Berna OKAN
(Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 2146-7692 / 2146-9059Sayfa Aralığı: 96 - 109Türkçe

80 0
PRİMİTİVİZM VE GÜNÜMÜZ SANATINA ETKİLERİ
Sanatın nasıl ve neden ortaya çıktığı konusunda değişik görüşler vardır. İnsanların sanatı, içgüdüsel ihtiyaç ve istekleri için mi, vahşi hayvanlarla mücadele için mi yoksa bereket beklentisi için mi yarattıkları görüşleri hâkimdir. İnsanın ilk olarak doğanın gücü karşısında korumasızlığından, acizliğinden dolayı yöneldiği sanatsal çabalar, bugün günümüz sanatçısı tarafından farklı yaklaşımlar ile devam etmektedir. Bu yaratım, ilkel insanda tamamen inanç boyutunda iken, günümüz sanatçısında kendini ifade etmenin bir ifadesidir Günümüz sanatçısı ve Primitif dönem sanatçısı arasındaki amaç farkına rağmen, günümüz sanatçısının doğada aradığı ve sanatında yansıttığı büyü ve aura ilkellerde gözlemlediğimiz etkiye eş değerdedir. Her iki yorumlayıcı, kendi amaçları ve inançları doğrultusunda doğaya anlam katmışlardır. Primitif sanat yaşamın görkeminden çok insanın ve yaşamın özünü ifade eder. Biçim anlayışı, anlamı yansıtma, yorumlama gücü ve yalınlığın hissettirdiği gerilim duygusu günümüz sanatçısını da etkilemiştir. Günümüz sanatına ve ilkel toplum sanatına baktığımızda formu biçimleme tutkusunun farklı temellere dayandığını söyleyebiliriz. Temelde yatan sebeplerin farklılığına rağmen ilkellerin biçim anlayışı, yakaladıkları sadelik ve soyutlama yeteneği bugünün sanatçısını etkilemiştir.
Sosyal > Sanat
DergiDerlemeErişime Açık
 • Batur, E. (1997). Modernizm Serüveni. İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Berger, J. (1992). Picasso’nun Başarısı ve Başarısızlığı. İstanbul: Metis Yay.
 • Gell, A. (1998). Art and Agency. Oxford: Clarendon Prees
 • Gombrıch, E.(1996). The Primitive Value in Art. Phaidon Press
 • Kulaçoğlu, B. (1992). Tanrılar ve Tanrıçalar. İstanbul: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yay.
 • Storr, A. (1992). Yaratma Dürtüsü. İstanbul: Yayınevi Yay.
 • Strauss, L., C. (1995). Irk, Tarih ve Kültür. İstanbul: Metis Yay.
 • Tunalı, İ. (1983). Felsefenin Işığında Modern Resim. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Wentıck, C. (1979). Modern and Primitive Art. Phadion Press Limited, Oxford, Great Britain
 • Gadon, E. (1989). The Once and the Future Goddess: A Symbol Our Time. The Aquarion Press
 • Worringer, W.(1985). Soyutlama ve Özdeşleyim. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/archeo/italiano/documents/rc_com_archeo_ doc_20011010_cataccrist_it.html. (Erişim: 26.01.2017)
 • http://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/31/erwin-wurm-rettung. (Erişim: 6.01.2017)
 • https://www.theguardian.com/artanddesign/2006/aug/06/art2. (Erişim: 4.07. 2017)
 • http://marcquinn.com/artworks/single/alison-lapper-8-months. (Erişim: 12. 05.2017)
 • http://marcquinn.com/artworks/single/mother-and-child-alison-and-parys. (Erişim:22.11.2017)
 • http:// www.patriciapiccinini.net/writing/50/55/109. (Erişim: 9.03.2017)
 • Görsel 1: https://sameoldart.tumbir.com/post/55136644707/ron-mueck-at-the-fondation-cartier. (Erişim: 15.08.2018)
 • Görsel 2: cebrailotgun.blogspot.com/2013/10/yapt-okuma-anish-kapoor-bir-dag-olarak-html. (Erişim: 15.08.2018
 • Görsel 3: https://tr.pinterest.com/pin/30983364934 (Erişim:15.08.2018)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.