Belde KASAP DEMİR
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Caner ALPARSLAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Fatma MUTLUBAŞ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Önder YAVAŞCAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Duygu ERTAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Demet ALAYGUT
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Serdar SARITAŞ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Nejat AKSU
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 27Sayı: 2ISSN: 1300-7718Sayfa Aralığı: 211 - 213Türkçe

5 0
Çocuklarda Aletli Periton Diyalizi Tedavisinde Nadir Görülen Bir Peritonit Etkeni: Pseudomonas Putida
Gram-negatif bakteri ilişkili peritonitler, kronik periton diyalizi hastalarının izleminde güçlük yaratmaktadır. Özellikle pseudomonas türleri ile ilişkili perionitlerde tedavi güçleşmekte, kateter kaybı söz konusu olabilmektedir. Ancak, bazı suşlar farklılık gösterebilmektedir. Burada, Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ilişkili amiloidoz nedeniyle son dönem böbrek yetmezliği gelişerek aletli periton diyalizi programına alınan ve P. putida peritoniti geçiren 14 yaşında bir çocuk olgu sunulmuştur. Başvurusundan bir gün önce başlayan karın ağrısı, ateş yüksekliği, kusma ve periton sıvısında bulanıklaşma şikayetleri olup, kabulünde periton sıvısında silme lökositi ve %100 polimorf nüveli lökosit hücresi olan olguya peritonit tanısı konuldu. Periton sıvısı kültürü alınarak ampirik sefepim tedavisi başlanan olgunun kültüründe sefepime duyarlı P. putida üredi. Kateter disfonksiyonu gelişmesi üzerine üç gün süre ile sistemik olarak da sefepim verildi ve intraperitoneal tedavisi ikinci haftanın sonunda kesildi. Olgunun izleminde peritonit tekrarı ya da teknik bir sağ kalım sorununun olmadığı görülmüştür. Virulansı düşük, antibiyotik tedavisine yanıtı yüksek olan ve immünsüpresif hastalarda görülen fırsatçı bir patojen olduğu düşünülen P. putida’nın olgumuzun kullanmakta olduğu kanakinumab ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Olgu, pseudomonal bir peritonit olmasına rağmen, P. putida peritonitinde iki haftalık sefepim monoterapisinin yeterli olduğuna dikkat çekmek amacı ile sunulmuştur.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Piraino B: Peritonitis as a complication of peritoneal dialysis. J Am Soc Nephrol 1998;9:1956-1964
 • 2. Piraino B, Bernardini J, Florio T, Fried L: Staphylococcus aureus prophylaxis and trends in gram-negative infections in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2003;23:456-459
 • 3. Zelenitsky S, Barns L, Findlay I, Alfa M, Ariano R, Fine A, Harding G: Analysis of microbiological trends in peritoneal dialysis-related peritonitis from 1991 to 1998. Am J Kidney Dis 2000;36:1009-1013
 • 4. Warady BA, Bakkaloglu S, Newland J, Cantwell M, Verrina E, Neu A, Chadha V, Yap HK, Schaefer F: Consensus guidelines for the prevention and treatment of catheter-related infections and peritonitis in pediatric patients receiving peritoneal dialysis: 2012 update. Perit Dial Int 2012;32:S32-86
 • 5. Kiska DL, Gilligan PH. Pseudomonas. In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH (eds). Manual of Clinical Microbiology, (8th ed). Washington, DC: A Press, 2003; 719-728
 • 6. Lew SQ, Gruia A: Pseudomonas putida causing peritoneal dialysisassociated peritonitis. Perit Dial Int 2005;25:503-504
 • 7. Dervisoglu E, Dundar DO, Yegenaga I, Willke A: Peritonitis due to Pseudomonas putida in a patient receiving automated peritoneal dialysis. Infection 2008;36:379-380
 • 8. Anaissie E, Fainstein V, Miller P, Kassamali H, Pitlik S, Bodey GP, Rolston K: Pseudomonas putida. Newly recognized pathogen in patients with cancer. Am J Med 1987;82:1191-1194
 • 9. Centers for Disease Control (CDC): Reported contamination of heparin sodium with Pseudomonas putida. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1986;35:123-124
 • 10. Ünver S, Atasoyu EM, Uluutku H, Sücüllü İ, Yıldırım Ş, Evrenkaya TR: Medikal tedaviye dirençli psödomonas peritonit olgusu. Turk Neph Dial Transpl 2007;16:31-34
 • 11. Ludlam HA, Price TN, Berry AJ, Phillips I: Laboratory diagnosis of peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. J Clin Microbiol 1988;26:1757-1762
 • 12. Szeto CC, Chow KM, Leung CB, Wong TY, Wu AK, Wang AY, Lui SF, Li PK: Clinical course of peritonitis due to Pseudomonas species complicating peritoneal dialysis: A review of 104 cases. Kidney Int 2001;59:2309-2315
 • 13. Ilowite NT, Laxer RM: Pharmacology: Biologics. In: Petty RE, Laxer RM, Lindsley CB, Wedderburn LR (eds), Textbook of Pediatric Rheumatology (7th ed). Philadelphia: Elsevier, 2016

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.