Tuba GÜLTEKİN
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ezgi TOKDİL
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 2146-7692 / 2146-9059Sayfa Aralığı: 128 - 144Türkçe

100 2
HEGEL’İN EFENDİ KÖLE DİYALEKTİĞİNİN BARBARA KRUGER’İN ESERLERİNDE BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ ÖZBİLİNÇ GÖSTERGELERİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ
Araştırmada Hegel’in bilinç ve özbilinç kavramları üzerinden Efendi-Köle diyalektiği analiz edilerek mutlaklaşma, özgürleşme ve kendinin bilincinde olma durumları Hegel’in tarih yorumu etkisinde incelenmektedir. Ardından sanat alanında özbilincin devreye girdiği dönem ve sanat yaratımlarında eleştirel söylem dili araştırmaya dahil edilerek, sanatçının kendisi etrafındaki gerçeklik karşısında geliştirdiği farkındalık ve ortaya konulan sanat eserleri ile bilinçli bir başkaldırı gerçekleştirmesi ve bunun sanat tarihindeki yansımaları olan farklı dönemlere ait sanat hareketleri eleştirel bilinç odağında yeniden yorumlanmaktadır. Bu farkındalığa bir başkaldırı niteliği taşıyan feminist söylem dili ve eleştirel bilincin sanat alanında göstergeleri Barbara Kruger örnekleminde analiz edilmektedir. Barbara Kruger’ın çalışmaları Hegel’in Efendi-Köle diyalektiği bağlamında incelenerek örnekleme alınan çalışmalar ve mekan tasarımları ile yazı-görsel figürlü kolaj tasarımları bağımlı ve bağımsız özbilinç göstergeleri ile çözümlenmektedir. Araştırmanın yöntemi evren ve örneklem üzerinde yapılan betimsel bir araştırmadır. Benzeşim modelinden yararlanılan araştırmada ilişkisel tarama modelinde karşılaştırma türü tarama yöntemi kullanılmıştır.
Sosyal > Sanat
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Antmen, A. (2008). Sanat cinsiyet (Haz. Antmen, Ahu). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bumin, T. (2010). Hegel- Bilme Problemi, Efendi-Köle Diyalektiği, Praksis Felsefesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Cevizci, A. (2012). Felsefenin kısa tarihi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Coşkuner K., C. (2016). Simone de Beauvoir: Ötekiliğin kabulü. Beytulhikme an International Journal of Philosophy. 6(2): 227-243.
 • Dede, E. (2015). 1960 sonrası tüketim kültürünün sanata yansımaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 3(4): 17-46.
 • Freeland, C. (2008). Sanat Kuramı (Çev. Demir, Fisun). Ankara: Dost Kitabevi.
 • Gornick, V. (1973). Toward a definition of female sensibility. The Village Voice’den aktaran Peterson, T. ve Mathews, P. (2008). Sanat cinsiyet, sanat tarihi ve feminist eleştiri (Haz. Antmen, Ahu). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Günay, M. (2003). Felsefe tarihinde insan sorunu. İzmir: İlya Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (1980). La Phenomenologie de l’Esprit (Fr.Çev. Hyppolite, J.). Aubier’den aktaran Bumin, T. (2010). Hegel-
 • Bilme Problemi, Efendi-Köle Diyalektiği, Praksis Felsefesi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Hegel, G. W. F. (2004). Tinin görüngübilimi (Çev.Yardımlı, Aziz). İstanbul: İdea Yayınevi’nden aktaran Kiraz, S. (2011).
 • Yabancılaşmanın kökeni üstüne. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, s. 147-169.
 • Kiraz, S. (2011). Yabancılaşmanın kökeni üstüne. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 12, s. 147-169.
 • Kozlu, D. (2009). Modernizm sonrası postmodern hareket içinde kadının yeri. ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi.
 • Owens, C. (2001). Discourse of Others: Feminist and Postmodernism (1983), Art and Feminism, (Ed: Helena Reckitt, Peggy Phelan). Hong Kong: Phadion Press Ltd.’den aktaran Kozlu, D. (2009). Modernizm sonrası postmodern hareket içinde kadının yeri. ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi.
