GÖKAY DURMUŞ
(Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, Kars, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 16ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 375 - 398Türkçe

46 5
HAKAN GÜNDAY’IN AZ BAŞLIKLI ROMANINA YERALTINDAN YANSIYAN UNSURLAR
Bu çalışmada Hakan Günday’ın 2011 yılında yayımlanan Az başlıklı eseri tahlil edilmektedir. Hakan Günday, eserleri yeraltı bağlamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda farklı görüşler ileri sürülen bir yazardır. Çalışmada bahsi geçen bu farklı görüşlerden bahsedilmiştir. Fakat çalışma, Hakan Günday ve yeraltı kavramları arasındaki ilişkiye arka plan resmi olması açısından, dünyada yeraltı edebiyatı kavramının doğuş zeminine yönelik tahlillerle başlamaktadır. Ardından söz konusu kavramın ülkemizdeki seyri, öncüler ve eserler dikkate alınarak izlenmiştir. Bu bölümde Hakan Günday ve Küçük Ġskender özel olarak ele alınmıştır. Varılan netice sonucu, yeraltı edebiyatı kavramının henüz sınır ve özellikleri tam anlamıyla çizilmiş bir kavram olmadığı ileri sürülmüştür. Bu nedenle de çalışmada Az’ın yeraltı edebiyatı kapsamına girip girmediği değil, Az’a yeraltından nelerin yansıdığı araştırılmıştır. Söz konusu yansımalar için, önce yeraltı türünün biçim, içerik ve dil açısından hangi farklı yaklaşımlarla desteklendiği tahlil edilmiştir. Ardından Az’ın ana akımın dışında kalmasını sağlayan unsurları olarak; biçim, muhteva, dil gibi bileşenleri üzerinde durulmuştur. Bu aşamada eserin muhtevasını yeraltından besleyen; illegal oluşumlar, cinsel sapkınlıklar, şiddet, uyuşturucu gibi konu başlıkları ayrıca ele alınmıştır. Ana akım dışında kalmak, var olan düzene eleştiri getirmek anlamında olduğu için de çalışmada son olarak Az’ın eleştirel boyutunun ögeleri tahlil edilmiştir. Bu tahlil roman kahramanlarının öç alma duygusu beraberinde, arınabildiklerini ortaya koymuştur. Bu noktada ilginç olan, arınmanın Oğuz Atay ismi ile gerçekleşmesidir.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKARSU, Hikmet Temel (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s: 1169, 17-18.
 • AKÇAY, Ahmet Sait (2007). “Vicdan Aynasında Kötücül: Haz ve Yaratıcılık”, Kitap-lık, s: 103, 69-72.
 • ANDAC, Feridun (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 14-15.
 • ATAY, Oğuz (1996). Korkuyu Beklerken, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BATAİLLE, Georges (2014). Edebiyat ve Kötülük, (Çev. Ayşegül Sönmeyaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • COŞKUN, Zeki (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s: 1169, 14-15.
 • ÇAKMAKÇI, Osman (2004). “Edebiyatın Yeraltı Damarı”. Milliyet Sanat, s: 548, 92- 93.
 • ÇIRACIOĞLU, Vecdi (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 19-20.
 • DUVAL, Jean- François (2015). Bukowski ve Beat Kuşağı, (Çev. Artemis Günebakanlı, Seda Garzanlı) İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • ERDOĞAN, İenol (2011). Yerin Dibi. Notos, s:29, 28-30.
 • EVREN, Süreyya (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 20-21.
 • GÖKAP Alparslan, Gonca (2009). 1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler. 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları. s. 17-26.
 • GÜNDAY, Hakan (2011) Az, İstanbul: Doğan Kitap.
 • GÜNEŞ, Aslı (2007). Melek “Biz”, İeytan “Öteki”. Kitap-lık, s:103, s. 73-77.
 • GÜRBİLEK, Nurdan (2001). Vitrinde Yaşamak, İstanbul: Metis Yayınları.
 • GÜRBİLEK, Nurdan (2007). Mağdurun Dili, İstanbul: Metis Yayınları.
 • KAHRAMAN, Hasan Bülent (2005). “Kötülük, Yeraltı Edebiyatı ve Yerüstü”, Varlık, s: 1169, 8-13.
 • KAHRAMAN, Hasan Bülent (2011). “Yerüstüden Yeraltı Edebiyatına Bakmak”, Notos, s:29, 22-26.
 • KAYNAK, Fatih (2005). Soruşturma “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 22-23.
 • KÜÇÜK İskender (2005). Soruşturma “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 21-22.
 • MURATOĞLU, Bahar; Sayın, Pelin (2004). “Edebiyatın Sapkın Çocukları: Beat Kuşağı”, Pivolka, s:15, 5-7.
 • NEİMAN, Susan (2006). Modern Düşüncede Kötülük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ÖCAL Çoğulu, Halime (2010). Türkiye’de Yeraltı Edebiyatının İzleri: Kanat Güner, Ayça SEREN Ural, Sibel Torunoğlu, Mehmet Kartal. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • ÖĞÜT, Hande (2011). “Şiddet, Pornografi, Haz, Bedensellik”, Notos, s: 29,34-38.
 • ÖKTEM, Altay (2006). Şeytan Aletleri. İstanbul: Everest Yayınları.
 • ÖKTEM, Altay (2011). “Yeraltı Edebiyatının Temel Özellikleri ve Edebiyatımızda Yeraltı”. Notos, s:29, 16-21.
 • SARTRE, Jean Paul (2003). Varoluşçuluk (Çev. Asım Bezirci), İstanbul: Say Yayınları.
 • TÜRKEŞ, Ömer (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 15-16.
 • URAL, Ayça Seren (2005). Soruşturma. “Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı Var mı?” Varlık, s:1169, 18-19.
 • YULA, Özen (1995). “Underground’u Tanımlama Denemesi. (Sözcük’ten Yazın’a)”. Birikim, s:74, 66-70.
 • KalemKahveKlavye.com. (Erişim tarihi. 23.04.2018)
 • www.sabitfikir.com (Erişim tarihi. 23.04.2018)
 • www.ozgurruman.com (Erişim tarihi 23.04.2018)
 • www.ntv.com.tr. (Erişim tarihi 10.05.2018 İiddetle yoğrulan karanlık dünyalar.)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.