İSMET KAYA
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
M. Oğuzhan İLBAN
(Balıkesir Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 22Sayı: 41ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 317 - 336Türkçe

190 1
PAZARLAMA ÇALIŞANLARINDA İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: EDREMİT KÖRFEZİ ÖRNEĞİ
Bu araştırmanın amacı pazarlama çalışanlarının iş tatmin düzeylerinin belirlenmesi ve iş tatminlerinin örgütsel bağlılıklarına etkisinin olup olmadığının tespit edilmesidir. Kaliteli insan kaynağı istihdam edebilmek işletmeler için halen önemini korumakta olup, bu insan kaynağı içerisinde pazarlama çalışanları ise önemli bir yere sahiptir. Pazarlama çalışanları-na yönelik yapılan bu araştırmanın ayrıca değer taşıdığı düşünülmektedir. Çalışma Balıke-sir ili Edremit Körfezinde faaliyet gösteren ve pazarlama departmanı olan çeşitli işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla 171 işletme ziyaret edilmiş ve yüz yüze görüşülerek ilgili anket formu 208 pazarlama personeline uygulanmıştır. Uygulanan anket formu demografik özellikler, iş tatmini ve örgütsel bağlılığı ölçmeye yönelik toplam 16 sorudan ve 3 bölümden meydana gelmiştir. Yapılan analizler neticesinde pazarlama ça-lışanlarının iş tatminlerinin örgütsel bağlılıklarını etkilediği yönünde, ayrıca çalışanların demografik özellikleri baz alındığında da ayrı ayrı iş tatminleri ve örgütsel bağlılıkları ile istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği noktasında sonuçlara ulaşılmıştır.
Sosyal > İş
Sosyal > İktisat
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.