CUMALİ İLKILIÇ
(Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Cengiz ÖNER
(Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 15Sayı: 4ISSN: 1300-2708Sayfa Aralığı: 579 - 588Türkçe

159 0
Bir dizel motorunda ayçiçek yağı metil esteri ile motorin karışımı kullanılarak egzoz gazı emisyonlarının incelenmesi
Dizel motorlarında, alternatif yakıt olarak bir çok bitkisel yağ kullanımı çalışmaları yapılmaktadır. Bitkisel yağların alternatif motor yakıtı olarak kullanılmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de viskozitesinin yüksek olmasıdır. Yüksek viskozite bu yağların doğrudan yakıt olarak kullanılmasında olumsuzluklara neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada viskozite probleminin çözümü için ayçiçek yağı metil esteri hacimsel olarak motorin ile %50 oranında karıştırılmıştır. Elde edilen karışım, tek silindirli, hava soğutmalı ve direkt püskürtmeli bir dizel motorun değişik devirlerinde denenmiş olup motor performansı ile egzoz gazı emisyonları ölçülmüştür. Bu değerler motorin kullanımı ile ölçülen değerlerle karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları ayçiçek yağı esteri karışımının motorine yakın güç ve moment verdiği, kirletici emisyon miktarlarında bir düşüş olduğunu göstermiştir. Maksimum moment devrinde dizel yakıtına göre CO miktarı %21, NOx miktarı %11, maksimum güç devrinde ise CO %7, NOx'in % 12 azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak egzoz gazı emisyonları göz önüne alındığında çevre bakımından ayçiçek yağı metil esterinin dizel motorlarında motorine alternatif olarak kullanılabileceği görülmüştür.
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. S.M. Sapuan, H.H. Masjuki, and A. Azlan, The Use of Palm Oil as Diesel Fuel Substitute, Institution Mechanical Engineers, 210, 47-53, 1996.
 • 2. C.R. Seebold, The Interaction Between Unburnt Hydrocarbons and Soot in Diesel Exhaust, PhD Thesis, Polytechnic Saut West, 1989.
 • 3. A. Asmus, and B. Wellington, Diesel Engine and Fuel Systems, Third Edition, Printed in Malaysia, 1993.
 • 4. O. Borat, M. Balcı ve A. Sürmen, İçten Yanmalı Motorlar Cilt-1, Teknik Eğitim Vakfı Yayınları, Matbaa Eğitimi Bölümü, Ankara, 1994
 • 5. J.B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamental, Mc Graw-Hill Book Comp., New York, 1988.
 • 6. W.W. Christie, Gas Chromatography and Lipids, The Oily Press, Scotland, 1989
 • 7. M.J. Nye, T. W. Williamson, S. Deshpande, J.H. Schrader, W.H. Snively, T.P. Yurkewich, and C.L. French, Conversion of Used Frying Oil to Diesel Fuel by Transesterification; Preliminary Tests, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 60, 8, 1598-1601, 1983
 • 8. G. Police, M.V. Prati, M. Auriemma, and S. Alfuso, Regulated Emissions of DI Diesel Engines Fuelled with Methyl Ester of Rape Seed Oil, Institution Mechanical Engineers, 139-144, 1993.
 • 9. R.C. Strayer, J.A. Blake, and W.K. Craig, Canola and High Erucic Rapeseed Oil as Substitutes for Diesel Fuel: Preliminary Tests, Journal of American Oil Chemists’ Society, 60, 8, 1587-1597, 1983.
 • 10. R.A. Korus, J. Jo, and C.L. Peterson, A Rapid Engine Test to Measure Injector Fouling in Diesel Engine Using Vegetable Oil Fuels, Journal of the American Oil Chemists’ Society,.62, 11, 1563-1564, 1985.
 • 11. W.E. Klopfenstein, and H.S. Walker, Efficiencies of Various Esters of Fatty Acids as Diesel Fuels, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 60, 8, 1596-1599, 1983.
 • 12. S.J. Clark, L. Wagner, M.D. Schrock, and P.G. Piennaar, Methyl and Ethyl Soyabean Esters as Renewable Fuels for Diesel Engines, Journal of the American Oil Chemists’ Society,.61, 10, 1632-1638, 1984.
 • 13. C. Adams, J.F. Peters, M.C. Rand, B.J. Schroer, and M.C. Ziemke, Investigation of Soyabean Oil as a Diesel Fuel Extender: Endurence Tests, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 60, 8, 1576-1579, 1983.
 • 14. E.H. Pryde, Vegetable Oils as Fuel Alternatives – Symposium Overview, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 61, 10, 1609-1610, 1983.
 • 15. E.H. Pryde, Vegetable Oils as Diesel Fuels, Journal of the American Oil Chemists’ Society, 60, 8, 1557-1558, 1983.
 • 16. MD.Z. Haq, Study of the Property of Vegetable Oil as an Alternative to Diesel Fuel, Msc. Thesis, Dhaka, 1995.
 • 17. A. Jankowski, , J. Seczyk, M. Reksa, and L. Sitnik, Rape Seed Oil Methyl Ester Fuel as Alternative Diesel Fuel for High Speed Diesel Engines for Urban Buses, American Society of Mechanical Engineers, 24, 105-109, 1994.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.