Ali YETGİN
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Merve ŞENTURAN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Atakan BENEK
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ebru EFE
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
KEREM CANLI
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yıl: 2017Cilt: 3Sayı: 1ISSN: 2149-5920 / 2458-8474Sayfa Aralığı: 43 - 47Türkçe

87 0
Pterigynandrum filiforme Hedw. Türünün Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
Pterigynandrum filiforme Hedw. Orta Avrupa ve Anadolu’nun dağlık alanlarında orman altlarında yaşayan bir karayosunu türüdür. Yayılış alanı geniş olduğu için bulunması kolaydır. Antimikrobiyal çalışmaların amacı dünya üzerinde enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmaların etkilerini yok edebilen maddelerin bulunmasıdır. Yapılan antimikrobiyal aktivite çalışmasıyla P. filiforme’nin 17 bakteri ve 1 maya türü üzerindeki etkisi analiz edildi. Etanol ekstraksiyon yöntemi ile 0.27 ve 0.93 mg örnekler hazırlandı ve disk difüzyon yöntemi ile geniş spektrumlu antimikrobiyal analizi yapıldı. P. filiforme karayosununun antimikrobiyal potansiyeli konusunda literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. P. filiforme örnekleri ile çalışılan bakterilerde antimikrobiyal etki belirlenmiştir. Bunlar gram pozitif bakteriler olan S. aureus, B. subtilis, L. monocytogenes ve E. faecalis; gram negatif bakteriler olan K. pneumoniae ve S. enteritidis olmaktadır.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akbar A. Anal K.A. 2011. Food safety concerns and food-borne pathogens, Salmonella, Escherichia coli and Campylobacter. FUUAST Journal of Biology. 5:2, 5-17.
 • Altuner E.M. Canlı K. Akata I. 2013. Antimicrobial Screening of Calliergonella cuspidata, Dicranum polysetum and Hypnum cupressiforme. Journal of Pure and Applied Microbiology. 1:8, 539- 545.
 • Altuner E.M. Canlı K. Akata I. 2014. In vitro Antimicrobial Screening of Hedwigia ciliata Var. leucophaea and Determination of the Ethanol Extract Composition by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). Journal of Pure and Applied Microbiology. 4:8, 2987-2998.
 • Andrews J.M. 2003. BSAC standardized disc susceptibility testing method (version 6). Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 60, 20-41.
 • Canlı K. Akata I. Altuner E.M. 2016a. In vitro Antimicrobial Activity Screening of Xylaria hypoxylon. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines. 13:4, 42-46.
 • Canlı K. Altuner E.M. Akata I. 2015. Antimicrobial screening of Mnium stellare. Bangladesh Journal of Pharmacology. 10, 321-325.
 • Canlı K. Yetgin A. Akata I. Altuner E.M. 2016b. In vitro Antimicrobial Screening of Aquilaria agallocha Roots. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines. 13:5, 178-181.
 • Canlı K. Yetgin A. Akata I. Altuner E.M. (2016c). In vitro Antimicrobial Activity of Angelica sylvestris Roots. International Journal of Biological Sciences, 1:1, 1-7.
 • Conter M. Paludi D. Zanardi E. Ghidini S. Vergara A. Ianieri A. 2009. Characterization of antimicrobial resistance of foodborne Listeria monocytogenes. International journal of food microbiology. 128:3, 497-500.
 • Dash M. Chiellini F. Ottenbrite R.M. Chiellini E. 2011. Chitosan a versatile semi-synthetic polymer in biomedical applications. Progress Polymer Science, 36, 981-1014.
 • Erdoğan A.E. Everest A. 2013. Antimikrobiyal Ajan Olarak Bitki Bileşenleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi. 6:2, 27-32.
 • Ippolito G. Leone S. Lauria F.N. Nicastri E. Wenzel R.P. 2010. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: the superbug. International Journal of Infectious Diseases. 14:4, S7-11.
 • Iwu M.W. Duncan A.R. Okunji C.O. 1999. New antimicrobials of plant origin. Perspectives on new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, VA, 457-462.
 • Kahraman E.P. Karakeçe E. Erdoğan F. Uluyurt H. Köroğlu M. Çiftci İ.H. 2017. Klebsiella pneumoniae izolatlarının antibiyotiklere direnç durumlarının değerlendirilmesi. Ortadoğu Medical Journal. 9:1, 12-18,
 • Karou D. Nadembega W.M.C. Ouattara L. Ilboudo D.P. Canini A. Nikiema J.B. Simpore J. Colizzi V. Traore A.S. 2007. African Ethnopharmacology and New Drug Discovery. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology. 1, 61-69.
 • Mohd Nazri N.A.A. Ahmat N. Adnan A. Syed Mohamad S.A. Syaripah Ruzaina S.A. 2011. In vitro antibacterial and radical scavenging activities of malaysian table salad. African Journal Biotechnology. 10, 5728-5735.
 • Richards M.J. Edwards J.R. Culver D.H. Gaynes R.P. 1999. Nosocomial infections in medical intensive care units in the United States: National Nosocomial Infections Surveillance System. Critical Care Medicine. 27, 887–892.
 • Shanthi Sree K.S. Yasodamma N. Paramageetham C.H. 2010. Phytochemical screening and ın vitro antibacterial activity of the methanolic leaf extract: Sebastiania chamaelea Müell. The Bioscan. 5, 173-175.
 • Uyar G. Doğru N.H. Ören M. Çavuş A. 2016. Bazı Karayosunu Türlerinin (Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee, Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal., Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch.) Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. Anatolian Bryology. 2, 1-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.