OKTAY KIZILKAYA
(Hakkari Üniversitesi)
Ferhat ÖZTUTUŞ
(Hakkari Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 17Sayı: 68ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 1476 - 1488Türkçe

148 1
TÜRKİYE’DE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: NEDENSELLİK ANALİZİ
Üçüz açık hipotezi, bir ekonomide bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığının olması durumunda, aynı zamanda cari işlemler açığının da olduğunu ifade etmektedir. Üçüz açıklar diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de makroekonomik istikrar üzerindeki etkisi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada; Türkiye’de üçüz açık hipotezinin geçerli olup olmadığı 1960-2016 dönemi verileri kullanılarak Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Elde edilen eşbütünleşme testi sonuçlarına göre değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre ise uzun dönemde bütçe açığı ve tasarruf-yatırım açığından cari açığa doğru nedenselliğin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bulgular Türkiye için uzun dönemde üçüz açık hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.