ZELİHA ÜNLÜ
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
ÖZGÜR AKGÜL
(Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Şerife YALDIR
(Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 5Sayı: 4ISSN: 2147-9607 / 2147-9607Sayfa Aralığı: 228 - 230Türkçe

471 0
Kalça Ağrısıyla İskiofemoral İmpingement Tanısı Alan Vaka Sunumu
İskiofemoral impingement sendromu genellikle iskium ve femur arasında sıkışmaya bağlı kalça ağrısı nedenlerinden biridir. Bugüne kadar olan vakalarda kalça ağrısı ile kuadratus femoris manyetik rezonans görüntüsünde iskiofemoral aralığın daralması arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Travma veya cerrahi olsun olmasın orta yaşlı kadınlarda impingement sendromu görülebilir. Biz bu vakamızda kalça ağrısı nedeniyle periferik spondilartropati tanısı alan fakat tedaviye rağmen şikayetleri gerilemeyen, sonrasında iskiofemoral impingement sendromu tanısı alan bir olguyu sunduk.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Periferik Damar Hastalıkları
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • Johnson KA. Impingement of thelessertrochanter on theischialramusafter total hiparthroplasty: report of threecases. J Bone JointSurgAm 1977;59:268-9.
  • Ali AM, Whitwell D, Ostlere SJ. Case report: imagingandsurgicaltreatment of a snappinghipduetoischiofemoralimpingement. SkeletalRadiol 2011;40:653-6.
  • Torriani M, Souto SC, Thomas BJ, Ouellette H, Bredella MA. Ischiofemoralimpingementsyndrome: an entitywithhippainandabnormalities of thequadratusfemorismuscle. AJR Am J Roentgenol 2009;193:186-90.
  • O'Brien SD, Bui-Mansfield LT. MRI of quadratusfemorismuscletear: anothercause of hippain. Am J Roentgenol. 2007;189:1185–9.
  • Bui-Mansfield LT, O'Brien SD. Replytoletter (5). Am J Roentgenol. 2008;190:W380–1.
  • Patti JW, Ouellette H, Bredella MA, Torriani M. Impingement of lessertrochanter on ischium as a potentialcauseforhippain. SkeletalRadiol 2008; 37:939–941

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.