HASAN ÖZCAN
(Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dadlı, Aksaray, Türkiye)
HAKKI İLKER KOŞTUR
(Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 4ISSN: 2146-7455 / 2146-7455Sayfa Aralığı: 364 - 373Türkçe

240 27
Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri
Güncel çalışmalarda Türkiye'deki eğitim politikalarında öğrencilerin STEM eğitimi ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri geliştirebilmeleri ve ülkedeki STEM işgücünün artırılması için bir reforma ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de yoğun ilgi gören STEM eğimine yönelik olarak, öğrenme-öğretme sürecinin önemli paydaşları olan uygulayıcı konumundaki fen bilimleri dersi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmanın benzer çalışmalardan farkı katılımcı öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin 1 ve 2 yıl olmasıdır. Güncel bir öğretim yaklaşımının ele alındığı bu çalışmanın, program geliştiriciler ve fen eğitimciler açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışma nitel araştırma yöntemi desenlerinden örnek olay çalışması olup, çalışmanın verileri öğretmenlere açık uçlu "STEM nedir?" sorusundan oluşan tek soruluk bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Örneklem, kamu ve özel öğretim kurumlarında görev yapmakta olan 85 fen bilimleri öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin ankete verdiği cevaplar ağırlıklı olarak STEM'in tanımı ile ilgili olmakla birlikte, yapılan analizler sonucunda STEM’in tanımı, amacı, Türkiye'de ve dünyada tarihi, toplumsal ve eğitime katkısı, güncel durum, öneriler ve sorunlar kategorileri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak yeni mezun öğretmenlerin “STEM nedir?” sorusuna kapsamlı, ayrıntılı ve doğru cevaplar verdikleri görülmektedir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.