SENA TAYFUR
(Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir, 35100, Türkiye)
SELÇUK SAATCI
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
NİNEL ALVER
(Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 24Sayı: 3ISSN: 2147-5881Sayfa Aralığı: 397 - 402Türkçe

39 0
Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
Çelik fiber katkılı betonarme elemanların kullanımı son yıllarda artmakla birlikte bu elemanların yapısal davranışlarının modellenmesinde mevcut analitik yöntemler yetersiz kalmakta ve doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada üç noktalı statik yükleme altında davranışı deneysel olarak belirlenmiş çelik fiber katkılı iki kiriş ile çelik fiber katkısı olmayan bir kiriş Değiştirilmiş Basınç Alanı Teorisi'ne dayanan bir doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve sonuçlar irdelenmiştir Kullanılan yöntemde çatlamış betonda çatlak yüzeyleri arasında çelik fiberlerin ilettiği çekme gerilmelerinin modellenmesinde Basitleştirilmiş Kapsamlı Gömülme Modeli seçilmiştir. Analiz sonuçları deney sonuçlarıyla karşılaştırıldığında kullanılan sonlu elemanlar yönteminin kirişlerin eğilme kapasitelerini ve oluşan ana çatlakları yüksek hassasiyetle belirlediği, ancak kirişlerin deplasman kapasitelerini olduğundan çok daha düşük bulduğu görülmüştür. Modelin ana çatlakları doğru tespit etmekle birlikte oluşan çok sayıda küçük çatlakları doğru tespit edememesi ve bunun sonucu olarak ana çatlaklarda donatı kopmasının olduğundan erken gerçekleşmesi sonucu kirişin düşük deplasmanlarda göçtüğü değerlendirilmiştir. Daha hassas çözümler için çelik fiber katkısının modellenmesinde daha gelişmiş modellere ihtiyaç olduğu görülmüştür.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Parra-Montesinos GJ. “Shear strength of beams with deformed steel fibers”. Concrete International, 28(11), 57-66, 2006.
 • Campione G. “Simplified flexural response of steel fiber-reinforced concrete beams”. Journal of Materials in Civil Engineering, 20(4), 283-293, 2008.
 • Hameed R, Sellier A, Turatsinze A, Duprat F. “Flexural behaviour of reinforced fibrous concrete beams: experiments and analytical modelling”. Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, 13, 19-28, 2013.
 • Lim TY, Paramasivam P, Lee SL. “Bending behavior of steel-fiber concrete beams”. ACI Structural Journal, 84(6), 524-536, 1987.
 • Vecchio FJ, Palermo D. “NLFEARC Look both ways before crossing”. ACI Fall 2000 Convention, Toronto, 17-18 October, 2000.
 • Vecchio FJ, Collins MP. “The Modified Compression Field Theory for reinforced concrete elements subjected to shear”. ACI Journal, 83(2), 219-231, 1986.
 • Vecchio FJ. “Analysis of shear-critical reinforced concrete beams”. ACI Structural Journal, 97(1), 102-110, 2000.
 • Wong PS, Vecchio FJ, Trommels H. VecTor2, FormWorks User's Manual, 1 st ed. Toronto, Canada, University of Toronto, 2002.
 • Susetyo J, Gauvreau P, Vecchio FJ. “Steel fiber-reinforced concrete panels in shear: analysis and modeling”. ACI Structural Journal, 110(2), 285-295, 2013.
 • American Concrete Institute. “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-14)”. United States of America, 2014.
 • Voo JYL, Foster SJ. “Variable Engagement Model for Fibre Reinforced Concrete in Tension”. in Uniciv Report No. R-420. University of New South Wales, Sydney, NSW, Australia. 86, 2003.
 • Barragan BE, Gettu R, Martin MA, Zerbino RL. “Uniaxial tension test for steel fibre reinforced concrete-a parametric study”. Cement & Concrete Composites, 25(7), 767-777, 2003.
 • Naaman AE. “Strain hardening and deflection hardening fiber reinforced cement composites”. Fourth International Workshop on High Performance Fiber Reinforced Cement Composites (HPFRCC4), Ann Arbor, USA, 95-113, 16-18 June, 2003.
 • Deluce JR, Vecchio FJ. “Cracking behavior of steel fiber- reinforced concrete members containing conventional reinforcement”. ACI Structural Journal, 110(3), 481-490, 2013.
 • Lee SC, Cho JY, Vecchio FJ. “Simplified diverse embedment model for steel fiber-reinforced concrete elements in tension”. ACI Structural Journal, 110(4), 403-412, 2013.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.