Selda KOÇKAYA
(Kuleli İlkokulu, İzmir, Türkiye)
DİĞDEM MÜGE SİYEZ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1309-0658 / 1309-0674Sayfa Aralığı: 31 - 44Türkçe

317 21
Okul Öncesi Çocuklarının Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının Etkisi
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde oyun terapisinin çekingenlik davranışı olan bir çocuküzerindeki etkisinin ebeveyn ve öğretmen değerlendirmeleri aracılığıyla incelenmektir. Araştırma,2014–2015 eğitim öğretim yılında Denizli ili Sarayköy ilçesinde bulunan Sarayköy Merkez MükerremTokat Anaokulu’nda öğrenimine devam eden altı yaş grubundan bir çekingen öğrencininkatılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek denekli desenlerden AB deneysel desen kullanılmıştır.Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlar, araştırmanın denenceleri doğrultusundaincelendiğinde, çekingenlik davranışı olan okul öncesi dönem çocuğuna uygulanan oyun terapisisonrasında anneden ve öğretmenden alınan değerlendirmeler, duygusal sorunların, akran ilişkileriproblemlerinin ortadan kalktığını ve prososyal davranışların büyük oranda arttığını belirlemektedir.Sonuç olarak oyun terapisi programının okul öncesi dönem çocuğunun çekingenlik davranışındaanlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Aile Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akandere M (2002) Sportif Oyunlara Hazırlayıcı Toplu Eğitsel Oyunlar. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Akandere M(2003) Eğitici Okul Oyunları. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Avşar NÖ (2012) Çekingenlik. Eğitimde Yansımalar Dergisi, 32:5-6.
 • Axline V (1948) Some observations on play therapy. JConsultPsychol, 11:61-69.
 • Beers P (1985) Focused videotape feedback psychotherapy as compared with traditional play therapy in treatment of the oppositional disorder of childhood(Doctoral thesis). Illinois, University of Illinois at Urbana–Champaign.
 • Bratton SC, Ray D, Rhine T, Jones L (2005) The efficacy of play therapy with children: A meta-analytic review of treatment outcomes. ProfPsychol ResPr, 36:376-390.
 • Bratton SC, Baggerly JN, Ray DC (2010) Child-Centered Play Therapy Research. Washington DC, American Psychological Association.
 • Buchalter SI (2004) A Practical Art Therapy. London, Jessica Kingsley Publishers.
 • Çelikoğlu C (1990) 3–6 yaş arası çocukların oyuncak tercihlerinde cinsiyet faktörünün etkisinin incelenmesi (Uzmanlık tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
 • Goodman R (1997) The strengths and difficulties questionnaire: aresearch note. J Child Psychol Psychiatry,38:581-586.
 • Goodman R, Meltzer H, Bailey V (1998) The strengths and difficulties questionnaire: apilot study on the validity of the self-report version. Eur Child Adolesc Psychiatry, 7:125-130.
 • Gürnal Ş (2003) Oyun ve terapi bir arada. Çocuk ve Aile Dergisi, 64:25-28.
 • Johnson P, Stockdale D (1975) Effects of puppet therapy on palmar sweating of hospitalized children. Johns Hopkins Med J, 137:1–5.
 • Kırcaali-İftar G,Tekin E (1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri. Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Koçyiğit S, Tuğluk MN, Kök M (2007) Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16:325-342.
 • Landreth G (2002) Play Therapy: The Art of The Relationship, 2 nd ed. New York, Brunner- Routledge.
 • Mantemayor L (2014) Exploring the effectiveness of child-centered play therapy in young children: a quantitative single case research design (Doctoral thesis). Texas, Texas A & M University.
 • Pehlivan H (2005). Oyun ve Öğrenme. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Pelham L (1972) Self-directive play therapy with socially immature kindergarten students (Doctoral thesis). North Colorado, University of Northern Colorado.
 • Poyraz H (2003) Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Ramazan O, Unsal O (2012) A study on the relationship between the social emotional adaptation and behavioral problems of 60- 72 month old preschoolers. ProcediaSoc BehavSci, 46:5828-5832.
 • Schottelkolb AA (2007) Effectiveness of child-centered play therapy and person-centered teacher consultation on adhd behavioral problems of elementary school children: a single case design (Doctoral thesis).Texas, University of North Texas.
 • Sel R (2000) Okul Öncesi Çocuklarına Oyunlar-Rondlar. İstanbul, Yapa Yayıncılık.
 • Sherwood P (2004) The Healing Art of Clay Therapy. Australia, ACER Press.
 • Swan KL (2011) Effectiveness of play therapy on problem behaviors of children with intellectual disabilities: a single subject design (Doctoral thesis). Texas, University of North Texas.
 • Şahin E (2005) Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri için Uygulama Kılavuzu. Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Terwiel DC (2010) Okul öncesi sanat eğitiminde bir malzeme olarak kilin yeri (Doktora Tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.