 • Özüdoğru, Ş. (2010). Feminist sanata iki farklı yaklaşım: Gerilla kızlar ve Cindy Sherman. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Sayı 6, s. 111-133.
 • Peterson, T. ve Mathews, P. (2008). Sanat cinsiyet, sanat tarihi ve feminist eleştiri (Haz. Antmen, Ahu). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sağlık, E. (2013). Kamusal alanda kadınlık hallerinin temsili. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. Sayı 24, s. 41-52.
 • Saygı, S. (2016 ). Kamusal alanda sözcüklerle sanat. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi. Sayı 29, s. 87-99
 • Selmanpakoğlu, C. (2015). Gerçekliğin kimlik kurgusuna ajansal sanat girişimi. Sanat, Gerçeklik ve Paradoks Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. s. 513-526.
 • Tekeli, Ş. (1987). Kadınlar için yazılar. İstanbul: Alan Yayıncılık’tan aktaran
 • Yörük, A. (2009). Feminizm/ler. Sosyoloji Notları Dergisi. Sayı 7, s. 63-76.
 • Watkins, A. S., Rueda, M. ve Rodriguez, M. (1996). Yeni başlayanlar için feminizm (Çev. Arıkan, Ö.). İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Warner, W. (1990). The resistance to popular culture. Oxford University, American Literary History. 2 (4) 726-742’den
 • aktaran Dede, E. (2015). 1960 sonrası tüketim kültürünün sanata yansımaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 3(4): 17-46.
 • Yılmaz, M. (2006). Modernizmden postmodernizme sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Yörük, A. (2009). Feminizm/ler. Sosyoloji Notları Dergisi. Sayı 7, s. 63-76.
 • Görsel 1. Barbara Kruger, Untitled ( You are very special person) http://www.artnet.com/artists/barbara-kruger/untitled-you-are-a-very- special-person-a-6X3gyezl1uTx8SPCkmyMuA2 (Erişim: 28.05.2017)
 • Görsel 2. Barbara Kruger, ‘‘Untitled’’(I shop therefore I am / Alışveriş yapıyorum öyleyse varım) http://www.spruethmagers.com/artists/barbara_kruger@@viewq42 (Erişim: 18. 05. 2017)
 • Görsel 3. Barbara Kruger, Untitled (We don’t need another hero) https://www.sartle.com/artwork/untitled-we-dont-needanother- hero-barbara-kruger (Erişim: 18. 05. 2017)
 • Görsel 4. Barbara Kruger, ‘‘Untitled (I know you are, but what am I? / Kim olduğumu biliyorum ama ben kimim?)’’ http://www.theworldsbestever.com/2012/06/08/pee-wee-herman-in- a-barbara-kruger-style/ (Erişim: 18. 05. 2017)
 • Görsel 5. Barbara kruger, ‘‘Untitled (Is this my only purpose? / Bu yapmam gereken tek şey mi?)’’ http://restlessmindsandconstantfetishes.tumblr.com/post/83950895819/fruitbodies-is-this-my-only-purpose-barbara (Erişim: 28.05.2017).
 • Görsel 6. Barbara Kruger, ‘‘Untitled (It’s all about me / I mean you / I mean me / A world of vanity)’’ https://tr.pinterest. com/pin/122512052343416517/ (Erişim: 18. 05. 2017)
 • Görsel 7. Barbara Kruger, ‘‘Untitled (You’re not yourself / Sen kendin değilsin) http://www.nytimes.com/slideshow/2017/02/13/t-magazine/the-pictures-generations-greatest-hits/s/pictures-generationslide- MYOG.html?_r=0 (Erişim: 18. 05. 2017)
 • Görsel 8. Barbara Kruger, ‘‘Untitled (It’s our pleasure to disgust you)’’ https://tr.pinterest.com/mariekazalia/ed-ruscha-etc/ (Erişim: 18. 05. 2017)
 • Görsel 9. Barbara Kruger, ‘‘between being born and dying’’ Interior installation http://twilightstarsong.blogspot.com.tr/2011/05/arty-farty-friday-barbara-kruger.html (Erişim: 28. 05. 2017)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.