TUNCER YILMAZ
(Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye)
CEYDA YERDELEN KAYGIN
(Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 13Sayı: 22ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 607 - 618Türkçe

212 1
TÜRK VE ALMAN BORSALARINDA FİYAT-HACİM İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Sermaye piyasalarında hisse senetlerine ait işlem hacmi ve hisse senedi fiyatları birbirinden etkilenen iki önemli finansal değişken olarak kabul edilmektedir. Gerek işlem hacmi gerekse hisse senedi fiyatları yatırımcıların sermaye piyasasında halka arz olunan portföylere yatırım yapma kararları üzerinde önemli rol oynamaktadır. İşlem hacmi hem hisse senediyle ilgili piyasaya gelen yeni bilgileri hemde yatırımcıların beklentilerindeki değişimlerle ilgili bilgileri yansıtmaktadır. Piyasalarda gerçekleşen düşük işlem hacmi piyasanın likit olmadığını, yüksek işlem hacmi ise piyasanın likit olduğunu göstermektedir. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı piyasalarda istikrar ve güvenin hâkim olması ve yatırımcılarında sağlıklı birtakım kararlar alması için hisse senetlerinin fiyatını etkileyen değişkenlerin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’nin en büyük 30 şirketini içeren Borsa İstanbul 30 (BİST 30) ile Almanya’nın en büyük 30 şirketini içeren Deutscher Aktienindex (DAX) endeksinin kapanış fiyatları ile işlem hacmi arasındaki dinamik ilişkiyi karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada BİST 30 (XU030) ve DAX (GDAXI) endeksinin kapanış fiyatları ile işlem hacmi arasındaki ilişki 17.05.2010 ile 03.08.2017 tarihleri arasında günlük verileri kullanılarak endeks bazında ele alınmıştır. Endekslerin kapanış fiyatları ve işlem hacimleri arasındaki ilişkinin olup olmadığını ortaya koymak ve ilişkinin varlığı durumunda ilişkinin yönünü belirlemek için Granger Nedensellik Analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda BİST 30 endeksinde işlem hacminden kapanış fiyatına, DAX 30 endeksinde ise kapanış fiyatından işlem hacmine doğru bir nedensellik tespit edilmiştir.
Sosyal > Antropoloji
Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sanat
Sosyal > Asya Çalışmaları
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İletişim
Sosyal > Kriminoloji ve Ceza Bilimi
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Nüfus İstatistikleri Bilimi
Sosyal > İktisat
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Çevre Çalışmaları
Sosyal > Ergonomi
Sosyal > Etik
Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > Folklor
Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Tarih
Sosyal > Bilim Felsefesi ve Tarihi
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Hukuk
Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
Sosyal > Mantık
Sosyal > İşletme
Sosyal > Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları
Sosyal > Müzik
Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Beslenme ve Diyetetik
Sosyal > Felsefe
Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Madde Bağımlılığı
Sosyal > Tiyatro
Sosyal > Kentsel Çalışmalar
Sosyal > Kadın Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Başçı, E., Özyıldırım, S., & Aydoǧan, K. (1996). A Note on Price-Volume Dynamics in an Emerging Stock Market. Journal of Banking & Finance, 20(2), 389-400.
 • Bayraktaroğlu, A. ve Nazlıoğlu, Ş. (2009) “Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 24(277):85-109.
 • Choi, K. H., Jiang, Z. H., Kang, S. H., & Yoon, S. M. (2012). Relationship between Trading Volume and Asymmetric Volatility in The Korean Stock Market. Modern Economy, 3(05), 584.
 • Clark, P. K. (1973). A Subordinated Stochastic Process Model with Finite Variance for Speculative Prices. Econometrica: journal of the Econometric Society, 135-155.
 • Copeland, T. E. (1976). A Model of Asset Trading under The Assumption of Sequential Information Arrival. The Journal of Finance. 31, 1149-1168.
 • Crouch, R. L. (1970). A Nonlinear Test of TRe random-Walk Hypothesis. The American Economic Review, 60(1), 199-202.
 • Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987), “Co-integration and Error-correction: Representation,Estimation and Testing”, Econometrica, Vol. 55, No : 2, pp. 255-276.
 • Çukur, S., Gümrah, Ü. ve Üstün GÜMRAH, M. (2012) “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi Getirileri ve İşlem Hacmi İlişkisi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1): 20- 35.
 • Elmas, B. ve Yıldırım, M. (2010), “Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Fiyatı ile İşlem Hacmi İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankacılık Sektör Hisseleri Üzerine Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2),37-46.
 • Epps, T. W., & Epps, M. L. (1976). The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes: Implications for The Mixture of Distributions Hypothesis. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 305-321.
 • Gökçe, A. (2002). İMKB'de Fiyat-Hacim İlişkisi: Granger Nedensellik Testi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(3), 1-6.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 424-438.
 • Harris, L. (1986). Cross-Security Tests of The Mixture of Distributions Hypothesis. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 21(1), 39-46.
 • Jennings, R. H., Starks, L. T., & Fellingham, J. C. (1981). An Equilibrium Model of Asset Trading with Sequential Information Arrival. The Journal of Finance, 36(1), 143-161.
 • Lee, B.S. & Rui, O. (2002) “The Dynamic Relationship between Stock Return and Trading Volume: Domestic and Cross-Country Evidence” Journal of Banking and Finance, 26:51-78.
 • Lucey, B. M. (2005). Does Volume Provide Information? Evidence from The Irish Stock Market. Applied Financial Economics Letters, 1(2), 105-109.
 • Mahajan, S., & Singh, B. (2008). An Empirical Analysis of Stock Price-Volume Relationship in Indian Stock Market. Vision, 12(3), 1-13.
 • Maziah, H. (2016). Granger-Couse Effect on Trading Volume and Stock Return Volatility: Evidence from Malaysian ACE Market (Doctoral Dissertation, Universiti Utara Malaysia).1-76.
 • Osborne, M. F. M. (1959) Brownian Motion in the Stock Market. Operations Research, 1 (March April 1959), 145-173.
 • Pathirawasam, C. (2011). The Relationship between Trading Volume and Stock Returns. Journal of Competitiveness, 3(3).
 • Rashid, A. (2007) “Stock Prices and Trading Volume: An Assessment for Linear and Nonlinear Granger Causality”, Journal of Asian Economics, 18, 595–612.
 • Smirlock, M. & Starks, L. (1988) “An Empirical Analysis of Stock-Price Volume Relationship”, Journal of Banking and Finance, 12(1):31-41.
 • Taş, O., Tokmakçıoğlu, K. ve Çevikcan, G. (2016) “Borsa İstanbul’da Pay Senedi Getirileri ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1):11-30.
 • Temel Nalın, H. ve Güler, S. (2013) “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi İle Getiri İlişkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 59:135-148.
 • Umutlu, G. (2008) “ İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimleri Arasındaki Nedensellik ve Dinamik İlişkiler: İMKB’de Bir Ampirik İnceleme”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1): 231- 246.
 • Ying. C. C. (1966). Stock Market Prices and Volumes of Sales. Econometrica, 34 (3), 676- 686.
 • Yörük, N., Erdem, C., & Erdem, M. S. (2006). Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality in The Stock Price–Volume Relation: Turkish Banking Firms’ Evidence. Applied Financial Economics Letters, 2(3), 165-171.
 • https://tr.investing.com

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.