ALİ DEMİRBAŞ
(İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 2148-6883 / 2687-6663Sayfa Aralığı: 169 - 186Türkçe

134 2
Telif Hukukunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Svensson ve Bestwater Kararları
Bir web sitesinden bir başka web sitesine link kurmak suretiyle web sitesindeyer alan içeriklere bağlantı sağlanması mümkündür. Bu sayede internetortamında çeşitli eserler ve içerikler sınırsız sayıda kişinin erişimine sunulabilmektedir.Bu durum internet ortamının doğası gereğidir. Bununla birlikteinternet linki kurmak suretiyle fikri eserlere müdahale edilmesi fikri haklarınihlaline neden olabilmektedir.Avrupa Adalet Mahkemesi, Svensson ve BestWater davalarında web sitesisahiplerinin, internette serbestçe ulaşmanın mümkün olduğu fikri eserlerelink kurmak suretiyle internet kullanıcılarını yönlendirebileceği yönünde kararvermiştir.Çalışmada yüzeysel link, derin link, çerçeveleme ve gömülü link kurmanınfikri haklara etkisi incelenmiştir.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ahlberg, Hartwig; Götting, Horst-Peter, Urheberrechtsgesetz, Beck’scher Online Kommentar, (Begr. von Möhring/Nicolini), Verlag C. H. Beck, Edition: 2, München, Stand: 1.3.2013.
 • Aksu, Mustafa, Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması, Beta Yayınevi, İstanbul, 2006.
 • Ayhan İzmirli, Lale, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre İnternet Ortamında Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali ve Korunması, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Başpınar, Veysel; Kocabey, Doğan, İnternette Fikri Hakların Korunması, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007.
 • Cornish, William; Llewelyn, David; Aplin, Tanya, Intellectual Property, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, London, 2013.
 • Demirbaş, Ali, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma, On İki Levha, İstanbul, 2015.
 • Dreier, Thomas; Schulze, Gernot, Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungesetz, Kunsturhebergesetz, Kommentar, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2013.
 • Eroğlu, Sevilay, “İnternette ‘Aktif Link’ler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale”, Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt: 2, Beta Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 209 – 247.
 • Ensthaler, Jürgen; Weidert, Stefan, Handbuch Urheberrecht und Internet, 2. Auflage, Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main, 2010.
 • Hilty, Reto M.; Schmid, Oliver; Weber, Markus, “Urheberrechtliche Beurteilung von Embedding”, sic!, 2016, S. 237 – 249.
 • Kaplan, Yavuz, İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunmasına Uygulanacak Hukuk, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004.
 • Kaya, Arslan: “Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanmaya Mahsus Olarak Çoğaltılması Mümkün müdür?”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 431 – 458.
 • Köhler, Markus; Arndt, Hans-Wofgang; Fetzer, Thomas, Recht des Internet, 6. Auflage, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2008.
 • Kühne, Marco, Haftung von Suchmaschinenbetreibern, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012.
 • Memiş, Tekin, Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002. (Müzik)
 • Memiş, Tekin, “Fikri Hukuk Bakımından Link ve Frame Verilmesi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 2002/2, s. 393 – 412. (“Link ve Frame”)
 • Öncü, Özge, “Fikri Hak İhlalleri Bakımından İnternet “Görsel” Arama Motorları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2008, 93 – 154.
 • Öztan, Fırat, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008.
 • Schack, Haimo, “Urheberrechtliche Gestaltung von Webseiten unter Einsatz von Links und Frames”, MMR 2001, 9.
 • Schmitz, Katharina, Haftung für Links, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2006.
 • Schricker, Gerhardt; Loewenheim, Ulrich, Urheberrecht, Kommentar, 4. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2010.
 • Strowel, Alain; Hanley, Vicky, “Secondary Liability for Copyright Infringement with Regard to Hyperlinks”, Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law, Ed.: Alain Strowel, Edward Elgar, Cheltenham, 2009.
 • Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Bası, Vedat Yayınevi, İstanbul, 2012.
 • Thouvenin, Florent, “BestWater: Der EuGH auf blinder Fahrt in trüben Gewässern”, sic!, 2015, S. 704 – 709.
 • Walter, Michel M.; von Lewinski, Silke (eds): European Copyright Law, A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2010.
 • Wandtke, Artur-Axel; Bullinger, Winfried: Praxiskommentar zum Urheberrecht, 3. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2009.
 • Weil, Birgit, “Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer!” – Urteil des EuGH vom 13. Februar 2014, Rs. C-466/12, «Nils Svensson u.a./Retriever Sverige AB», sic!, 2014, S. 478 – 482.
 • Wüllrich, Philipp, Das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen im Internet, JWV, Gottmadingen, 2006.
 • Yavuz, Levent; Alıca, Türkay; Merdivan, Fethi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, Cilt: 1 – 2, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.