Ayşe Elif POSOS DEVRANİ
(Türk-Alman Üniversitesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: Özel SayıISSN: 1304-3846 / 2619-9718Sayfa Aralığı: 77 - 88Türkçe

104 0
Stratejik Lider İletişimi ve Sosyal Medya: Türkiye’de Şirket Genel Müdürlerinin Twitter Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Günümüzde halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim pratiklerinde sosyal medyanın önemlibir araç olarak kullanıldığı gerçeği yadsınamaz. Sosyal medyanın içerik üretim,tüketim ve yeniden üretim süreçlerindeki çok kanallı yapısı, geleneksel halkla ilişkilerpratiklerindeki tek kanallı iletişim yapısına dair ezberi bozmuştur. Tüm bu gelişmeler,kurumsal iletişim alanındaki önemli bir çalışma kolu olan stratejik lider iletişimi altbaşlığını da yeni fırsatlar, imkanlar ve tehditlere açmıştır.Bu çalışmada, Fortune Türkiye 500 sıralamasındaki ilk 100 şirketin genel müdürlerininTwitter özelindeki sosyal medya kullanımları incelenecektir. Kurumların doğal sözcüsükonumundaki üst düzey yöneticilerin, öncelikle Twitter’da ne kadar aktif oldukları,sonrasında ise paylaşımlarında bağlı bulundukları kurumun kimliğini kendi sosyalmedya kullanımlarında bir politika olarak kabul edip etmediklerini sorgulanacaktır.
Sosyal > İletişim
Sosyal > İktisat
Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
Sosyal > İşletme
Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal Çalışma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Cardwell, L. A., Williams, S., & Pyle, A. (2017). Corporate public relations dynamics: Internal vs. external stakeholders and the role of the practitioner. Public Relations Review, 43(1), 152-162.
 • Çınarlı, İ. (2014). Stratejik İletişim Yönetimi Bağlamında Paydaş Kuramı’nın Eleştirel Bir Değerlendirmesi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University Faculty of Communication Journal, (46), 23-36.
 • Çöklü, E . (2012). Etkili İşletmecilik Anlayışında İletişimin Rolü: Halkla İlişkilerin Öneminden Stratejik İletişim Yönetimine. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal, 2 (12), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/iuifd/ issue/22877/244528
 • Fortune. Fortune 500-2018. http://www.fortuneturkey.com/fortune500 (Erişim Tarihi: 01.07.2018) Grunig, J. E., Grunig, L. A., & Dozier, D. M. (2006). The excellence theory. Public relations theory II, 21-62.
 • Huang, L. V., & Yeo, T. E. D. (2018). Tweeting# Leaders: Social media communication and retweetability of fortune 1000 chief executive officers on Twitter. Internet Research, 28(1), 123- 142.
 • Hwang, S. (2012). The strategic use of Twitter to manage personal public relations. Public Relations Review, 38(1), 159-161.
 • Onaylanmış Hesaplar, Twitter, https://help.twitter.com/tr/managing-your-account/about-twitterverified-accounts (Erişim Tarihi: 05.08.2018)
 • Men, L. R., & Tsai, W. H. S. (2016). Public engagement with CEOs on social media: Motivations and relational outcomes. Public Relations Review, 42(5), 932-942.
 • Posos Devrani, Ayşe Elif. (2015). “Sosyal Medya Türkiye’deki Halkla İlişkiler Pratiklerini Nasıl Değiştirdi? Halkla İlişkiler Alanında Çalışan Profesyonellerle Yapılan Anket Çalışması.” In . 1. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı Bildiri Kitabı. Çanakkale, 8-9 Mayıs 2014.
 • Rawlins, B. L. (2006). Prioritizing stakeholders for public relations. Institute for Public Relations, 1-14.
 • Zerfass, A., & Sherzada, M. (2015). Corporate communications from the CEO’s perspective: How top executives conceptualize and value strategic communication. Corporate Communications: An International Journal, 20(3), 291-309.
 • Zerfass, A., Verčič, D., & Wiesenberg, M. (2016). Managing CEO communication and positioning: A cross-national study among corporate communication leaders. Journal of communication management, 20(1), 37-55.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.