BAHATTİN TUNCALI
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yonca Özvardar PEKCAN
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Asude AYHAN
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Varlık EROL
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
TUĞBA HAN YILMAZ
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Zeynep KAYHAN
(Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 46Sayı: 4ISSN: 2667-677X / 2667-6370Sayfa Aralığı: 297 - 304Türkçe

61 0
Laparoskopik Obezite Cerrahisi Uygulanan Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Amaç: Bu çalışmada, laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan olguların preoperatif özellikleri, intraoperatif ve postoperatif sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Etik Kurulu onayı alındıktan sonra Ocak 2013 ve Aralık 2016 arasında laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan olguların dosyaları incelendi. Demografik özellikler, anestezi ve analjezide kullanılan ilaçlar, derlenme ünitesinde/hastanede kalış süresi, yoğun bakım/mekanik ventilasyon gereksinimi ve komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Üç yıllık bir süreçte toplam 329 ASA II-III hasta opere edildi. Anestezi indüksiyonunda tiyopental ve propofol, idamede sevofluran, izofluran ve desfluran, kas gevşetici olarak vekuronyum ve rokuronyum kullanıldı. Ortalama derlenme ünitesinde kalış süresi 30,80±6,01 dakika ve ortalama hastanede kalış süresi 4,27±1,68 gündü. Kullanılan hipnotik ajan, kas gevşetici ya da inhalasyon anesteziğinin derlenme ünitesi ve hastanede kalış süresi üzerine anlamlı bir etkisi bulunmadı. Olguların %5,5’inde maske ventilasyonu ve %8,5’inde entübasyon güçlüğü vardı. Obstrüktif uyku apne sendromu varlığı, beden kitle indeksi ve Mallampati skorundaki yüksekliğin zor maske ventilasyonu ve zor entübasyonu anlamlı ölçüde artırdığı bulundu. Dört hasta yakın izlem amacıyla yoğun bakıma alındı. İki hastanın tekrar operasyona alındığı, 2 olguda rabdomiyoliz, 1 olguda Wernicke ansefalopatisi, 2 olguda periferik nöropati geliştiği belirlendi. Perioperatif mortalite saptanmadı. Sonuç: Laparoskopik obezite cerrahisi uygulanan olgularda uygun hasta seçimi, iyi tasarlanmış anestezi ve cerrahi protokollerinin uygulanmasının, hasta sonuçlarının, erken ve geç komplikasyonların incelenmesinin başarı oranının artırılmasında önemli rol oynayacağı kanısındayız.
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Acil Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201 Lancet 2014; 384: 766-81.
 • 2. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrbach K, et al. Bariatric surgery: a systemic review and meta- analysis. JAMA 2004; 292: 1724-37. [CrossRef ]
 • 3. Glance LG, Dick AW, Mukamel DB, Fleming FJ, Zollo RA, Wissler R, et al. Perioperative outcomes among patients with the modified metabolic syndrome who are undergoing noncardiac surgery. Anesthesiology 2010; 113: 859-72. [CrossRef ]
 • 4. Lindauer B, Steurer MP, Müller MK, Dullenkopf A. Anesthetic management of patients undergoing bariatric surgery: two year experience in a single institution in Switzerland. BMC Anesthesiol 2014; 14: 125. [CrossRef ]
 • 5. Yılmaz A, Taşpınar V, Sakçak İ, Özer P, Yılmaz P, Erk G, et al. Bariyatrik cerrahi ve anestezi/retrospektif bir çalışma. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32: 24-31. [CrossRef ]
 • 7. Neligan PJ, Porter S, Max B, Malhotra G, Greenblatt EP, Ochroch EA. Obstructive sleep apnea is not a risk factor for difficult intubation in morbidly obese patients. Anesth Analg 2009; 109: 1182-6. [CrossRef ]
 • 8. Sato S, Hasegawa M, Okuyama M, Okazaki J, Kitamura Y, Sato Y, et al. Mask Ventilation during Induction of General Anesthesia: Influences of Obstructive Sleep Apnea. Anesthesiology 2017; 126: 28-38. [CrossRef ]
 • 9. Siyam MA, Benhamou D. Difficult endotracheal intubation in patients with sleep apnea syndrome. Anesth Analg 2002; 95: 1098-102. [CrossRef ]
 • 10. Corso RM, Piraccini E, Calli M, Berger M, Gorini MC, Agnoletti V, et al. Obstructive sleep apnea is a risk factor for difficult endotracheal intubation. Minerva Anestesiol 2011; 77: 99-100.
 • 11. Nishiyama T, Kohno Y, Koishi K. Anesthesia for bariatric surgery. Obes Surg 2012; 22: 213-9. [CrossRef ]
 • 12. Schumann R. Anaesthesia for bariatric surgery. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2011; 25: 83-93. [CrossRef ]
 • 13. Ogunnaike BO, Jones SB, Jones DB, Provost D, Whitten CW. Anesthetic considerations for bariatric surgery. Anesth Analg 2002; 95: 1793-805. [CrossRef ]
 • 14. Bagatini A, Trindade RD, Gomes CR, Marcks R. Anesthesia for bariatric surgery. Retrospective evaluation and literature review. Rev Bras Anestesiol 2004; 54: 247-51.
