SELÇUK ŞİMŞEK
(Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitimi Bölümü, Denizli, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 13Sayı: 27ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 1365 - 1388Türkçe

569 43
KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK ALGILAR
Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının “Karakter ve Değerler Eğitimi Dersi”ne ilişkin metafor algılarını tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Denizli’de pedagojik formasyon eğitimi alan ve “Karakter ve Değerler Eğitimi Dersi”ni seçen 52 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, katılımcıların “Karakter ve Değerler eğitimi dersi .........gibidir. Çünkü.......” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen araştırma bulgularına göre öğretmen adayları Karakter ve Değerler eğitimi dersine ilişkin 50 metafor üretmiştir. Öğretmen adaylarının en çok “hayat bilgisi”, “kalem” metaforunu kullandıkları görülmüştür. Metaforların ortak özellikleri dikkate alınarak öğretmen adaylarının ürettikleri metaforlar 10 kategoride toplanmıştır. Bu kategoriler “İnsanı şekillendiren bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Ustalık gerektiren bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Yönlendirici, yön verici bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Erken yaşta alınması gereken bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Canlı bir yapı olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Hayati öneme sahip bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Çok yönlü bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Kişilik gelişimi olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”,ğ“Bilgilendirici bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi”, “Değerli bir eğitim olarak karakter ve değerler eğitimi dersi” olarak belirlenmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.