Uğur TOPALOĞLU
(Dicle Üniversitesi)
MEHMET ERDEM AKBALIK
(Dicle Üniversitesi)
Hakan SAĞSÖZ
(Dicle Üniversitesi)
Muzaffer Aydın KETANİ
(Dicle Üniversitesi)
BERNA GÜNEY SARUHAN
(Dicle Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 12Sayı: 2ISSN: 1307-9972 / 1308-0679Sayfa Aralığı: 132 - 136Türkçe

192 0
Kekliklerin Ovaryum ve Testis Dokularında Bazı Metabolik Hormonların Dağılımı
Sunulan çalışma keklik ovaryum ve testisinde ghrelin, leptin ve obestatin hormonlarının dağılımlarını göstermek amacıyla yapılmıştır.Materyal olarak 5 dişi (360-420 g) ve 5 erkek (480-540 g) olmak üzere toplam 10 tane sağlıklı yetişkin keklik (Chukar partridge) kullanıldı.Keklik genital sisteminden elde edilen doku örnekleri %10’luk formol-alkol solüsyonunda tespit edildikten sonra rutin histolojikişlemlerden geçirildi ve peptidlerin lokalizasyonunu göstermek amacı ile immunohistokimya boyaması yapıldı. Bu peptidlerin testisinseminifer tubullerinde ve bazı interstisyel hücrelerinde; ovaryumun ise germinatif epitelinde, folliküllerde ve stromadaki bazı bağ dokuhücrelerinde lokalize olduğu gözlendi. Böylece incelenen peptidlerin kanatlı genital sistem organlarından testis ve ovaryum üzerindefonksiyonel bir etkileri olabileceği düşünüldü.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Mikroskopi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Korkmaz D, Özcan Z. (2011). Bıldırcın (Coturnix Coturnix Japo- nica) Erkek Genital Sisteminin Yapısı Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 2(58): 79-84.
 • Hodges RD. (1974). The Histology of The Fowl. Academic Press, London.
 • Akbalık ME, Saruhan Güney B, Topaloğlu U, Sağsöz H, Ketani MA. (2016). Kanatlılarda Genital Sistem Histolojisi. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2(5): 73-82.
 • Comba A, Mert H, Comba B. (2014). Leptin ve Metabolik Etki- leri. YYU Vet Fak Derg. 25(3): 87-91.
 • Meier U, Gressner AM. (2004). Endocrine Regulation of Energy Metabolism: Review of Patho Biochemical and Clinical Chemi- cal Aspects of Leptin, Ghrelin, Adiponectin and Resistin. Clin Chem. 50(9): 1511-1525.
 • Hu S, Gan C, Wen R, Xiao Q, Gou H, Liu H. (2014). Role of Leptin in the Rregulation of Sterol/ Steroid Biosynthesis in Goose Gra- nulosa Cells. Theriogenology. 82(5): 677–685.
 • Ayla Ş, Keskin İ, Varlı Yelke T, Önel T, Karahüseyinoğlu S. (2017). nde Lepti n ̇ Sevi yeleri n ̇ Semen Para- Erkek İnferti li ̇ tesi Semi nal ni metreleri ̇ ve Dna Fragmantasyonu ile İlişkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 48(2): 39-43.
 • İlhan T, Erdost H. (2009). Ghrelin. Uludag Univ J Fac Vet Med. 28(1): 67-74.
 • Dupont J, Maillard V, Coyral-Castel S, Ram ́e C, Froment P. (2010). Ghrelin in Female and Male Reproduction. Int J Pept. 2010(3): 8-11.
 • Ullah H, Jahan S, Ahmed S. (2011). Obestatinin Duces Testoste- rone Secretion From Rat Testis in Vitro. Afr J Biotechnol. 10(19): 3921-3928.
 • Meszarosova M, Sirotkin AV, Grossmann R, Darlak K, Valenzu- ela F. (2008). The Effect of Obestatin on Porcine Ovarian Granu- losa Cells. Anim Reprod Sci. 108(1-2): 196-207.
 • El-Eshmawy MM, Abdel İA, El Hawary AK. (2010). Association of Ghrelin and Leptin with Reproductive Hormones in Constitutio- nal Delay of Growth and Puberty. Reprod Biol Endocrinol. 8: 153.
 • Sirotkin AV, Harrath AH, Grossmann R. (2016). The Role of Me- tabolic State and Obestatin in Control of Chicken Ovarian Hor- mone Release. Poult Sci. 95(8): 1939-1942.
 • Soares JB, Leite-Moreira AF. (2008). Ghrelin, Des-acyl Ghrelin and Obestatin: Three Pieces of the Same Puzzle. Peptides. 29(7): 1255-1270.
 • Akbalık ME, Topaloğlu U, Saruhan Güney B. (2019). Keklik (Alec- toris Chukar) Oviduktunda Ghrelin, Leptin ve Obestatinin Loka- lizasyonu. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. Gaziantep-Türkiye, s. 649-657.
 • Sirotkin AV, Grossmann R, Maria-Peon MT, Roa J, Tena-Sem- pere M, Klein S. (2006). Novel Expression and Functional Role of Ghrelin in Chicken Ovary. Mol Cell Endocrinol. 257(258): 15- 25.
 • Perez-Perez A, Sanchez-Jimenez F, Maymo J, Duenas JL, Varone C, Sanchez-Margalet V. (2015). Role of Leptin in Female Repro- duction. Clin Chem Lab Med. 53(1): 15-28.
 • Seroussi E, Cinnamon Y, Yosefi S, et al. (2016). Identification of the Long-Sought Leptin in Chicken and Duck: Expression Pattern of the High Lygc-Rich Avian Leptin Fits an Autocrine/Paracrine rather than Endocrine Function. Endocrinology. 157(2): 737- 751.
 • Macajova M, Lamosova D, Zeman M. (2004). Role of Leptin in Farm Animals: a Review. J Vet Med A Physiol Pathol Clin Med. 51(4): 157-166.
 • Ohkubo T, Adachi H. (2008). Leptin Signaling and Action in Birds. Int J Poult Sci. 45(4): 233-240.
 • Zhang J, Gong M. (2018). Review of the Role of Leptin in the Regulation of Male Reproductive Function. Andrologia. 50: 4.
 • İbrahim MHM, Selim SAA, Abd-Alaleem DI, Al-Sayed RM. (2014). Effect of Obestatin on Gonadal Functions in High Fat- Fed Albino Rats. Basic Sci Med. 3(39): 43-59.
 • Sirotkin AV, Meszarosova M, Harrath AH, Grossmann R. (2016). Obestatin Directly Controls Chicken Ovarian Cell Functions. J Biol Regul Homeos Agents. 3(3): 665-674.
 • Moretti E, Vindigni C, Tripodi SA, et al. (2014). Immunolocalisa- tion of Ghrelin and Obestatin in Human Testes, Seminal Vesic- les, Prostate and Spermatozoa. Andrologia. 46: 979-985.
 • Jahan S, Sidrat T, Ahmed S, Wazir H, Ullah K. (2011). Effect of Obestatin on Morphometry of Testes and Testosterone Secre- tion in Male Rats. Afr J Biotechnol. 10(39): 7717-7722.
 • Ullah H, Jahan S, Ahmed S. (2011). Obestatin İnduces Testoste- rone Secretion from Rat Testis in Vitro. Afr J Biotechnol. 10(19): 3921-3928

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.