MEHMET DAĞ
(Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Hakkari, Türkiye)
OKTAY KIZILKAYA
(Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Hakkari, Türkiye)
FATMA KIZILKAYA
(Hakkari Üniversitesi, Yüksekova Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Bölümü, Hakari, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 55Sayı: 635ISSN: 1307-7112 / 2667-6907Sayfa Aralığı: 65 - 72Türkçe

123 0
Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Bütçe Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Uygulama
Türkiye’de büyükşehir belediyeleri yerel idare birimi olarak kendilerine atfedilen hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla kamu gelirlerinden pay almakta olup bu gelirler hem kendi öz kaynaklarından hem de merkezi yönetimin sunduğu mali katkılardan oluşmaktadır. Büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin sürdürülebilirliği yerel kamu hizmetlerinin etkin ve sürekli bir şekilde yerine getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin sürdürülebilirliği Hakkio-Rush (1991) ile Quintos (1995) tarafından önerilen ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesine dayanan yöntemlerle analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ele alınan dönem itibariyle (2007-2016) Türkiye’de büyükşehir belediyeleri açısından bütçe sürdürülebilirliğinin zayıf olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İşletme
Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.