 • 15. Bouvet L, Chassard D. Ultrasound assessment of gastric content in the obese patient: one more step for patient safety. Anesth Analg 2014; 119: 1017-8. [CrossRef ]
 • 16. Turkish Society of Anaesthesiology and Reanimation Practice Guideline for Prevention of Unintentional Perioperative Hypothermia. Turk J Anaesthesiol Reanim 2013; 41: 188-90. [CrossRef ]
 • 17. Nightingale CE, Margarson MP, Shearer E, Margarson MP, Shearer E, Redman JW, et al. Peri-operative management of the obese surgical patient 2015: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland Society for Obesity and Bariatric Anaesthesia. Anaesthesia 2015; 70: 859-76. [CrossRef ]
 • 18. Siampalioti A, Karavias D, Zotou A, Kalfarentzos F, Filos K. Anesthesia management for the superobese: is sevoflurane superior to propofol as a sole anesthetic agent? A double-blind randomized controlled trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2015; 19: 2493-500.
 • 19. La Colla L, Albertin A, La Colla G, Manqano A. Faster washout and recovery for desflurane vs sevoflurane in morbidly obese patients when no premedication is used. Br J Anaesth 2007; 99: 353-8. [CrossRef ]
 • 20. Kheterpal S, Han R, Tremper KK, Shanks A, Tait AR, O’Reilly M, et al. Incidence and predictors of difficult and impossible mask ventilation. Anesthesiology 2006; 105: 885-91. [CrossRef ]
 • 21. Leoni A, Arlati S, Ghisi D, Verwej M, Lugani D, Ghisi P, et al. Difficult mask ventilation in obese patients: analysis of predictive factors. Minerva Anestesiol 2014; 80: 149-57.
 • 22. Shiga T, Wajima Z, Inoue T, Sakamoto A. Predicting difficult intubation in apparently normal patients: a meta-analysis of bedside screening test performance. Anesthesiology 2005; 103: 429-37. [CrossRef ]
 • 23. Brodsky JB, Lemmens HJM, Brock-Utne JG, Vierra M, Saidman LJ. Morbid obesity and tra
 • 24. Dohrn N, Sommer T, Bisgaard J, Rønholm E, Larsen JF. Difficult tracheal intubation in obese gastric bypass patients. Obes Surg 2016; 26: 2640-7. [CrossRef ]
 • 25. Ayhan A, Kaplan Ş, Kayhan Z, Arslan G. Evaluation and management of difficult airway in obesity: a single center retrospective study. Acta Clin Croat 2016; 55: 27-32.
 • 26. Ezri T, Gewurtz G, Sessler DI, Medalion B, Szmuk P, Hagberg C, et al. Prediction of difficult laryngoscopy in obese patients by ultrasound quantification of anterior neck soft tissue. Anaesthesia 2003; 58: 1111-4. [CrossRef ]
 • 27. Sheff SR, May MC, Carlisle SE, Kallies KJ, Mathiason MA, Kothari SN. Predictors of a difficult intubation in the bariatric patient: does preoperative body mass index matter? Surg Obes Relat Dis 2013; 9: 344-9.
 • 28. Karaman S, Doğru S, Karaman T, Tapar H, Sahin A, Arici S, et al. Anesthesia management in laparoscopic bariatric surgery: Perioperative complications and outcomes in the third year of practice. JCEI 2014; 5: 200-5. [CrossRef ]
 • 29. Cadi P, Guenoun T, Journois D, Chevallier JM, Diehl JL, Safran D. Pressure-controlled ventilation improves oxygenation during laparoscopic obesity surgery compared with volume- controlled ventilation. Br J Anaesth 2008; 100: 709-16. [CrossRef ]
 • 30. Hans GA, Preqaldien AA, Kaba A, Sottiaux TM, DeRoover A, Lamy ML, et al. Pressure controlled ventilation does not improve gas exchange in morbidly obese patients undergoing abdominal surgery. Obes Surg 2008; 18: 71-9. [CrossRef ]
 • 31. Hu XY. Effective ventilation strategies for obese patients undergoing bariatric surgery: A literatüre review. AANA J 2016; 84: 35-45.
 • 32. Van Lancker P, Dillemans B, Bogaert T, Mulier JP, De Kock M, Haspeslagh M. Ideal versus corrected body weight for dosage of sugammadex in morbidly obese patients. Anaesthesia 2011; 66: 721-5. [CrossRef ]
 • 33. Leykin Y, Pellis T, Del Mestro E, Fanti G, Marzano B. Perioperative management of 195 consecutive bariatric patients. Eur J Anaesthesiol 2008, 25: 168-70.
 • 34. Morgan DJ, Ho KM, Armstrong J, Baker S. Incidence and risk factors for intensive care unit admission after bariatric surgery: a multicentre population-based cohort study. Br J Anaesth 2015; 115: 873-82. [CrossRef ]
 • 35. Karadağ Erkoç S, Yılmaz AA. Bariatrik anestezi, postoperatif bakım ve komplikasyonlar. Anestezi Dergisi 2016; 24: 139-53.
 • 36. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, Banel D, Sledge I. Trends in mortality in bariatric surgery: a systematic review and meta- analysis. Surgery 2007; 142: 621-32. [CrossRef ]
 • 37. Böckelman C, Hahl T, Victorzon M. Mortality Following Bariatric Surgery Compared to Other Common Operations in Finland During a 5-Year Period (2009-2013). A Nationwide Registry Study. Obes Surg 2017; 27: 2444-51. [CrossRef ]
 • 38. Mittermair RP, Obermüller S, Perathoner A, Sieb M, Aigner F, Margreiter R. Results and complications after Swedish adjustable gastric banding-10 years’ experience. Obes Surg 2009; 19: 1636-41. [CrossRef ]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.