FİLİZ TUNA
(Trakya Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 6Sayı: 1ISSN: 2147-9607 / 2147-9607Sayfa Aralığı: 3 - 7Türkçe

76 0
Postmenopozal Kadınlarda Obezite Oranları ve Kemik Mineral Yoğunluğu Düzeyleri
Amaç: Osteoporoz polikliniğine başvuran postmenopozal kadınlardaki obezite oranlarını saptamak. Beden kitle indeksi gruplarında; kemik mineral yoğunluğu ve T-skorları ortalamaları arasında fark olup olmadığını belirlemek. Obez hastalarda T- skorlarına dayalı ve osteoporotik hastalarda beden kitle indeksine dayalı dağılımları tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma evrenini, Ocak 2014- Temmuz 2015 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Osteoporoz polikliniğinde takipte olan 323 hastanın kemik mineral yoğunluğu raporları ve dosyaları oluşturdu. Tüm hastalar, beden kitle indekslerine göre sınıflandırıldı. Sağlıklı grup için; 48 hasta içerisinde verileri tam olan 41 hasta tespit edilebilmesi ve gruplar arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla, fazla kilolu ve grade 1 obez gruplardaki dosyalardan rastgele 41’er hasta seçildi. Beden kitle indeksi grupları, DXA raporundaki kemik mineral yoğunluğu, T-skorları ve tanı grupları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Postmenopozal kadınların %1,2’si düşük ağırlıklı, %14,9’u sağlıklı, %43,0’ı fazla kilolu ve %40,4’ü obez idi. Obez hastaların %58,8’i osteopenik, %29,3’ü osteoporotik ve %12,2’si normal T-skoru değerlerine sahipti. Osteoporotik hastaların %41,1’i sağlıklı, %37,5’i fazla kilolu ve %21,4’ü grade 1 obez idi. Kemik mineral yoğunluğu grade 1 obezlerde en yüksek, tüm gruplarda ise lomber bölgenin kemik mineral yoğunluğu daha yüksek saptandı (p<0.05). Sonuçlar: Postmenopozal kadınların büyük yüzdesi fazla kilolu ve obez grupta yer almaktadır. Obez hastaların büyük çoğunluğunda ise kemik mineral yoğunluğu azalmış veya osteoporotiktir. Bu hasta gruplarında her iki durumun da dikkate alınması elzemdir.
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.