KERİM KÜRŞAT ÇEVİK
(Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi, İşletme Enformatiği Bölümü, Antalya, Türkiye)
NEZİH ÖNAL
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversite, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Niğde, Türkiye)
VEYSEL ŞENOL
(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 9Sayı: 32ISSN: 1309-1581 / 1309-1581Sayfa Aralığı: 73 - 86Türkçe

158 9
Zamanlar Bağlamında İngilizce Öğretimi İçin Bir Mobil Uygulama Tasarımı: Sos Tablosu
Yabancı dil öğretiminin önemi tartışılmazdır. Ancak bu öğretimde birçok sorun yaşandığı bilinmektedir. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında dijital yerli neslin İngilizce özelinde yabancı dil öğrenmesi sürecinde bu sorunların çözümü için yeni arayışlar söz konusudur. Hedef kitle dijital yerli nesil olunca eğitimciler, yabancı dil öğretiminde teknolojiden yararlanmaya yönelmişlerdir. Teknolojiden yararlanarak yabancı dil öğretimi gerçekleştirilmesine dayalı uygulamaların en dikkat çekici olanlarından biri mobil öğrenmedir. Buna paralel olarak literatürde mobil araç ve mobil uygulamaların öğrenme ortamlarına dâhil edilmesinin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtilmektedir. Mobil cihazlarla beraber cep telefonlarına yerleşen dijital uygulamalar ile istenilen zaman ve mekânda eğlenceli ve eğitici uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, öğrencilere daha iyi bir öğrenme deneyimi sağlayabilmektedir. Buradan hareketle ilgili bu çalışmada İngilizce dersi “zamanlar (tense)” konusu bağlamında İngilizce öğretimi için bir mobil uygulama (SOS Tablosu) geliştirilmiş ve tanıtılmıştır. SOS Tablosu mobil uygulaması günümüz mobil işletim sistemleri pazar payı düşünülerek Android işletim sisteminde tasarlanmış ve Google Play Store’a eklenmiştir. Kullanıcıların uygulamayı mobil cihazlarına kurduktan sonra uzak veri tabanına kaydolması sağlanmıştır. Kayıtlı kullanıcıların programı kullanma verilerinin (soru sayısı, cevaplama sayısı, doğru ve yanlış cevap vb.) kayıt altına alınması ve böylece elde edilen bu verilerin sonuçları ile kullanıcıların tasarlanan SOS Tablosu uygulaması sayesinde ne kadar gelişme gösterdikleri takip edilmektedir.
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > İletişim
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Crompton, H. (2013). Mobile Learning: New approach, new theory, In Z.L. Berge & L.Y. Muilenburg, eds. Handbook of Mobile Learning, Taylor & Francis, New York, 47-57.
 • Çakır, H. (2011). Mobil öğrenmeye ilişkin bir yazılım geliştirme ve değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 1-9.
 • Johnson, L., Becker, S. A., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). NMC horizon report: 2013 higher education edition. Austin, TX: The New Media Consortium.
 • Koren, S. (1999). Vocabulary instruction through hypertext: Are there advantages over conventional methods of teaching?. Teaching English as a second or foreign language, 4(1), 1999.
 • Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2008). An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL, 20(3), 271-289.
 • Laurillard, D., & Pachler, N. (2007). Pedagogical forms of mobile learning: Framing research questions, In N. Pachler (Ed.), Mobile learning: towards a research agenda, London: WLE Centre, IOE, 33- 54.
 • Lin, H. F. (2013). The effect of absorptive capacity perceptions on the context-aware ubiquitous learning acceptance. Campus-Wide Information Systems, 30(4), 249 – 265.
 • Özdamar-Keskin, N. & Kılınç, H. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 68-90, 2015.
 • Schofield, C.P., West, T., & Taylor, E. (2011). Going mobile in executive education: How mobile technologies are changing the executive learning landscape. Research for UNICON. Ashridge Berkhamsted.
 • Seppala, P., & Alamaki, H. (2003). Mobile learning in teacher training. Journal of Computer Assisted Learning, 19, 330-335.
 • Sharples, M. (2006). Big issues in mobile learning. Report of a workshop by the Kaleidoscope Network of Excellence Mobile Learning Initiative.
 • URL-1: CISCO, Cisco visual networking index: global mobile data traffic forecast update, 2012–2017. http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/whit e_paper_c11-481360.pdf: 09.03.2018.
 • URL-2: https://play.google.com/store/apps/details?id=english.sos.com.sos adresinden 05.03.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • URL-3: www.sostablosu.com adresinden 05.03.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, N. (2012). Yabancı dil eğitiminde eğitsel oyunlar aracılığıyla mobil öğrenme. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.