MEHMET BAKİ
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 22Sayı: 41ISSN: 1301-5265 / 2651-4974Sayfa Aralığı: 21 - 36Türkçe

74 0
JULİA KRİSTEVA’NIN “POSSESSIONS” ADLI ROMANINDA POLİSİYE KURGU VE ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ
Yapısalcılık-sonrası eleştirmen, filozof, yazar, ruhbilimci ve romancı Kristeva’nın ya-pıtları, çeşitliliği ve disiplinlerarası olma özelliğiyle bilinir. Kuramsal ve yazınsal çalışmala-rında, toplumsal konulara ışık tutar. Onları mercek altına alarak, kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirdikten sonra, yazınsal siyasa ile de bağdaştırır. Kristeva’nın üçüncü romanı Possessions, kurgulama yöntemi bakımından Bakhtine’in kar-naval kuramına özgü çoksesli ve çokbiçimli özellikler içeren, aynı zamanda toplumsal dil katmanları arasında kimi söylemsel ve ruhbilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir yapıttır. Alışageldik kurmacalara pek benzemeyen anlatısı, yeni-ötesi uygulayımlar ve yazarın öz-yaşam öyküsüne yönelik bir takım göndermeler içerir. Anlatıya elöyküsel “üçüncü tekil kişi o-anlatıcı” ses egemen olsa da, özöyküsel “birinci tekil kişi ben-anlatıcı” sese ve baş-kahramanın kendi özel yaşamından söz etme durumunda ise, içöyküsel anlatıcı sese de yer verilir. Romanın anlatımında, çoğunlukla artsüremsel öykülemenin biçimlerinin yanı sıra, katımsal anlatılar da görülür. Bu çalışmamızda, yeni-ötesi kuramın yazınsal eleştiri yöntemine de başvurarak, Kriste-va’nın çok katmanlı bu romanındaki ana izlekleri, bakış açılarını, anlatısal ses düzeyleri-ni, öyküleme türlerini, bunların romandaki kullanımlarını, yapısalcı, modern ve yeni-ötesi eleştiri yöntemlerinden yararlanarak ana hatlarıyla inceleyeceğiz.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > Coğrafya
Sosyal > Tarih
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Edebiyat
Sosyal > İşletme
Sosyal > Felsefe
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Halkla İlişkiler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aktulum, K. (2000). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Aktulum, K. (2004). Parçalılık Metinlerarasılık. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Bahtin, M. (2014). Karnavaldan Romana. (Çev. Cem Soydemir) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Barthes, R. (1996). S/Z. (Çev. Sündüz Öztürk Kasar) İstanbul: YKY.
 • Christie, A. (1944). Towards zero. New York: HarperCollins.
 • Ecevit, Y. (2004). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Genette, G. (1972). Figures III. Paris: Editions du Seuil.
 • Genette, G. (2005.) Anlatı Türleri ve Anlatıcının İşlevleri. (Çev. Mehmet/Sema Rifat), Kitap-lık, Aylık Edebiyat Dergisi, 87.
 • Keltner, S.K. (2011). “Kristeva’s Novelistic Approach to Social and Political Life” in Kristeva Thresholds. Cambridge: Polity.
 • Kristeva, J. (1996). Possessions. Paris: Fayard.
 • Kristeva, J. (1993). In the Beginning was love: Psychoanalysis and Faith. Tranns. A Goldhammer. New York: Columbia University Press cité chez Olivier Kelly, Reading Kristeva: Unravelling the Double-bind. Indianapolis: Indiana University Press.
 • Kristeva, J. (1998). Visions capitales. Réunion des musées nationaux. Paris: Éditions de la Martinière.
 • Libal, I. K. (2012). “Le monde fictionnel de Julia Kristeva” (mémoir). Viyana. Yüksek Lisans Tezi.
 • Rus, L. B. (2011). The Ethical and Political Function of Revolt in Julia Kristeva’s Novels. The University of British Columbia.Vancouver. Thèse de doctorat.
 • Sayın, M. (2004). Stüdyo’da Anlatıcı-Kahraman ve İşlevleri. Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi 1 (6), Atatürk Üniversitesi.
 • Trigo, B. (2013). On Kristeva’s Fiction. Vanderbilt University, Journal of French and Francophone Philosophy - Revue de la philosophie française et de langue française, Vol XXI, No 1. (pp.60-82).
 • Yücel, T. (1995). Anlatı Yerlemleri/kişi/süre/uzam. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.