METHİYE GÜL ÇÖTELİ
(Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bursa /TÜRKİYE)
Yıl: 2017Cilt: 0Sayı: 19ISSN: 1308-2264 / 2149-6595Sayfa Aralığı: 33 - 53Türkçe

84 2
Görsel Planlama Ve Pitoresk’i Yeniden Kurmak: Kentsel Tasarım Stüdyo Eğitiminde Kentsel Problemlere Yaklaşım
manzarası (townscape) stratejisi, yere duyarlı bir çerçeve oluşturmak ve mahalleyi çevresindeki konut alanlarına entegre etmektir. Esasen şehir manzarasının kökenini temsil eden pitoresk, yani tablomsu bir şehircilik tasavvuru günümüzde kentsel tasarım bağlamında yeniden yükselen bir yaklaşımdır. İyi tasarımın nitelikleri ve kentsel tasarımcının becerilerinin geliştirilmesi ise tasarım okullarındaki kentsel tasarım eğitiminden geçmektedir. Kentsel tasarımın önemine rağmen eğitimin öğrenciye kazandırdığı rol üzerinde yeterince tartışma yapılmamıştır. Bu makalede Erciyes Üniversitesi Mimarlık Lisans Programı’nda yürütülen kentsel tasarım stüdyo süreci ve yöntemi kent planlama, kentsel tasarım, görsel planlama ve pitoresk yaklaşımlar açısından ele alınmaktadır. Çalışmanın içeriği stüdyo eğitiminde çalışma alanı olarak belirlenen İncesu kentinin iç bölgelerinde takip edilebilecek kentsel tasarım stratejileri tavsiye etmeyi içermektedir. Stüdyo süreci sonunda stratejik danışmanlık ve geliştirmeye ilişkin olarak üretilen uygulanabilir ve gerçekleşebilir diyagramlar, gayrimenkullerin yeniden geliştirilmesi ve yapılı çevrenin tasarımı için bir çerçeve sağlamaktadır. Bunun yanı sıra araştırma mimarlık öğrencilerine tasarım eğitiminde kazandırılan rol üzerindeki bilgimizi genişletmektedir. Bu çalışmanın katkısı pitoresk şehircilik ile toplumsal şehirciliğin buluşturulması gerektiğini teyit etmek olmuştur.
Fen > Mühendislik > Mimarlık
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Kentsel Çalışmalar
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aitchison, M. (Editör). (2010). Visual Planning and the Picturesque. Los Angeles: Getty Research Institute.
 • Commission for Architecture and the Built Environment, (CABE). (2000). By Design: Urban Design in the Planning System: Towards Better Practice. Rotherham: Her Majesty’s Stationery Office.
 • Cullen, G. (1961). The Concise Townscape. New York: Van Nostrand Reinhold Co. Giannopoulou, G. (2014). “The Urban Designer After the Recession”, Urban Design, 132, 18-19.
 • Koralay, T., Zoroğlu, O. ve Kadıoğlu,Y. K. (2009). “İncesu İgnimbiritindeki (İncesu Kayseri) Fiamme Tiplerinin Kökeni: Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri”, S.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 24(2), 45-68.
 • Rowe, C., ve Koetter, F. (1978). Collage City. Cambridge, Mass: MIT Press.
 • Russell, J. S. (2005). “Where Architecture is Urban Design”, Architectural Record, 193, (3), 62-66.
 • Sarı, M. ve Karababa, O. (2005). Dünden Bugüne İncesu. Kayseri: Netform Matbaacılık.
 • Tozer, H.F. (1881). Turkish Armenia and Eastern Asia Minor. Londra: Longmans.
 • İnternet: An Interview with Mathew Aitchison, https://getty.edu/research/publications/ pevsner/index.html 17 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Hicks, J. (July, 2011). Painterly Urban Planning: Nikolaus Pevsner’s “Visual Planning and the Picturesque”. http://blogs.getty.edu/iris/painterly-urban-planningnikolaus-pevsners-visual-planning-and-the-picturesque/ adresinden 17 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: İncesu haritası, https://www.google.com.tr/ maps/@38.6264991,35.180044,14z 13 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Smith, C. S. (2015, February 25th). Interview with Zaha Hadid, ‘Zaha Hadid At The Royal Academy Of Arts’. Royal Academicians’ Room, The Royal Academy of Arts, London http://alainelkanninterviews.com/zaha-hadid-ra/ adresinden 27 Mart 2016’da alınmıştır
 • İnternet: The Art of Creating and Shaping Cities and towns, http://www.urbandesign.org/ home.html 20 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: TÜİK. (2015). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, https://biruni.tuik. gov.tr/medas/ 20 Mart 2016’da alınmıştır.
 • İnternet: Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5901a1d84f7252.76602781 27 Nisan 2017’de alınmıştır

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.