NURİ ERDEM
(Osmaniye Korkut Ata University, Faculty Of Engineering, Department Of Map Engineering, Osmaniye, Turkey)
Yıl: 2018Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2147-4575 / 2147-4575Sayfa Aralığı: 112 - 126Türkçe

342 4
Türkiye’de Taşınmaz Değerleme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi
Akademik alanda bilimsel çalışmaların taranması ile ilgili olarak, yapılmış lisansüstü tezlerini analiz eden birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Ancak, taşınmaz değerlemesi alanında bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin genel bir incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla 1990-2017 yılları içerisinde Türkiye’de taşınmaz değerlemesi alanında yapılan lisansüstü tezlerinin genel profili belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle, Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinin açık erişimli olan internet (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) sitesinden konuyla ilgili tezler indirilmiş, içerik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan taramalar sonucu 2017 yılına kadar taşınmaz değerleme alanında tamamlanan 126 adet lisansüstü (108 yüksek lisans ve 18 doktora) tezi değerlendirmeye alınmıştır.
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Analitik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Uygulamalı
Fen > Temel Bilimler > Kimya, İnorganik ve Nükleer
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Tıbbi
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Organik
Fen > Temel Bilimler > Fizikokimya
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Fen > Temel Bilimler > Optik
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Uygulamalı
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Katı Hal
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Matematik
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Nükleer
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Partiküller ve Alanlar
Fen > Temel Bilimler > İstatistik ve Olasılık
Fen > Temel Bilimler > Termodinamik
Fen > Temel Bilimler > Taşınım
Fen > Temel Bilimler > Su Kaynakları
Fen > Mühendislik > Mimarlık
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
Fen > Mühendislik > İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Savunma Bilimleri
Fen > Mühendislik > Enerji ve Yakıtlar
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Biyotıp
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya
Fen > Mühendislik > İnşaat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Jeoloji
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > İmalat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Makine
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Jeokimya ve Jeofizik
Fen > Mühendislik > Jeoloji
Fen > Mühendislik > Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Fen > Mühendislik > Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Seramik
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Tekstil
Fen > Mühendislik > Metalürji Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Fen > Mühendislik > Nanobilim ve Nanoteknoloji
Fen > Mühendislik > Polimer Bilimi
Fen > Mühendislik > Robotik
Fen > Mühendislik > Telekomünikasyon
Fen > Mühendislik > Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.