Nilay ÇAĞLAYAN DİLBER
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 31Sayı: Özel SayıISSN: 2667-6788Sayfa Aralığı: 111 - 128Türkçe

202 0
Yabancılara Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan Kaynak Kitaplara İlişkin Bir İnceleme
Ayrı bir disiplin alanı olduğu artık kabul edilen yabancılara Türkçeöğretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Ancak yabancılara Türkçe öğretiminehâkim uzmanların yetiştirilmesi, ders materyallerinin oluşturulması, Türkçeninöğretimine uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi gibi çeşitli sorunlar da henüzçözülebilmiş değildir. Bu sorunların çözümüne katkı sağlaması için başvurulmasıgereken en önemli kaynaklardan biri de alana özgü yazılmış kaynak kitaplardır.Yabancılara Türkçe öğretimine ilişkin alan yazında çeşitli kaynak kitaplar yeralmaktadır. Bu çalışmada da yabancılara Türkçe öğretimini doğrudan içeriklendirenTürkçe yazılmış kaynak kitapların incelenmesi amaçlanmıştır. İçerik çözümlemesiyapılan çalışmada ele alınan kitaplar bölümlenlendirme, bölümlerin ve konularıniçeriklendirilmesi, kitaplar arasındaki içeriklendirmede ortaklıklar ve farklılıklar gibiaçılardan ele alınmıştır. Alana özgü pek çok kaynakça çalışması yapılmışkenkaynakların içeriğinin çözümlenmesine dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. Buçalışmayla belirtilen eksikliğin giderilmesi, bundan sonra yazılacak olan kaynakkitaplara yol gösterilmesi ve alan yazındaki eksikliklerin belirlenmesi bağlamındaalana katkı sağlanması beklenmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiDerlemeErişime Açık
 • Demircan, Ö. (1975). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Bir Kaynakça Denemesi. Dil ve Edebiyat Dergisi (Dil Öğretimi Özel Sayısı), 31 (285), 242-266.
 • Develi, H. vd. (Editörler) (2017). Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 1. Cilt. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Develi, H. vd. (Editörler) (2017). Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı 2. Cilt. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Durmuş, M.(2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Durmuş, M. ve Okur, A. (Editörler) (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi. Turkish Studies, 4 (3), 888-938.
 • Göçer, A. ve Moğol, S. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış. Turkish Studies, 6 (3), 797-810.
 • Göçer, A. Tabak, G. ve Coşkun, A. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 32, 73-126.
 • Göçer, A. Çaylı, C. ve Çavuş, S. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Kaynakça Denemelerine Kesitsel Bir Katkı: 2013-2015 Yılları. Uluslararası Türkçe eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama, 1(1), 20-85.
 • Güzel, A. ve Barın, E. (2013). Yabancıl Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ Basım Yayın.
 • Kahriman, Ramazan; Dağtaş, Abdullah; Çapoğlu, Erhan ve Ateşal, Zeynep (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası. Türük Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 80-132.
 • Sarıçoban, A. (2015). Yabancılara Türkçe Öğretimi Metodolijisi. Ankara: Anı Yay.
 • Şahin, A. (Editör) (2014). Yabancı dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Şahin, A. vd. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (Editörler) (2011). Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler (Yenilenmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yıldırım, F. ve Tüfekçioğlu, B. (Editörler) (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yöntemler-Beceriler-Uygulamalar. Ankara: Pegem Akademi Yay.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.