Nazlı GÜRGAN
(Yaşar Üniversitesi)
Mine OVACIK
(Yaşar Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2146-7692 / 2146-9059Sayfa Aralığı: 42 - 66Türkçe

81 0
ÜNİVERSİTEDE HEDİYE VERME KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL DEĞERLERE UYGUN HEDİYELİK EŞYA TASARIMI
Kurum kültür nesnesi, kurumların kültürel özelliklerini barındıran, hediye vermek üzere tasarlanmış eşyadır. Bir üniversitenin hediyeleri, bünyesinde bulunan sanat, tasarım ve teknoloji birikimi aracılığıyla yaratılmış ve üretilmiş kültür nesneleri olabilirken, bu üretim, o üniversitenin kendini ve değerlerini yansıtacak önemli bir araçtır. Bu fikirden yola çıkılarak uygulama temelli araştırma yöntemiyle bir tasarım projesi gerçekleştirmiştir. Bu makalede, projenin araştırma ve tasarım uygulama süreci ve sonuçları paylaşılırken, aynı zamanda şu konular sorgulanmaktadır: Hediye verme eyleminde nesnenin rolü nedir? Gündelik yaşamda, özel hayatımızda hediye vermek kişisel bir eylemken, kurumlarda verilen hediyeler, kurumsal değerleri nasıl yansıtabilir? Bir üniversitenin kurumsal değerlerini ve kültürünü yansıtan nesneler nasıl tasarlanabilir? Tasarlanan bu ürünlerin görünürlüğü nasıl sağlanabilir? Tasarım değeri yüksek ürünlerin kurumsal aidiyet duygusunu pekiştirdiği bilgisiyle yola çıkılan bu projede, üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı çalışmalarını dönüştürerek, yerel üretim yöntemlerinin çağdaş tasarım iş birliği ile sürdürülmesine katkıda bulunarak, üniversitenin hediyelik eşya üretiminde örnek bir model oluşturma amacına ulaşılmıştır.
Sosyal > Sanat
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 34-14 KHAS. (2013). (Kadir Has Üniversitesi) Ocak 7, 2017 tarihinde 34-14 KHAS: http://www.34-14khas.com.tr/aboutus adresinden alındı.
 • Alfody, S. (2007). NeoCraft: Modernity and The Crafts. Canada: The Press of The Nova Scotia College of Art and Design.
 • Anderson, C. (2012). Makers: The New Industrial Revolution. New York: Crown Business.
 • Anderson, L. & Littrell M. (1995). Souvenir-Purchase Behavior of Women Tourists. Annals of Tourism Research, 22, 328- 348.
 • Asplet, M. & Cooper, M. (2000). Cultural Designs in New Zealand Souvenir Clothing: The Question of Authenticity. Tourism Management, 21, 307-312.
 • Blundell, V. (1993). Aboriginal Empowerment and Souvenir Trade in Canada. Annals of Tourism Research, 20, 64-87.
 • Bolabola, C. A. (1980). The Impact of Tourism on Fijian Woodcarving. F. Rajotte içinde, Pacific Tourism: As Islanders See It. (93-97). Suva: Institute of Pacific Studies.
 • Chen Design Associates. (2011). Fingerprint: The Evolution of Handmade Elements in Graphic Design. Ohio: HOW Books. Coşar, M. (2008). Türk Kültüründe Hediyenin Algılanışı. İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 38.
 • Cohen, J. H. (2001). Textile, Tourism and Community Development. Annals of Tourism Research, 28, 378-398.
 • Combrink, T. & Swanson K. K. (2000). Souvenir Choice and Gender: An Evaluation of Domestic Souvenir Choice Attributes of Tourists in the Four Corners Region of the Southwest. Travel and Tourism Research Association Annual, (378-383).
 • de Kadt, E. (1981). Arts, Crafts and Cultural Manifestations. Ekistics, 48, 244-247.
