HASAN ÖZCAN
(Aksaray Üniversitesi)
Mehmet Fatih TAŞAR
(Gazi Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 2146-5711 / 2146-5711Sayfa Aralığı: 25 - 36Türkçe

171 7
TEORİ VE KANUN: GİZEMLİ DOĞRULAR ETKİNLİĞİ
Bu çalışmayla ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine, bilimsel teori ve bilimsel kanunun ne olduğu ve aralarındaki farkların neler olduğunun, açık düşündürücü bir etkinlikle öğretilmesi amaçlanmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde sadece ortaöğretim düzeyinde değil, birçok öğrenim seviyesinde öğrencilerin bilimsel teori ve bilimsel kanunun gerek tanımları gerekse aralarındaki ilişki konusunda kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada gizemli doğrular etkinliği ile bilimsel teori ve bilimsel kanunun yapısal özelliklerine ve farklı türden bilgiler olduğuna vurgu yapılmaya çalışılmaktadır. Gizemli doğrular etkinliği, çalışma grubunu oluşturan 25 öğrenciyle ve bu öğrencilerin 5’erli 5 bilim insanı takımı oluşturmalarıyla iki bölüm halinde yürütülmüştür. İlk bölümde bilimsel kanunların aslında en yalın biçimiyle ilişkiler, genellemeler, eşitlikler, bağıntılar olduğu; ikinci bölümde ise bilimsel teorilerin, çıkarımsal açıklamalar üzerinde yoğunlaştığına odaklanılmaktadır. Bu etkinliğin öğrencilerin hem kavramsal anlamalarının sağlanmasında hem de bilimin doğasının bilimsel teoriler ve bilimsel kanunlar farklı türden bilgilerdir ve bilimsel bilgi değişime açıktır unsurlarının öğretimi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education, 82(4), 417–436.
 • Abd‐El‐Khalick, F., & BouJaoude, S. (1997). An exploratory study of the knowledge base for science teaching. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 34(7), 673–699.
 • American Association for the Advancement of Science. (1993). Benchmarks for scientific literacy. New York: Oxford University Press.
 • Aydın, A., Çelik, A., Yılmaz, İ., Soyarslan, K., Erat, M., & Bozarslan, Ş. (2018). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 9 Ders Kitabı. Ankara: MEB Devlet Kitapları.
 • Clough, M. P. (2006). Learners' responses to the demands of conceptual change: Considerations for effective nature of science instruction. Science and Education, 15(5), 463–494.
 • Driver, R., Leach, J., Millar, R., & Scott, P. (1996). Young people’s images of science. Buckingham, UK: Open University Press.
 • Herman, B. C. (2010). Teaching the nature of science: Practices and associated factors (Unpublished Dissertation). Iowa State University, Ames, IA.
 • Jain, J., Abdullah, N., & Lim, B. K. (2016). Science learners’ conceptions on the scientific theory-law relationship: A phenomenographic case study. In C. Y. Fook, G. K. Sidhu, S. Narasuman, L. L. Fong, & S. B. Abdul Rahman (Eds.), 7th International Conference on University Learning and Teaching (InCULT 2014) Proceedings (pp. 39–49). Singapore: Springer.
 • Lee, E. A., & Fortner, R. W. (2007). Mystery lines. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 43(4), 22–26.
 • McComas, W. F. (2004). Keys to teaching the nature of science. The Science Teacher, 71(9), 24.
 • McComas, W. F., Clough, M. P., & Almazroa, H. (1998). The role and character of the nature of science in science education. In W. F. McComas (Ed.), The nature of science in science education: Rationales and strategies (pp. 3–39). Dordrecht: Springer Academic Publishers.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6., 7. ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018a). Fen bilimleri dersi (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018b). Ortaöğretim fen lisesi fizik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • National Research Council. (2012). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. Washington, DC: National Academies Press.
 • Özcan, H. (2013). Development of pre-service science teachers' pedagogical content knowledge for nature of science embedded into science content (Unpublished Dissertation). Gazi University, Educational Science Institute, Ankara.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G., & Crawford, B. A. (2004). Developing views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between nature of science and scientific inquiry. Science Education, 88(4), 610–645.
 • Stefanidou, C., & Kechagias, C. (2018). The relationship between student science teachers’ views on nature of science and classroom practice: Is there any? Journal of Studies in Education, 8(4), 28–44.
 • Thomas, G., & Durant, J. (1987). Why should we promote the public understanding of science? Scientific Literacy Papers, 1, 1–14.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.