Kübra YAZICI
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Aslı ARSLANTAŞ SAĞLAMER
(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 4ISSN: 2148-3647 / 2148-3647Sayfa Aralığı: 766 - 776Türkçe

112 0
Tokat Kenti -Yeşilırmak Yakın Çevresinde Bulunan Rekreasyonel Alanlarda Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi
Bu araştırmada Tokat kent merkezinde kent halkının en sık kullandığı Yeşilırmak yakın çevresinde bulunan rekreasyonel alanlarının peyzaj öğeleriyle kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 10 Ocak- 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında yürütülen çalışmada; basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre örnekleme hacmi %5 hata payı ve %95 güvenilirlikte 384 rekreasyonel alan kullanıcısı memnuniyeti belirlenmiştir. Kullanıcıların demografik yapısı dışında konum, ulaşılabilirlik, manzara, donatı elemanları, plastik objeler, arazi plastiği, tasarımı, bitki ve yabanı hayatı, etkinlik alanları, sınır öğesi, klimatik faktörler, su öğesi güvenlik gibi parametreler gruplara ayrılarak 62 adet rekreasyonel alanını doğru yansıtacak peyzaj öğeleri ile ilgili soru yöneltilmiştir. Likert ölçeğine göre puanlanan soruların ortalaması alınarak kullanıcıların rekreasyonel alanda memnuniyeti belirlenmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde IBM SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Sonuç olarak kullanıcıların en fazla memnun oldukları peyzaj özelliği grubunun konum, ulaşılabilirlik ve manzaradır. Rekreasyonel alanlarını kullanan 384 kullanıcının % 21,6 ‘sı hafta içi %72,7hafta sonu ve %5,7’si ise hem hafta içi hem hafta sonu kullandığı görülmektedir.
Fen > Ziraat > Tarımsal Ekonomi ve Politika
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Entomoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Balıkçılık
Fen > Temel Bilimler > Genetik ve Kalıtım
Fen > Temel Bilimler > Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Fen > Temel Bilimler > Mantar Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Kuş Bilimi
Fen > Temel Bilimler > İstatistik ve Olasılık
Fen > Temel Bilimler > Viroloji
Fen > Temel Bilimler > Su Kaynakları
Fen > Temel Bilimler > Zooloji
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Veterinerlik > Veterinerlik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.