SEÇİL SEYMENLER
(Celal Bayar Üniversitesi, Demirci Eğitim Fakültesi, Manisa, Türkiye)
DİĞDEM MÜGE SİYEZ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 1309-0658 / 1309-0674Sayfa Aralığı: 186 - 197Türkçe

188 10
İnfertilite Psikolojik Danışmanlığı
İnfertilite, yaşamı tehdit edici bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, çiftler üzerinde psikolojik,fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak etkileri olan karmaşık bir yaşam krizidir. İnfertil çiftler sadecetıbbi bir durumla karşı karşıya kalmamakta, aynı zamanda birtakım duygusal deneyimler de yaşamaktadırlar.İnfertil çiftlerin duygu, düşünce ve inançları infertil olmanın sonucu olarak sıklıkladeğişime uğramaktadır. Buna bağlı olarak çoğu çift, bilgi ve deneyimleriyle gerekli desteği sağlayaninfertilite psikolojik danışmanına ihtiyaç duyabilmektedir. Bu yazıdayeni bir alan olarak gelişmekteolan infertilite psikolojik danışmanlığının kapsamının tanımlanması amaçlanmaktadır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Applegarth LD (2006) Individual counseling and psychotherapy. In Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians (Eds SN Covington, LH Burns):129-142. New York, Cambridge University Press.
 • Australian and New Zealand Infertility Counsellors Association (2003) Guidelines for professional standards of practice in infertility counselling. https://www.fertilitysociety.com.au/wp-content/uploads/Guidelines-for-Professional-Practice.pdf (10 Nisan 2017’de ulaşıldı).
 • Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. (2009a) Guidelines for psychosocial counselling in the area of gamete donation. http://www.bkid.de/fileadmin/datensammlung/dateien/bkid_gd_guidelines.pdf (10 Nisan 2017’de ulaşıldı).
 • Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. (2009b) Psychosocial infertility counseling. http://www.bkid.de/fileadmin/datensammlung/dateien/bkid_pic_guidelines.pdf (10 Nisan 2017’de ulaşıldı).
 • Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. (2009c) Continuing education guidelines. http://www.bkid.de/fileadmin/datensammlung/dateien/bkid_con_edu_guidelines.pdf (10 Nisan 2017’de ulaşıldı).
 • Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e.V. (2010) Accreditation guidelines. http://www.bkid.de/fileadmin/datensammlung/dateien/bkid_accreditation_guidelines.pdf (10 Nisan 2017’de ulaşıldı).
 • Bodur NE, Çoşar B, Erdem M (2013) İnfertil çiftlerde evlilik uyumunun demografik ve klinik değişkenlerle ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 38:51-62.
 • Boivin J (1997) The Daily Record Keeping Chart: Reliability and validity. Paper presented at the British Psychological Society Special Group in Health Psychology Annual Conference, Southampton, UK.
 • Boivin J, Scanlan L, Walker, SM (1999) Why are infertile couples not using psychosocial counselling?. Hum Reprod, 14:1384-1391.
 • Boivin J (2003) A review of psychosocial interventions in infertility. Soc Sci Med, 57:2325–2341.
 • Burns LH (2005) Psychological changes in infertility patients. In Frozen Dreams: Psychodynamic Dimensions of Infertility and Assisted Reproduction (Eds A Rosen, J Rosen):3-29. Hillsdale, Analytic Press.
 • Burns LH (2007) Psychiatric aspects of infertility and ınfertility treatments. Psychiatr Clin North Am, 30:689-716.
 • Burns LH, Covington, SN (2006) Psychology of Infertility. In Infertility counseling: A comprehensive handbook for clinicians. (Eds SN Covington, LH Burns):1-19. New York, The Cambridge University Press.
 • Canadian Fertility and Andrology Society Counselling Special Interest Group (2009) Assisted Human Reproduction Counselling Practice Guidelines. https://cfas.ca/ (10 Nisan 2017’de ulaşıldı).
 • Crawshaw M, Hunt J, Monach J, Pike S (2013) British Infertility Counselling Association - Guidelines for good practice in infertility counselling,Third edition 2012. Hum Fertil (Camb), 16:73-88.
 • Cousineau TM, Domar AD (2007) Psychological impact of infertility. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 21:293-308.
 • Covington SN (2006). Infertility counseling in practice: a collaborative reproductive healthcare model. In Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians (Eds SN Covington, LH Burns):493-507. New York, Cambridge University Press.
 • Covington SH, Burns LH (2006) Infertility Counselling: A Comprehensive Handbook for Clinicians, 2nd ed. New York, Cambridge University Press.
 • Cooper JF (1995) A Primer of Brief Psychotherapy. New York, Norton.
 • Cooper-Hilbert B (1998) Infertility and Involuntary Childlessness: Helping Couples Cope. New York, Norton.
 • Çavuşoğlu İ (2015) İnfertilite tedavileri sonrası gebe kalan kadınların yaşam kalitesi ve depresyon durumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul, Haliç Üniversitesi.
 • Daly K (1999) Crisis of genealogy: facing the challenges of infertility. In The Dynamics of Resilient Families (Eds H McCubbin, E Thompson, A Thompson, JFutrell):1-40.Thousand Oaks,Sage.
 • Department of Health and Social Security (1984) Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology (The Warnock Report):Command of Her Majesty, 9414. London, Her Majesty's Stationery Office.
