Mustafa YILDIZ
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
FERHAT BİNGÖL
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 25Sayı: 1ISSN: 2147-5881Sayfa Aralığı: 1 - 6Türkçe

126 4
Küçük ve mikro ölçekli enerji yatırımı için hibrit enerji modeli
Türkiye çatı üstü güneş ve küçük ölçekli rüzgâr türbinleri gibi farklı olasılıklarda yeni düzenlemelere 2017 yılında gitmiştir. Her iki teknoloji için de ayrı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen henüz hibrit sistem değerlendirme metodolojisi ve sonuçları ülke çapında yaygın değildir. Bu çalışma, verilen tesis alanın mikro ölçekli rüzgâr ve güneş esaslı toplam enerji kapasitesine göre iki kaynaktan üretilen enerjiyi azami noktaya ulaştırmak için önerilmiş, Hibrit Optimizasyon Aracı (Hybrid Otpimization Tool)-HOT-olarak isimlendirilmiş bir model içerir. Son kullanıcının basit aylık bilgileri girerek yıllık üretim tahmini yapmasına olanak verir. Modelin karşılaştırılması yaygınca kullanılan ve ticari yazılım HOMER ile yapılmıştır. Sonuçta yapılan tahminlerin mikro sistemlerin ekonomik modelini tehlikeye atmayacak belirsizlikte çalışarak fizibilite çalışmalarında ön-analiz için kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Global Wind Energy Council (GWEC). “Global Wind Statistics Report”, Brussels, Belgium, Technical Report, 4, 2018.
 • Turkish Wind Energy Association. “Turkish Wind Energy Statistics Summary Report”. Ankara, Turkey, 44, 2018.
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı. “Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü”. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 84, 2016.
 • Solar Power Europe. “Global Market Outlook 2017-2021”, Brussels, Belgium, Technical Report, 82, 2017.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik. Birinci Bölüm”. Ankara, Turkey, 49, 2017.
 • Abbasi, T, Abbasi SA. Renewable Energy Sources: Their Impact On Global Warming and Pollution. 1 st ed. New Delhi, India, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”. Ankara, Türkiye, 30, 2013.
 • Borowy BS, Salameh ZM. "Methodology for optimally sizing the combination of a battery bank and PV array in a wind/PV hybrid system". IEEE Transactions on Energy Conversion, 11(2), 367-375, 1996.
 • Barley, CD, Debra JL, Lawrence TF. Sizing wind/photovoltaic hybrids for households in inner Mongolia. National Renewable Energy Laboratory, 1997.
 • Vick BD, Clark R, Ling J, Ling S. “Remote solar, wind and hybrid solar/wind energy systems for purifying water”. Journal of Solar Energy Engineering, 125(1), 107-111, 2003.
 • Zhou W, Yang H, Fang Z. "Battery behavior prediction and battery working states analysis of a hybrid solar-wind power generation system". Renewable Energy, 33(6), 1413-1423, 2008.
 • Hocaoğlu FO, Gerek ÖN, Kurban M. “A novel hybrid (wind-photovoltaic) system sizing procedure”. Solar Energy, 83(11), 2019-2028, 2009.
 • Engin M. "Sizing and Simulation of PV-Wind Hybrid Power System". International Journal of Photoenergy, 13, 85-98, 2013.
 • Li J, Wei W, Xiang J. "A Simple sizing algorithm for stand- alone PV/Wind/Battery hybrid microgrids". Energies, 5(12), 5307-5323, 2012.
 • Matthew Z. "Dual- source energy storage-control and performance, advantages in advanced vehicles". EVS-20, Long Beach, California, 15-19 November 2003.
 • Diaf S, Diaf D, Belhamel M, Haddadi M, Louche A. “A methodology for optimal sizing of autonomous hybrid PV/wind system”. Energy Policy, 35(11), 5708-5718, 2007.
 • Yang H, Wei Z, Chengzhi L. "Optimal design and techno- economic analysis of a hybrid solar-wind power generation system". Applied Energy, 86(2), 163-169, 2009.
 • Nfah EM, Ngundam JM, Tchinda R. "Modelling of solar/diesel/battery hybrid power systems for far-north Cameroon". Renewable Energy, 32(5), 832-844, 2007.
 • Nfah EM, Ngundam JM. "Modelling of wind/Diesel/battery hybrid power systems for far North Cameroon". Energy Conversion and Management, 49(6), 1295-1301, 2008.
 • Rehman S, Sahin AZ., "A wind-solar PV hybrid power system with battery backup for water pumping in remote localities". International Journal of Green Energy, 13(11), 1075-1083, 2012.
 • Bayod-Rújula ÁA, Haro-Larrodé ME, Martínez-Gracia A., "Sizing criteria of hybrid photovoltaic-wind systems with battery storage and self-consumption considering interaction with the grid". Solar Energy, 98(C), 582-591, 2013.
 • Nogueira CE, Vidotto ML, Niedzialkoski SK, Melegari de Souza SN, Chaves LI, Edwiges T, Bentes dos Santos D, Werncke I. "Sizing and simulation of a photovoltaic-wind energy system using batteries, applied for a small rural property located in the south of Brazil". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 151-157, 2014.
 • Belmili H, Haddadi M, Bacha S, Almi MF, Bendib B, "Sizing stand-alone photovoltaic-wind hybrid system: Techno-economic analysis and optimization". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 821-832, 2014.
 • Mokheimer, Esmail MA, et al., "A New Study for Hybrid PV/Windoff-Grid Power Generation Systems with the Comparison of Results from Homer". International Journal of Green Energy, 12(5), 526-542, 2015.
 • Yang, Hongxing, Lin Lu, and WeiZhou., "A novel optimization sizing model for hybrid solar-wind power generation system". Solar Energy, 81(1), 76-84, 2007.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2012.
 • Seguro JV, Lambert TW, "Modern estimation of the parameters of the Weibull wind speed distribution for wind energy analysis". Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 85(1), 75-84, 2000.
 • Troen I, Petersen, EL. European Wind Atlas, Risø National Laboratory, Roskilde, 1989.
 • Hansen, MOL, Aerodynamics of Wind Turbines. 2 nd ed. Lyngby, Denmark, T&F Group, 2000.
 • Polaris America LLC, Power Curve-P25-100, 2005.
 • Panasonic Electric Works Europe AG. Photo voltaic module HIT® VBHN330SJ47/VBHN325SJ47. 2016.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.