Yakup USLU
(Şırnak Devlet Hastanesi)
FATİH TANRIVERDİ
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
GÜLHAN KURTOĞLU ÇELİK
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
AYHAN ÖZHASENEKLER
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
MEHMET ERGİN
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
GÜL PAMUKÇU GÜNAYDIN
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
ŞERVAN GÖKHAN
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 9Sayı: 2ISSN: 2146-4006 / 2148-2438Sayfa Aralığı: 84 - 94Türkçe

163 2
112 DE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE DİKKAT VE KONSANTRASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Amaç: Bu çalışmada 112’ de çalışan personelin çalışma süresine ve şartlarına göre spontan dikkat düzeyle-rinin belirlenmesi ve çalışma koşullarıyla ilişkili değişkenlerin dikkat düzeyine etkisinin analizi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada d2 dikkat testi parametrelerinin nöbet öncesi ve nöbet sonundaki değerleriarasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. d2 Dikkat Testi seçici dikkati ölçmeye yardımcı olanaraçlarından birisidir. Prospektif, tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmaya Ankara genelinde çalışan 112 Acil sağlıkhizmetleri personeli dâhil edildi. Katılımcılara ait demografik veriler ve nöbet başlangıcı ile nöbet sonundayapılan d2 testi puanları istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Nöbet öncesinde E toplam puanı ortanca değeri 18 (ÇAG:43) iken vardiya sonunda bu değer 28(ÇAG= 90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde E hata puanıortanca değeri 2,7 (ÇAG:6,5) iken vardiya sonunda bu değer 4,3 (ÇAG=13,6) olup aradaki fark istatistikselolarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001). Nöbet öncesinde CP puanı ortanca değeri 279 (ÇAG:43) iken vardiyasonunda bu değer 269 (ÇAG= 90) olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z= 8,680,p<0,001).Sonuç: Elde ettiğimiz bulgulara göre bireylerin nöbet öncesi ve sonrası d2 testi sonuçları arasında anlamlıdüzeyde fark olduğu belirlenmiştir. d2 testi puanları arasındaki anlamlı farklılık 112’ de çalışan personelindikkat düzeyinin çalışma süresi boyunca azaldığını göstermektedir.
Fen > Tıp > Alerji
Fen > Tıp > Anatomi ve Morfoloji
Fen > Tıp > Androloji
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Tıp > Biyofizik
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Hücre Biyolojisi
Fen > Tıp > Klinik Nöroloji
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Dermatoloji
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > İmmünoloji
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tamamlayıcı ve Entegre Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Etik
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Adli Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Kadın Hastalıkları ve Doğum
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Göz Hastalıkları
Fen > Tıp > Ortopedi
Fen > Tıp > Kulak, Burun, Boğaz
Fen > Tıp > Patoloji
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Periferik Damar Hastalıkları
Fen > Tıp > Fizyoloji
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Fen > Tıp > Psikiyatri
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı
Fen > Tıp > Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
Fen > Tıp > Romatoloji
Fen > Tıp > Spor Bilimleri
Fen > Tıp > Cerrahi
Fen > Tıp > Transplantasyon
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.