MUHAMMED TAŞKESENLİGİL
(Atatürk Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 7Sayı: 16ISSN: 2147-2610 / 2147-2610Sayfa Aralığı: 526 - 541Türkçe

40 0
RUS DİLİNDE ZITLIK BİLDİREN ПРИ, У, ОТ ÖN EKLERİNİN SEMANTİK ANALİZLERİ
Ön ekler, Rus dil sisteminin temel konularından birisidir. Bu konu üzerine Rus dilinde sayısız kitap, tez ve makale yazılmıştır. Ancak ülkemizde bu konu üzerine sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu eksikliklerden dolayı öğrencilerimiz günlük iletişimde Rusça konuşurken çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Bu eksiklikleri gidermek için bu konunun müfredatlarda yerini alması ve bu konu üzerine daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekmektedir. Rus dilinde ön ekler, Türk dilinden farklı olarak günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Öyle ki Rusça ön ekleri bilmeden birbirimizle iletişim kurmamız mümkün değildir. Bu durumun temel nedeni Rus dilinin çekimli ve bükümlü bir dil olması ve Rus dilinde sözcüklerin önüne getirilen ön eklerin sayıca fazla olmasıdır. Ancak anadilimizde durum farklıdır. Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve yapısında fiillere eklenen ön ekleri barındırmaz. Bu bağlamda her iki dilin bu farklılıkları göz önünde bulundurularak bu çalışmada Rusçada önemli bir yeri olan при, у, от ön ekleri semantik açıdan incelenecektir. Türkçede somut olarak yer almayan ancak Rus dilinin önemli öğeleri olan bu ön eklerin her birinin temel anlamları, yan anlamları, çeşitli tablolar ve şekiller yardımıyla birçok örnek çerçevesinde detaylı olarak anlatılacaktır. Bu kapsamda hem Rus dilinde hem de diğer dillerde konuyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar taranıp elde edilen kaynaklar incelenecek ve elde edilen bilgiler kapsamlı bir değerlendirme ile ortaya konulacaktır.
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • ANTONOVİÇ, N.T. Zub, J.A., Kalivo, İ.V., (2015). Pasobiye Po Russkomu Yazıku “Glagolnıye Pristavki: Znaçeniye i İspolzovaniye” Dlya İnostrannıh Studentov, Gorki: Bgsha
  • BABAYSEVA V.V., ÇESNOKOVA, L.D., (1993). Ruskiyy Yazık: Teoriya Uçebnoye Dılya 5-9 Klassov, Moskva:Vtaroye İzdaniye,
  • BARANOV, М.Т., (1984). Russkiy Yazık: Spravoçnıye Materiyalı, Uçebnoye Pasobiye, Dlya Uçaşihsya, Moskva: Çetvertoye İzdaniye.
  • BARIKİNA, A.N., (1981). İzuçeniye Glagolnıh Pristavok, Vtaroye İzdaniye, Moskva: İzdatelstva “Russkiy Yazık”
  • NAZAROVA , A.V.. (2013). Glagolnıye Pristavki: Metodiçeskiye Ukazaniya Po Russkomu Yazıku Dlya İnostrannıh Studentov Tretovo Kursa, Moskva.
  • YAKUBOVSKAYA , M.Yu., (2008). Glagolnıye Prefiksı Russkovo Yazıka:
  • Znaçeniye i Osobennosti Upotrobleniya, Vtaroye İzdaniye, İzdatelska Poligrafiçeskiy Sentr “Kiyevskiy Universitet”

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.