 • Evans, G. (2000). Contemporary Crafts as Souvenirs, Artefacts and Functional Goods and their Role in Local Economic Diversification and Cultural Development. Hitchcock, M & Teague K. içinde, Souvenirs: The Material Culture of Tourism. (127-146). Aldershot: Ashgate.
 • Güvenç, B. (2007). Kültürün ABC’si. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gordon, B. (1986). The Souvenir: Messenger of the Extraordinary. Journal of Popular Culture, 20 (3), 135-146.
 • Gormsen, E. (1981). Mexican Handicrafts Under the Influence of International Tourism: Development and Regional Employment. Ibero-Amerikanisches Archiv, 7, 77-110.
 • Graburn, N. H. (1976). Ethnic Tourist Arts: Cultural Expressions from the Fourth World. Berkeley: University of California Press.
 • İTÜ. (2017). İTÜ1173. https://www.1773itu.com adresinden alındı. Kim, S. & Littrell, M. (1999). Predicting Souvenir Purchase Intentions. Journal of Travel Research, 38(2), 153-162.
 • Kim, S. & Littrell, M. (1999). Predicting Souvenir Purchase Intentions. Journal of Travel Research, 38 (2), 153-162.
 • Kim, S. & Littrell, M. (2001). Souvenir Buying Intentions for Self versus Others. Annals of Tourism Research, 28 (3), 638- 657.
 • Koepke, P. (2016). Patterns: Inside The Design Library. Phaidon Press.
 • Komter, A. (2007). Gift and Social Relations: The Mechanisms of Reciprocity. International Journal of Sociology, 22 (1), 93-107.
 • Krippendorff, K. (2006). The Semantic Turn: A New Foundation for Design. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis.
 • Littrell, M., Anderson, L, Brown, P. (1993). What Makes a Craft Souvenir Authentic? Annals of Tourism Research, 20, 197-215.
 • Littrell, M., Baizerman S, Kean R., Gahring, S., Niemeyer, S., Reilly, R., & Stout, J. (1994). Souvenirs and Tourism Styles. Journal of Travel Research, 33 (1), 3-11.
 • Mauss, M. (1966). The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. (I. Cunnison, Çev.) London: Cohen & West.
 • Morbello, M. (1996). Zoo Veneers: Animals and Ethnic Crafts at the San Diego Zoo. Communication Review, 1(4), 521-543.
 • Osgood, C., Suci, G., Tannnenbaum, P. (1957). The Measurement of Meaning. Chicago: University of Illinois Press.
 • Schädler, K. F. (1979). African Arts and Crafts in a World of Changing Values. J. A. Kryden içinde, Tourism and Development (s. 146-156). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Swanson, K. K., & Horridge, P. (2002). Tourists’ Souvenir Purchase Behavior and Retailers’ Awareness of Tourists’ Purchase Behavior in the Southwest. Clothing and Textiles Research Journal, 20(2), 62-76.
 • Swanson, K. K, Horridge, P. (2004). A Structural Model for Souvenir Consumption, Travel Activities and Tourist Demographics. Journal of Travel Research, 42(1), 372-380.
 • Swanson, K. K., & Horridge, P (2006). Travel Motivations as Souvenir Purchase Indicators. Tourism Management, 27, 671-683.
 • Swanson, K. K. & Timothy, D. J. (2012). Souvenirs: Icons of Meaning, Commercialization and Commoditization. Tourism Management, 33, 489-499.
 • The Harvard Shop. (2017). (Harvard University) Ocak 5, 2017 tarihinde The Harvard Shop: https://www.theharvardshop. com adresinden alındı.
 • Timothy, D. J. (2005). Shopping Tourism, Retailing and Leisure. Clevedon: Channel View.
 • University of Glasgow Shops. (2017). (U. o. Glasgow, Prodüktör) Ocak 6, 2017 tarihinde University of Glasgow Shops: https://www.universityofglasgowshops.com/pages/about-us adresinden alındı
 • Yu, H. & Littrell, M. (2003). Product and Process Orientations to Tourism Shopping. Journal of Travel Research., 42, 140- 150.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.