MEHMET BAKİ
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: 22ISSN: 1307-5500 / 2149-0643Sayfa Aralığı: 267 - 284Türkçe

54 0
JULIA KRISTEVA’NIN “POSSESSIONS” ADLI POLİSİYE ROMANINDA KİŞİ, UZAM VE SÜREM
Kişi, uzam ve sürem yapısalcı, yapısalcı-sonrası ve yeni-sonrası roman incelenmesinde anlatı yerlemleri arasında yer alan temel öğelerdir. Possessions’da geleneksel, modern ve daha çok yeni-ötesi karışımı olan kişi-uzam-sürem ilişkisi görülür. Romanda anlatılan olaylar, kişilerin başından geçer. Doğal olarak bu olayları gerçekleştirenler ya da onlardan etkilenenler, romanın kahramanlarıdır. Dolayısıyla bu kişiler, hem metnin kurucu öğesi, hem eylem ve olayların sorumluluğunun taşıyıcılarıdır. Her an ve her sahne için romancı, uzam-süremsel çerçeve oluşturmaya çalışır. Romandaki uzamlar, kişilerin, içinde yaşadıkları fiziksel çevreyle anımsanmasına katkıda bulunur ve yaşadıkları duygusal, düşünsel ve ruhsal gelişimlerini belirlemede rol oynar. Romandaki kıya öyküsü, eşsüremli öyküleme uygulayımı kullanılarak süredizimsel olarak anlatılır. Öte yandan, öykünün anlatısı içinde yer alan süremsel belirticiler ile süremsel imler (gün, hafta, yıl…), öykü süremini belirlemede yardımcı öğeler olarak kullanılır. Romanın yazılış süremi ile kurgunun süremi koşutmuş izlenimi verir. Böylece romanda öykü süremi, anlatma süremi ve okuma süremi “şimdi”de birleşmiş gibi görünür.
Sosyal > Etnik Çalışmalar
Sosyal > Tarih
Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Edebi Teori ve Eleştiri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bahtin, M. (2014). Karnavaldan romana. (Çev. Cem Soydemir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Debord, G. (2018). Görüntü toplumu. (Çev. Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • De Nooy J. (2003). How to Keep your head when all about you are losing theirs: Translating possessions into revolt in Kristeva. 113-129, In Lechte, J.& Zournazi, M. The Kristeva Critical Reader. Edinburgh University Press.
 • Edvard, F. (1997). La nouvelle. Paris: Seuil.
 • Genette, G. (1972). Figures III. Paris: Editions du Seuil.
 • Goldenstein, J.-P. (1980). Pour lire le roman. Bruxelles: Éditions A. De Boeck.
 • Günay, D. (2001). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • Ivavtcheva-Merjanka, I. (2011). Assia Djebar et Julia Kristeva: Choisir le français comme langue d’écriture. University of Cincinnati.
 • Kıran (Eziler), A. & Kıran, Z. (2011). Yazınsal okuma süreçleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kristeva J. (2012). The severed head- capital visions (Translated by Jody Gladding), University of British Columbia.
 • Kristeva J. (1996). Possessions. Paris: Fayard, Paris.
 • Libal, I. K. (2012). Le monde fictionnel de Julia Kristeva (mémoir). Wien. Narlı, M. (2002). Romanda zaman ve mekan kavramı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi (Journal of Social Sciences), 5(7), 91-106.
 • Rus, L. B. (2011). The etical and political function of revolt in Julia Kristeva’s Novels. PhD dissertation, Vancouver: University of British Columbia, 150-151.
 • Yücel, T. (1995). Anlatı yerlemleri/kişi/süre/uzam, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.