ERCAN ŞENYİĞİT
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Funda YILDIRIM
(Girilmedi)
Yıl: 2002Cilt: 13Sayı: 3ISSN: 1300-3410 / 2667-7539Sayfa Aralığı: 8 - 18Türkçe

331 1
Sipariş büyüklüğü belirleme yöntemleri ile yeni bir sezgisel algoritmanın karşılaştırılması
Literatürde, sipariş büyüklüğünün belirlenmesi ile ilgili geliştirilmiş yöntemlerden hangisinin veya hangilerinin daha iyi olduğuna ilişkin değerlendirmelerde genellikle deneysel veriler kullanılmıştır. Bu nedenle gerçek bir sistemde hangi yöntemin seçilmesinin gerektiğinin belirlenmesi önemlidir. Çalışmada Malzeme İhtiyaç Planlaması (MİP) sistemi kurmaya çalışan bir işletme için sipariş büyüklüğü belirleme yöntemleri değerlendirilerek sistem için uygun yöntem ve/veya yöntemlerin belirlenmesi üzerinde durulmuştur. MRP (Material Requirement Planning) sistemlerinde en çok kullanılan sipariş büyüklüğü belirleme yöntemleri belirlenmiştir. QS (Quant Systems) paket programında yer alan ve aynı zamanda MRP sistemlerinde en çok kullanılan sipariş büyüklüğü belirleme yöntemlerinden 8 tanesi çalışmada kullanılmıştır. Yeni bir sezgisel sipariş büyüklüğü belirleme algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma diğer 8 yöntemlerle toplam maliyet, optimum sonuç verme sayısı ve performans indeksi kriterlerine göre karşılaştırılmıştır.
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. ACAR, N., 1985. Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 2. ACAR, N., 1989. Üretim Planlaması Yöntem ve Uygulamaları. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.
 • 3. ACAR, N., 1991. Malzeme İhtiyaç Planlaması Sistemi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 2.Baskı, Ankara.
 • 4. AXSATER, S., 1986. Evalution of Lot Sizing Techniques. International Journal of Production Research, 24(1): 51-57.
 • 5. BAHL, H.C.,RITZMAN, L.P.,GUPTA, J.N.D., 1986. Determining Lot Sizes and Resource Requirements: A Review. Operation Research, 34(3): 330-345.
 • 6. BARUTÇUGİL, İ.S., 1988. Üretim Sistemi ve Yönetim Teknikleri, Uludağ Üniversitesi yayınları, Bursa.
 • 7. BAYHAN, G.M., 1999. Implementation and Evaluation of an MRP II Software Package in a Sanitaryware Company. Production and Inventory Management, (4): 41-47.
 • 8. BREGMAN, R.L., 1991a. Selecting among MRP Lot-sizing Methods for Purchase Components when the Planning Horizon is Limited. Production and Inventory Management, (2): 32-39.
 • 9. COSGROVE, W.J.,WESTERMAN, R.R., KNOX J.E., 1993. Optimal Discrete Lot Sizing: A convenient Approach. Production and Inventory Management, (3):14-18.
 • 10. ÇETİNKAYA, T., 1988. Malzeme İhtiyaç Planlaması. Seri Üretimde Üretim Planlama Semineri, TÜSSİDE, Kocaeli.
 • 11. DILTS, D.M., 1991. The Sensitivity of Set-up Cost Estimation on the Problem of Joint Lot Sizing and Scheduling. International Journal of Production Research, 29(1): 77-93.
 • 12. DREXL, A., KIMMS, A., 1997. Lot Sizing and Scheduling- Survey and Extensions. European Journal of Operational Research, 221-235.
 • 13. GARDINER, S.C., BLACKSTONE, J. H., 1993. Impact of Lot sizing on the Financial Performance of Dispatching Techniques in an MRP-planned Fabrication and Assembly Environment. International Journal of Production Research, 31(7):1595-1610.
 • 14. GUPTA, S.M. & BRENNAN, L., 1992a. Lot Sizing and Backordering In Multi-Level Product Structures. Production and Inventory Management, (1): 27-34.
 • 15. GUPTA, S.M., BRENNAN, L., 1992b. Heuristic and Optimal Approaches to Lot Sizing Incorporating Backorders: An Emprical Evalution. International Journal of Production Research, 30(12): 2813-2824.
 • 16. GUPTA Y.P., KEUNG, Y.K., GUPTA, M.C., 1992. Comparative Analysis of Lot Sizing Models for Multi-Stage Systems: A Simulation Study. International Journal of Production Research, 30(4):695-716.
 • 17. HADDOCK, J., HUBICKI, D.E., 1989. Which Lot-Sizing Techniques are used in Material Requirements Planning?. Production and Inventory Management Journal, 30(3): 53- 56.
 • 18. NARASIMHAN, S.L., McLEAVEY, D.W., BILLINGTON, P.J., 1995. Production Planning and Inventory Control, Prentice Hall International, New York.
 • 19. ORLICKY, J. A., 1975. Material Requirements Planning, The New Way of Life in Production and Inventory Management, McGraw-Hill, New York.
 • 20. SANCHEZ, S.D., TRIANTAPHYLLOU, E., WEBSTER, D.N., LIAO T.W., 2001. A Study of The Total Inventory Cost as a Function of The Reorder Interval of Some Lot Sizing Techniques Used in MRP Systems. Computers&Industrial Engineering Journal (Yayınlanmamış).
 • 21. ŞENYİĞİT, E., 2001. Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemlerinde (MRP) En Çok Kullanılan Sipariş Büyüklüğü Belirleme Yöntemleri ile Yeni Bir Sezgisel Algoritmanın Karşılaştırılması,Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • 22. YEUNG, J.H.Y., WONG, W.C.K., MA, L., 1998. Parameters Affecting the Effectiveness of MRP Systems: A review. International Journal of Production Economics, 36, (2), 313-320.
 • 23. ZHAO, X., GOODALE, J.C., LEE, T.S., 1995. Lot-sizing Rules and Freezing the MPS in Material Requirements Planning Systems under Deterministic Demand. Production Planning and Control, 7(2):144-161.
 • 24. ZHAO, X., LAM, K., 1997. Lot sizing Rules and Freezing The Master Production schedule in Material Requirements Planning Systems. International Journal of Production Economics, 53, 281-305.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.