 • Deveraux LL, Hammerman AJ (1998) Infertility and Identity: New Strategies for Treatment. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
 • Diamond R, Kezur D, Meyers M, Scharf CN, Weinschel M (1999) Couple Therapy for Infertility. Guilford Press, New York. Edelmann RJ, Conolly KJ (1987) The counseling needs of infertile couples. J ReprodInfant Psychol, 5:63-70.
 • Fernandez D, Girolami M (2006) Guias para la Intervencion Psicologica en tratamientos de medicina reproductiva de alta complejidad. Revista, 21:23–26.
 • Gibson DM (2007) The relationship of infertility and death: using the relational/cultural model of counseling in making meaning. The Humanistic Psychologist, 35:275-289.
 • Goffman E (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
 • Göcek Yorulmaz E, Tekinsav Sütcü S (2016) İnfertilitede bilişsel davranışçı grup terapilerinin etkililiği: sistematik gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8:144-156.
 • Grupo de Interes de Psicologia Sociedad Espanola de Fertilidad (2010) Manual de Intervencion Psicologica en Reproduccion Asistida (Guidelines). Barcelona, Edikamed.
 • Gonzalez, L. O. (2000) Infertılıty as a transformational process: a framework for psychotherapeutic support of infertile women. Issues Ment Health Nurs, 21:619-633.
 • Güleç G, Hassa H, Yalçın EG, Yenilmez Ç (2011) Tedaviye başvuran infertil çiftlerde, infertilitenin cinsel işlev ve çift uyumuna etkisinin değerlendirilmesi. Turk Psikiyatri Derg, 22:166-176.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014) 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.
 • Harris DL, Daniluk JC (2010) The experience of spontaneous pregnancy loss in infertile women who have conceived with the assistance of medical intervention. Hum Reprod, 25:714-720.
 • Human Fertilisation and Embryology Authority (1991) Code of Practice: Explanation. London, Human Fertilisation and Embryology Authority.
 • Kırca N, Pasinlioğlu T (2013) İnfertilite tedavisinde karşılaşılan psikososyal sorunlar. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5:162-178.
 • Kikendall KA (1994) Self-discrepancy as an important factor in addressing women’s emotional reactions to infertility. ProfPsychol ResPract, 25:214–220.
 • Kuchenhoff J (1999) Unfulfilled desire for children – what is the grief for men? Ther Umsch, 56:260-264.
 • Lukse MP, Vacc NA (1999). Grief, depression, and coping in women undergoing infertility treatment. Obstet Gynecol, 93:245-251.
 • Matthews R, Matthews AM (1986) Infertility and involuntary childlessness: the transition to nonparenthood. J Marriage Fam, 48:641–649.
 • Menning BE (1977) Infertility: A Guide for the Childless Couple. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall.
 • Menning BE (1980) The emotional needs of infertile couples. FertilSteril, 34:313-319.
 • Mental Health Professional Group of the American Society for Reproductive Medicine (1995) Qualification Guidelines for Mental Health Professionals in Reproductive Medicine. In Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians. (Eds LH Burns, SN Covington):559-560. New York, Parthenon.
 • Norré J, Wischmann T (2011) The position of the fertility counsellor in a fertility team: acritical appraisal. Hum Fertil, 14:154-159.
 • Olshansky E.F (1987) Identity of self as infertile: an example of theory-generating research. Adv Nurs Sci, 9:54–63.
 • Rapoport L (1970). Crisis intervention as a mode of brief treatment. In Theories of Social Casework. (Eds RW Roberts, RH Nee):77- 98. Chicago, University of Chicago Press.
 • Read J (1995) Counselling for Fertility Problems. London, Sage Publications.
 • Read SC, Carrier ME, Boucher ME, Whitley R, Bond S, Zelkowitz P (2014) Psychosocial services for couples in infertility treatment: what do couples really want? Patient Educ Couns, 94:390–395.
 • Shepherd J (1992) Stress management and infertility. Aust N ZJ Obstet Gynecol, 32:353-356.
 • Stanton AL, Dunkel-Schetter C (1991) Psychological adjustment to infertility. In Infertility: Perspectives from Stress and Coping Research (Eds AL Stanton, C Dunkel-Schetter):3-16. New York, Plenum Press.
 • Taşçı E, Bolsoy N, Kavlak O, Yücesoy F (2008) İnfertil kadınlarda evlilik uyumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 5:105- 110.
 • Van den Broeck U, Wischmann T, Emery M (2009) Counselling in Infertility: Individual, Couple and Group Counselling. Amsterdam, Special Interest Group Psychology and Counselling of the European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE).
 • Van den Broeck U, Emery M, Wischmann, T, Thorn P (2010) Counselling in infertility: individual, couple and group interventions. Patient EducCouns, 81:422–428.
 • Van Empel IWH, Aarts JWM, Cohlen BJ, Huppelschoten DA, Laven JSE, Nelen WLDM et al. (2010) Measuring patient-centredness, the neglected outcome in fertility care: a random multicentre validation study. Hum Reprod, 25:2516–2526.
 • Verhaak CM, Lintsen AME, Evers AWM, Braat DDM (2010) Who is at risk of emotional problems and how do you know? screening of women going for IVF treatment. Hum Reprod, 25:1234–1240.
 • Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Mouzon J, Ishihara O, Mansour R, Nygren K et al. (2009) The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossary on ART terminology. Fertil Steril, 92:1520-1524.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.