Abdulkadir Özdemir
(Fırat Üniversitesi)
ABDULVAHAP ONUR BAMYACI
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 29Sayı: 1ISSN: 1300-9702 / 2149-3243Sayfa Aralığı: 17 - 25Türkçe

85 0
KUZEYBATI ANADOLU’DA (KIYI TROAS BÖLGESİ) KIRSAL HAYVANCILIK VE ARAZİ KULLANIMI: ETNOARKEOLOJİK BİR BAKIŞ
Son yıllarda günümüzde yaşanılan ya da yakın zamanda terk edilmiş kırsal yerleşmeleri kapsayanetnografik araştırmalar, arkeolojik araştırmaların ilgi çekici bir alanı haline gelmiştir. Bu çalışma modernmateryal kültür kalıntıları üzerinde arkeolojik hipotezler için etnografik açıdan incelemeyi amaçlamıştır.Çanakkale’nin Kıyı Troas bölgesinin kırsal karma ekonomik aktiviteleri arasında hayvancılık ön planaçıkmaktadır. Bugün hâlâ kullanılmaya devam eden bölgeye has hayvan ağılları gibi etnografik veriler ışığında,aynı coğrafyada ve benzer çevresel etkenler karşısında, bölge insanının Prehistorik dönem toplulukları ilebenzer arazi kullanım alışkanlıkları ve üretim tekniklerini sürdürdükleri düşünülmektedir. Bölgenin yakıngeçmişine ait kırsal arazi kullanımı, kırsal ekonomik unsurlar ve geleneksel üretim süreçlerine ait etnografikverilerin, arkeolojik problemlerin çözümüne katkı sağlayacağı göz önüne alındığında, Troas kıyı bölgelerindeyer alan hayvancılık ile ilgili yapıların ve ekonomik faaliyet alanlarının etnografik yöntemlerle incelenmesi,aynı bölgede yaşayan prehistorik köy toplumların geçim ekonomilerini anlama konusunda fikirler sunabilir.
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Coğrafya
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Blitzer, Harriet (1990), “Pastoral life in the mountains of Crete,” Expedition 32 (3): pp. 34-41.
 • Chang, C.; P.A. Tourtellotte (1993) “Ethnoarchaeological survey of pastoral transhumance sites in the Grevena Region, Greece,” Journal of Field Archaeology 20: pp. 249-264.
 • Murray, P.; C. Chang (1981), “An ethnoarchaeological study of contemporary herder’s site.” Journal of Field Archaeology 8: pp. 372-381.
 • Murray, P.; P.N. Kardulias (1986), “A modern-site survey in the Southern Argolid, Greece,” Journal of Field Archaeology 13: pp. 21-41.
 • Murray, P.; P.N. Kardulias (2000), “The present as past: an ethnoarchaeological study of modern sites in the Pikrodhafni Valley,” Contingent Countryside: Settlement, Economy, and Land Use in the Southern Argolid since 1700, edited by S. B. Sutton. Stanford, pp. 141-168.
 • Riehl, Simone; Elena Marinova (2008), “Mid-Holocene vegetation change in the Troad (W Anatolia): Manmade or natural?”, Vegetation History and Archaeobotany, 17, 3, pp. 297-312.
 • Sampson, Adamantios (2002), The Neolithic Settlement at Ftelia, Mykonos, University of the Aegean, Rhodes. Takaoğlu, Turan (2006a), “The Late Neolithic in the eastern Aegean: Excavations at Gülpınar in the Troad,” Hesperia 75: pp. 289-315.
 • Takaoğlu, Turan (2006b), “Patterns of Dairying in Coastal Northwestern Anatolia”, Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia, Volume 3, T. Takaoğlu (ed.), Ege Yayınları, İstanbul, pp. 23-44.
 • Takaoğlu, Turan (2007), “Modern Site Surveys in Ethnoarchaeology: The Case of North-Western Anatolia”, Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia, Volume 4, T. Takaoğlu (ed.), Ege Yayınları, İstanbul, pp. 87-97.
 • Takaoğlu, Turan; A.O. Bamyacı (2005), Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia 2: pp. 115-137.
 • Takaoğlu, Turan; Göksel Sazcı; Devrim Çalış-Sazcı (2008), “Patterns Of Troy I Period Settlements On The Coastal Troad", The Aegean Early Bronze Age: New Evidence, C. Doumas, A. Giannikouri, O. Kouka (derl.), International Conference April 11th-14th 2008, Archaeological Institute of Aegean Studies, Yunanistan, pp. 1-12.
 • Uerpmann, M. (2003), “Environmental aspects of economic changes in Troia,” Troia and the Troad. Scientific Approaches, G.A. Wagner, E. Pernicka, H.-P. Uerpmann (derl.), Berlin, pp. 251-262.
 • Whitelaw, T.M. (1991), “The ethnoarchaeology of recent rural settlements and land use in northwest Kea,” Landscape Archaeology as Long-Term history: Northern Keos in the Cycladic Islands from Earliest Settlemnt to Modern Times, J.F. Cherry, J.L. Davis, and E. Mantzourani (derl.), Los Angeles, pp. 403- 454.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.