Elif ÜSTÜN
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Berrin AKMAN
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 2003Sayı: 24ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 137 - 141Türkçe

193 0
Üç Yaş Grubu Çocuklarda Kavram Gelişimi
Bu çalışmada anaokuluna giden ve gitmeyen 3 yaş çocuklarının kavram gelişimleri incelenmiştir. Random yoluyla seçilen çocukların 59'u anaokulu eğitimi almakta 65'i ise hiç okulöncesi eğitimi almamış olan çocuklardır. Araştırmanın verileri Bracken (1984) tarafından geliştirilen ve ters çevirme işlemi ile türkçeleştirilen Bracken Temel Kavram Ölçeği (Bracken Basic Concept Scale) uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada anaokuluna giden ve gitmeyen çocukların SRC (renk, şekil, harf, karşılaştırma, sayı/sayma), sosyal/duygusal, doku/material yön/konum, ve büyüklük kavramları arasında fark olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, okulöncesi eğitimi alan ve almayan çocukların kavram gelişimleri arasında fark olduğu bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akman, B. (1995). Anaokuluna devam eden 40-69 aylık çocuklann kavram gelişimlerinde kavram eğitiminin etkisinin incelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Arı, M., Üstün, E., Akman, B. Etikan, İ. (2000). 4-6 Yaş grubu çocuklarda kavram gelişimi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 8,5-18.
 • Arı, M., Üstün, E., Akman, B. (1994). 4-6 Yaş anaokuluna giden ve gitmeyen çocukların kavram gelişimlerinin karşılaştırılması, 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminer Kitabı, YA-Pa Yayınları, 197-214.
 • Bjorklunk F. (1995). Children's thinking (2nd ed.). Brooks/Cole Company. CA.
 • Bottle, G. (1998). "The influence of the home environment on early mathematical development" The paper presented at the 8th. European Conference On Quality of Early Childhood Education Santiage de Compostela , Spain (2-5 September 1998)
 • Bracken, B.A.(1984). Bracken basic concept scale examiner's manual The Psychological Corporation, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
 • Clark, E.A. & Hanisee J. (1982). Intellectual and adaptive performance of asian children in adaptive american settings. Developmental Psychology, 18, 595-599.
 • Damon, W.& Hart D. (1982). The development of self-understanding from infancy through adolescence, Child Development, 53,841-864.
 • Einon, D. (2000) Guide to Learning Early, Çeviren Ayşegül Çetin, Bebeklikten okula öğrenmede ilk adım. Remzi Kitabevi, istanbul
 • Morrison, F.J.;Griffith, E.M. & Frazier, J.A. (1996). Schooling and the 5-7 shift: a natural experiment. In Sameroff, AJ & Haith, M. (Eds), The Five to Seven Year Shift: The Age of Reason and Responsibility. University of Chicago Press, Chicago,
 • Resnick L. (1989). Developing mathematical knowledge". American Psychologist, 44 (2), 162-169,1989.
 • Saxe,G.B; Guberman,S.R.& Gearhart T, M.(1987). Social processes in early number development. Monographs of the Society for Research in Child Development,52,1987.
 • Schwarz, J., Strickland, R., & Krolick, G. (1974). Infant day care: Behavioral effects at preschool age. Developmental Psychology, 10, 502-506
 • Ürkün M (1992). Okulöncesi dönemde 4-5 yaşlarındaki çocuklara uygulanan matematiksel kavramlara dayalı destekleyici eğitim modelinin yaş ve cinsiyete göre etkisinin incelenmesi. Basılmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992.
 • Winick, M, Meyer, K.K.& Harris, R.C. (1975). Malnutrition and environmental enrichment by early adaption". Science, 19,1173-1175,
 • Vygotsky, L.S. (1986). Thought and language, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.