CELİL AYDIN
(Muş Alparslan Üniversitesi)
MERTER AKINCI
(Ordu Üniversitesi)
ÖMER YILMAZ
(Atatürk Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 18Sayı: 3ISSN: 1302-2024 / 2148-1792Sayfa Aralığı: 748 - 761Türkçe

73 0
EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NE ZAMAN ENGELLER? YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ
Bu çalışmada, enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide enflasyon eşik değerinin rolü yükselen ekonomiler olarak adlandırılan 24 ülke için 1980-2013dönemi itibariyle araştırılmıştır. İlk olarak enflasyon eşik değeri belirlenmiş ve devamında enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi dinamik panel eşik modeli ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, çalışmaya konu olan ülkelerde enflasyon ile ekonomik büyüme arasında doğrusal olmayan bir ilişkinin bulunduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Bu ilişkide enflasyon eşik değeri %13.68 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında, eşik değerinin altında enflasyonun ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini, eşik değerinin üstünde ise istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde etkilediğini göstermiştir. Bu bağlamda, uygulamaya konulan para politikalarının etkinliğinin artırılmasında ve istikrarın sağlanmasında hayati bir rol oynayan sürdürülebilir büyümenin sağlanması önemlidir. Bu nedenle, karar birimlerinin ve politika yapıcılarının söz konusu ülkelerde enflasyonla mücadelede hedef enflasyon oranını belirlerken para politikası bağlamında enflasyonu eşik düzeyini dikkate almalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır
Sosyal > İş
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKGÜL, Ş. I. ve KOÇ, S. Ö. (2008), “Türkiye’de Enflasyon ve Büyüme Arasındaki İlişkide Enflasyonist Eşik Düzeyinin Tahmini”, 9th Econometrics and Statistics Symposium, Kusadası, Izmir, Türkiye.
 • ALTUNÖZ, U. (2014), “Balassa Samuelson Hipotezi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Testi Yaklaşımı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 107-122.
 • ARELLANO, M. ve BOVER, O. (1995), “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models”, Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
 • BARRO, R. J. (1995), “Inflation and economic growth”, NBER Working Paper Series, No. 5326, National Bureau of Economic Research.
 • BENHABIB, J., ve SPIEGEL, M. M. (2009), “Moderate inflation and the deflation–depression link”, Journal of Money, Credit and Banking, 41(4), 787-798.
 • BICK, A. (2010), “Threshold Effects of Inflation on Economic Growth In Developing Countries”, Economics Letters, 108(2), 126-129.
 • BRUNO, M. ve EASTERLY, W. (1998), “Inflation Crises and Long-Run Growth”, Journal of Monetary Economics, 41(1), 3-26.
 • CANER, M. ve HANSEN, B. E. (2004), “Instrumental Variable Estimation of a Threshold Model”, Econometric Theory, 20(5), 813-843.
 • CHOWDHURY, A. (2002), “Does Inflation Affect Economic Growth? The relevance of the debate for Indonesia”, Journal of the Asia Pacific Economy, 7(1), 20-34.
 • DORRANCE, G. S. (1966), “Inflation and Growth: The Statistical Evidence”, IMF Staff Papers, 13(1), 82-102.
 • DRUKKER, D., PEDRO, G. P. ve PAULA, H. E. (2005), “Threshold Effects in the Relationship Between İnflation and Growth: A New Panel-Data Approach”, MPRA Working Paper, No: 38225.
 • FAKHRI, H. (2011), “Relationship Between Inflation and Economic Growth in Azerbaijani Economy: Is There Any Threshold Effect?”, Asian Journal of Business and Management Sciences, 1(1), 1-11.
 • FISCHER, S. (1983), “Inflation and growth”, NBER Working Paper Series, No: 1235, National Bureau of Economic Research.
 • FISCHER, S. (1993), “The Role of Macroeconomic Factors in Growth”, Journal of Monetary Economics, 32(3), 485-512.
 • GHOSH, A. ve PHILLIPS, S. (1998), “Warning: Inflation May Be Harmful to Your Growth”, Staff Papers-International Monetary Fund, 45(4), 672-710.
 • GYLFASON, T.ve HERBERTSSON, T. T. (2001), “Does Inflation Matter for Growth”, Japan and the World Economy, 13(4), 405-428.
 • HANSEN, B. E. (1999),“Threshold Effects in Non-Dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference”, Journal of econometrics, 93(2), 345-368.
 • KHAN, M. S. ve SENHADJI, A. S. (2001), “Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth”, IMF Staff papers, 48(1), 1-21.
 • KREMER, S., BICK, A. ve NAUTZ, D. (2013), “Inflation and Growth: New Evidence from a Dynamic Panel Threshold Analysis”, Empirical Economics, 44(2), 861-878.
 • MALLIK, G., ve CHOWDHURY, A. (2001), “Inflation and economic growth: evidence from four south Asian countries”, Asia-Pacific Development Journal, 8(1), 123-135.
 • MUBARIK, Y. A. (2005), “Inflation and Growth: An Estimate of the Threshold Level of Inflation in Pakistan”, SBP-Research Bulletin, 1(1), 35-44.
 • MUNIR, Q., MANSUR, K. ve FURUOKA, F. (2009),“Inflation and Economic Growth in Malaysia”, ASEAN Economic Bulletin, 26(2), 180-193.
 • OMAY, T. ve KAN, E. Ö. (2010),“Re-examining the Threshold Effects in the Inflation-Growth Nexus with Cross-Sectionally Dependent Non-Linear Panel: Evidence from Six Industrialized Economics”, Economic Modelling, 27(5), 996-1005.
 • RAMIREZ-RONDÁN, N. R. (2013), Essays On Dynamic Panel Threshold Models, Doctoral Dissertation, University of Wisconsin–Madison.
 • RAPACH, D. E. (2003), “International evidence on the long-run impact of inflation”, Journal of Money, Credit, and Banking, 35(1), 23-48.
 • ROODMAN, D. (2009), “A Note on the Theme of too Many Instruments”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(1), 135-158.
 • SAREL, M. (1996), “Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth”, IMF Staff Papers, 43(1), 199-215.
 • SIDRAUSKI, M. (1967), “Inflation and economic growth”, The Journal of Political Economy, 75(6), 796-810.
 • TERZİ, H. (2004),“Türkiye’de Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1924-2002)”,Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 59-75.
 • THIRLWALL, A. P., ve BARTON, C. A. (1971), “Inflation and Growth: The International Evidence”, PSL Quarterly Review, 24(98), 263-275.
 • TOBIN, J. (1965),“Money and Economic Growth”, Econometrica, 33(4), 671-684.
 • TUNG, L. T., ve THANH, P. T. (2015), “Threshold in the Relationship between Inflation and Economic Growth: Empirical Evidence in Vietnam”, Asian Social Science, 11(10), 105- 112.
 • VALDOVINOS, C. G. F. (2003), “Inflation and economic growth in the long run”, Economics Letters, 80(2), 167-173.
 • VAONA, A. ve SCHIAVO, S. (2007),“Nonparametric and Semiparametric Evidence on the LongRun Effects of Inflation on Growth”, Economics Letters, 94(3), 452-458.
 • VINAYAGATHASAN, T. (2013), “Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Asian economies”, Journal of Asian Economics, 26, 31-41.
 • WAI, U. T. (1959), “The relation between inflation and economic development: a statistical inductive study”, IMF Staff Papers, 7(2),

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.