EMRE HORASAN
(Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kars, Türkiye)
EMRAH KELEŞ
(Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 39Sayı: 1ISSN: 2149-1844 / 2587-2672Sayfa Aralığı: 157 - 169Türkçe

86 1
Kazandıran Sadece Futbol Mu? Futbolcu Tanınırlığı İle Futbolcu Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki: Türkiye Futbol Süper Liginin Yatay Kesitsel Analizi
Bu çalışmada futbolcuların sportif performanslarının ve tanınırlıklarının piyasa değerlerine olan etkileri araştırılmaktadır. Bunun için Türkiye Futbol Süper Liginde yer alan en değerli oyuncuların son piyasa değerlerini; sportif performans ve medyadaki tanınırlığın ne kadar etkilediği test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sportif performans, futbolcuların piyasa değerinin en önemli belirleyicisi olup, tanınırlığın da piyasa değerine anlamlı etkisi bulunmaktadır. Çalışmada, oyuncuların popülaritesi Google’da aranma yoğunluğu ile temsil edilmiştir. Popülaritenin sportif performans üzerine kurulan regresyonundan elde edilen kalıntılar ise tanınırlık olarak tanımlanmış olup, performanstan bağımsız bu etki piyasa değerini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Çalışmada en dikkat çeken sonuç; Türkiye Süper Liginde piyasa değeri yüksek futbolcuların tanınırlığının, piyasa değerlerine doğrusal ilişkiden daha fazla bir etkisinin olmasıdır. Yani, tanınırlık arttıkça piyasa değeri daha fazla oranda artmakta ve bu Adler (1985)’in Süper Yıldız Teorisini açıklamaktadır. Kantil regresyon yönteminden de yararlanan çalışma özellikle süper yıldız etkisine Türkiye Futbol Süper Liginden olumlu kanıt sunması bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ADLER, M., “Stardom and Talent”, The American Economic Review, Vol.75, No.1, March 1985, s.208-212.
 • ADLER, M., “Stardom and Talent”, Vintor A: Ginsburgh ve David Throsby (Ed.), Handbooks in Economics of Art and Culture içinde (895-906), The Netherlands: North-Holland, 2006.
 • BERRI, D. and Simmons, Rob, “Race and the Evaluation of Signal Callers in the National Football League”, Journal of Sports Economics, Vol.10, No.1, February 2009, s.23-43.
 • CHAN, M., “9 Factors To Determine a Football Players Transfer Value – Comparison To US Sports”, Arsenal Review, http://www.arsenalreview.co.uk/2009/07/9-factors-to-determine-football-transfervalue-fee-kaka-ronaldo-adebayor/, Erişim Tarihi (20.10.2016).
 • FRANCK, E. and Nüesch, Stephan, “Mechanisms of Superstar Formation in German Soccer: Empirical Evidence”, European Sport Management Quartely, Vol.8, No.2, June 2008, s.145-164.
 • FRANCK, E. and Nüesch, Stephan, “Talent and/or Popularity: What Does It Take to Be a Superstar?” Economic Inquiry, Vol.50, No.1, January 2012, s.202-216.
 • FRICK, B., “The Football Players’ Labor Market: Empirical Evidence From the Major European Leagues”, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 54, No. 3, July 2007, s. 422-446.
 • IDSON T. L. and Kahane, Leo H., “Team Effects on Compensation: An Application to Salary Determination in the National Hockey League”, Economic Inquiry, Vol.38, No.2, April 2000, s.345-357.
 • KAHN, L.M., “Free Agency, Long-Term Contracts and Compensation in Major League Baseball: Estimates From Panel Data”, The Review of Economics and Statistics, Vol.75, No.1, February 1993, s.157-164.
 • KAHN, L.M., “The Sports Business as a Labor Market Laboratory”, Journal of Economic Perspectives, Vol.14, No.3, Summer 2000, s.75-94.
 • LEHMAN E.E. and Shulze, Günther G., “What Does It Take to Be a Star?: The Role of Performance and The Media For German Soccer Players” Applied Economics Quarterly, Vol.54, No.1, s.1-15.
 • MORENO-JIMÈNEZ, J.M., “An AHP/ANP Multicriteria Methodology to Estimate the Value and Transfer Fees of Professional Football Players”, 11th International Symposium on the AHP, Sorrento/ Naples/Italy, 15-18 Haziran 2011.
 • RISALITA G. and Verona, Roberto, “Players’ Registration Rights in the Financial Statements of the Leading Italian Clubs: A Survey of Inter, Juventus, Lazio, Milan ve Roma”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 26, No. 1, 2013, s.16-47.
 • PRINZ, J. ve diğerleri, “Popularity kill the Talentstar? Einflussfaktoren auf Superstargehälter in der NBA”, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol.82 (7-8), s.789-806.
 • ROGER, K and Bassett, Gilbert Jr., “Regression Quantiles.”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, January 1978, Vol.46 No.1, s.33-50.
 • ROSEN, S., “The Economics of Superstars”, The American Economic Review, Vol.71, No.5, December 1981, s.845-858.
 • SEAMAN, B., “Cultural and Sport Economics: Conceptual Twins?”, Journal of Cultural Economics, Vol.27, No.2, May 2003, s.81-126.
 • TREQUATTRINI, R. ve diğerleri, “The Evaluation of the Economic Value of Long Lasting Professional Football Player Performance Rights”, WSEAS Transactions on Business and Economics, Vol. 9, Issue 4, October 2012, s.199-218.
 • UEFA, The European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report – Financial Year 2014, http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/ General/02/29/65/84/2296584_DOWNLOAD.pdf, Erişim Tarihi (17.10.2016)
 • WOOLDRIDGE, J., Introductory Econometrics: A Modern Approach, Nelson Education, 2006.
 • ZOCCALI, C., “The Role of Financial Indicators in the Life of Italian Football Clubs”, Rivista Di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. 7, Issue 3, 2012 s.83-101

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.