HARUN KIRILMAZ
(Sakarya Üniversitesi)
Yasemin FIÇICI
(Sakarya Üniversitesi)
İsmail ŞİMŞİR
(Sakarya Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 18Sayı: 41ISSN: 2148-9424 / 2651-4265Sayfa Aralığı: 233 - 258Türkçe

145 4
HASTA HAKLARI FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırma hastaların hasta hakları konusunda farkındalık düzeylerini belirlemek ve hasta hakları farkındalık düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemek amacı ile yapılmıştır. Alan araştırması Nisan – Mayıs 2017 tarihleri arasında Sakarya ilinde sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalar arasında basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 250 hasta ve hasta yakını üzerinde yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar, t testi, anova ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hastaların hasta haklarının farkındalık düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Hastaların sağlık hizmeti ve hasta güvenliği ilgili hasta hakları farkındalık düzeyleri ile aydınlatma ve personelle ilgili hasta hakları farkındalık düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve aylık gelir ile hasta hakları farkındalık düzeyleri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.
Fen > Tıp > Acil Tıp
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Tıbbi Etik
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.