Sinan ERTEN
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 2003Sayı: 25ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 94 - 103Türkçe

156 0
5. Sınıf Öğrencilerinde "Çöplerin Azaltılması" Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli
Bu çalışmanın amaçlarından birincisi, 5. sınıf öğrencilerinde "çöplerin azaltılması" bilincinin nasıl kazandırılacağı konusunda yeni bir ders planı oluşturmaktır. İkincisi, öğrencilerin çöplerin azaltılması konusundaki bilgilerinin, tutumlarının ve davranışlarının belirlenmesi ve aynı zamanda bunlar arasında tutarlı bir ilişkinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu araştırmanın sonunda, geliştirilmiş olan ders planı ile öğrencilerin çevreye karşı olan olumsuz tutumları olumlu tutumlar haline dönüşmüştür. Kalıcı olarak çevre bilinçleri artmış, çevre bilgileri, çevreye yönelik tutamları ve çevreye karşı olan davranışları arasında tutarsızlıklar tespit edilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Cornell, J.B. (1979): Mit Kinder die Natur erleben. Oberbrunn.
 • Cornell, J.B. (1989): Mit Freude die Natur erleben. Mülheim.
 • De Haan, G. (1989): Ökologie-handbuch grundschule-sieben themen mit über 100 praktischen vorschlaegen für den unterricht. Beltz verlag. Weinheim und Basel.
 • De Haan, G. (1991): Ökologie-handbuch grundschule. weinheim und Basel.
 • De Haan, G.; Kuckartz, U. (1998) Umweltbewusstseinsforschung und umweltbildungsforschung: stand, trends, ideens. G. de haan, kuckartz. U. (Hrsg.): umweltbildung und umweltbewusstsein. Leske+budrick, opladen.
 • Erten, S. (2000): Empirische untersuchungen zu bedingungen der umwelterziehung -ein interkultureller-vergleich auf der grundlage der theorie deş geplanten verhaltens. Tectum Verlag. Marburg.
 • Erten, S. (2001): Çevre eğitiminde planlanmış davranış teorisinin kullanılması. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 20. Beytepe/Ankara.
 • Erten, S. (2002a): Kız ve erkek öğrencilerin evde enerji tasarrufu yapma davranış amaçlarının planlanmış davranış teorisi yardımıyla araştırılması. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 22. Beytepe/Ankara.
 • Erten, S. (2002b): Planlanmış davranış teorisi ile uygulamalı öğretim metodu. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 19, sayı 2. Beytepe/Ankara.
 • Fellenberg, G. (1985): Ökologische probleme der umweltbelastung. Berlin Heidelberg.
 • Goldenring, J.M. & Doctor, R. (1986): Tean-age worry about nuclear war: North american and european questionnaire studies. International journal of mental health 15 (1-3): 72-92.
 • Grefe, C. & Jerger-Bachmann, I. (1992): Das blöde ozonloch. Kinder und umweltaengste. München.
 • Lob, R.E. & Gesing, H. (1991): Umwelterziehung ganzheitlicher und umfassender bildungsauftrag für die Grundschule. in: Gesing, H. & Lob, R.E. (Hrsg.): umwelterziehung in der primarstufe. Heinsberg.
 • Oerter, R. (1987): Moderne entwicklungspsychologie. Do-nauwörth.
 • Petri, H. & Boehnke, K. & Macpherson, M & Meador, M. (1986): Bedrohtheit bei jugendlichen. Psychosozial 29: 62-71.
 • Tenzer, S. (1992): Entwicklung von unterrichtsmaterialien zum thema "müll" für die primarstufe und empirische Untersuchungen zu deren effektivitaet. Magisterarbeit. Giessen.
 • Umweltbundesamt (1996): Was sie schon immer über wasser und umweltwissen wollten. (3. verbesserte Auflage) Stuttgart, Berlin.
 • Unterbruner, U. (1991a): Umweltangst- umwelterziehung: vorschlage zur bewaeltigung der aengste jugendlicher vor umweltzerstörung. Linz.
 • Unterbruner, U. (1991b): Umwelterziehung und die aengste jugendlicher vor Umweltzerstörung. In: eulefeld, G. / bolscho, D, / seybold, H. (Hrsg.): Umweltbewusstsein und umwelterziehung. kiel.
 • Weiss, J. (1983): Pödagogisches grundsatzpapier. naturschutz-zentrum hessen e.V. (Hrsg.). Wetzlar.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.