Ebru Selcan BARANSELİ
(Anadolu Üniversitesi)
Soner KAYA
(Anadolu Üniversitesi)
Mine ŞEN
(Anadolu Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 2146-7692 / 2146-9059Sayfa Aralığı: 226 - 249Türkçe

52 0
60 Yaş Üstü Sosyal Medya Kullanıcılarının Kullanıcı Arayüzü Deneyimlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Çalışması
İnternet teknolojilerinin gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, farklı özelliklerdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik arayüz tasarım alternatiflerini gündeme getirmiştir. Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olan sosyal medyanın arayüz tasarımları için, farklı yaş gruplarına yönelik farklı tasarım çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. SnapChat gibi uygulamalarda olduğu gibi sadece arayüz tasarımı farklılaştırılarak belli yaş gruplarından oluşan hedef kitleye ulaşmak mümkün olabilmektedir. Arayüz tasarımları özelleştirilerek sadece belli özellikteki insan topluluklarına hizmet verebilmektedir. Bu bağlamda farklı yaş gruplarının kullanıcı arayüz tasarımları ile olan etkileşimleri, ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukları belirlemek önem kazanmıştır. Bu ihtiyaçların belirlenmesi adına, 60 yaş üstü sosyal medya kullanıcılarının demografik özelliklerinin, sosyal medya ve kullanıcı arayüz tasarımları ile ilgili tutumlarına yönelik bir araştırma yapmak bu makalenin amacıdır. Araştırma sürecinde belirlenen hedef kitleden 137 sosyal medya kullanıcısına sosyal medya etkileşimleri ve ihtiyaçları ile ilgili sorular yöneltilmiş, çıkan sonuçlar araştırmada yanıtları aranan 4 soru üzerinden yorumlanmıştır. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri, 60 yaş üstü kullanıcıların, sosyal medya sitelerini, bağlandıkları cihazlar üzerinden yakınlaştırmaya ihtiyaç duymalarıdır. Sosyal medya uygulamalarında arkaplan renklerinin sadeliği, metinlerin daha büyük görünmeleri bu yaş grubu kullanıcılar için önemli kriterler olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırma sonucunda farklı yaş gruplarına yönelik arayüz tasarımları ihtiyacı ve bu arayüzlerin kişiselleştirme özelliğine sahip olması gerekliliği ön plana çıkmıştır.
Sosyal > İletişim
Sosyal > Film, Radyo, Televizyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Acartürk, C. (2004). Üniversite web sayfalarında kullanılabilirliğin önemi ve kullanılabilirlik testleri. Akademik Bilişim Sempozyumu, 11-13 Şubat. Erişim Tarihi: 18.03.2017 http://cisn.odtu.edu.tr/2004-10/kullan1.php.
 • Arfaa, J., & Wang, Y. K. (2014, June). An accessibility evaluation of social media websites for elder adults. In International Conference on Social Computing and Social Media (pp. 13-24). Springer, Cham.
 • Bullen, M., Morgan, T., Belfer, K., & Qayyum, A. (2009). The net generation in higher education: Rhetoric and reality. International Journal of Excellence in E-Learning, 2, 1.
 • Berners-Lee, T. J. (1989). Information management: A proposal (No. CERN-DD-89-001-OC).
 • Boll, F., Brune, P., & Gewald, H. (2017). Towards your Parents’ Social Network Platform: Design of a User Interface for the Age of Retirement. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayımcılık.
 • Chou, W. H., Lai, Y. T., & Liu, K. H. (2013). User requirements of social media for the elderly: a case study in Taiwan. Behaviour & Information Technology, 32(9), 920-937.
 • Constantinides, E., Fountain, S. J. (2008). Web 2.0: Conceptual foundations and marketing issues. Journal of direct, data and digital marketing practice, 9(3), 231-244.
 • Cornejo, R., Tentori, M., & Favela, J. (2013). Enriching in-person encounters through social media: A study on family connectedness for the elderly. International Journal of Human-Computer Studies, 71(9), 889-899.
 • Cotton, B., & Oliver, R. (1997). Siberuzay sözlüğü. (Ö. Arıkan ve Ö. Çenderoğlu, Çev.). İstanbul: Yapı ve Kredi Kültür Yayınları.
 • Dix, A. (2009). Human-computer interaction. In Encyclopedia of database systems. USA: Springer.
 • Jones, M., Marsden, G. (2006). Mobile interaction design. England: John Wiley & Sons Publication. Facebook 2016 Kullanıcı İstatistikleri, Erişim Tarihi: 24.04.2017. https://newsroom.fb.com/company-info/. ISO 9241-11(1998). Erişim Tarihi: 20.01.2018. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en.
 • Karasar, N., (2005). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Krippendorff, K. (2012). Content analysis: an introduction to its methodology. USA: Sage Publications.
 • Kueider, A. M., Parisi, J. M., Gross, A. L., & Rebok, G. W. (2012). Computerized cognitive training with older adults: a systematic review. PloS one, 7(7), e40588.
 • Marcotte, E. (2010). Responsive web design. Erişim Tarihi:15.01.2018 http://alistapart.com/article/responsive-web-design.
 • Nash, K. M. (2009). New technologies, old problems-social media in the workplace. Minnesota Employment Law NIBM, 1(3), 6-7.
 • Neugarten, B. L. (1996). The meanings of age: Selected papers of Bernice L. Neugarten. (D. A. Neugarten, Ed.) (3rd ed.). London, England: University Of Chicago Press. Nguyen T, Irizarry C, Garrett R et al., Access to mobile communications by older people, Australasian Journal on Ageing, Vol 34 No 2 June 2015, E7–E1. DOI: 10.1111/ajag.12149
 • Quinn, K. (2018). Cognitive effects of social media use: A case of older adults. Social Media+ Society, 4(3), 2056305118787203. Petrovèiè, A., Fortunati, L., Vehovar, V., Kavèiè, M., & Dolnièar, V. (2015). Mobile phone communication in social support networks of older adults in Slovenia. Telematics and Informatics, 32(4), 642–655. doi:10.1016/j.tele.2015.02.005
 • Pew Research Center. (2017). Erişim Tarihi: 19.10.2017. http://www.pewinternet.org/fact-sheet/social-media/.
 • Rosales, A., & Fernández-Ardèvol, M. (2016). Beyond WhatsApp: Older people and smartphones. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 18(1), 27-47.
 • Sekaran, Uma (2008), Research Methods for Business a Skill Building Approach. New York: John Willey Sons, Inc.
 • Stone, D., Jarrett, C., Woodroffe, M., Minocha, S. (2005). User interface design and evaluation. UK: Morgan Kaufman.
 • Tapia, A. (2003). Graphic design in the digital era: the rhetoric of hypertext. Design Issues, 19(1), 5-24.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • WeAreSocial (2017). Digital in 2017: global overview. Erişim Tarihi: 22.04.2017. https://wearesocial.com/special-reports/ digital-in-2017-global-overview.
 • White, A. W. (2011). The elements of graphic design: space, unity, page architecture, and type. USA: Allworth Press. World report on ageing and health, World Health Organization, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/186463 /9789240694811_eng.pdf;jsessionid=ACA4F41E50DCB0811902AF1075C1D3F3?sequence=1;Erişim tarihi: 21.09.2017

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.