DERYA ÇELİK
(Trabzon Üniversitesi)
GÖNÜL GÜNEŞ
(Trabzon Üniversitesi)
OSMAN BİRGİN
(Uşak Üniversitesi)
ZEYNEP MEDİNE ÖZMEN
(Trabzon Üniversitesi)
SERHAT AYDIN
(Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi)
Ramazan GÜRBÜZ
(Adıyaman Üniversitesi)
DUYGU ARABACI
(Düzce Üniversitesi)
Gökay AÇIKYILDIZ
(Trabzon Üniversitesi)
KADİR GÜRSOY
(Trabzon Üniversitesi)
MUSTAFA GÜLER
(Trabzon Üniversitesi)
Yıl: 2018Cilt: 47Sayı: 220ISSN: 1302-5600 / 2791-7657Sayfa Aralığı: 37 - 57Türkçe

159 4
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMEYE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni (İMÖ) adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmeye yönelik motivasyonlarını incelemektir. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada alan taraması (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki 21 üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nın son sınıfında öğrenim gören toplam 1350 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak İMÖ adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS programı kullanılarak bağımsız örneklemler için t-testi ve ANOVA testleri ile yapılmıştır. Bu araştırmada İMÖ adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik meslek seçiminde içsel motivasyon faktörlerinin dışsal motivasyon faktörlerine göre daha çok belirleyici olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlik mesleğinin seçiminde içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin cinsiyet bakımından anlamlı fark oluşturmadığı saptanmıştır. Buna karşın başarı algısı yüksek olan ilköğretim matematik öğretmeni adaylarında içsel motivasyon faktörlerinin meslek seçiminde daha çok belirleyici olduğu tespit edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.