Tülin AVCU
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 1694-7215 / 1694-7215Sayfa Aralığı: 235 - 247Türkçe

137 7
Avrupa’da Aşırı Sağ’ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri: Hollanda Örneği
İnsanlığın doğuşuyla birlikte ele alınabilecek bir olgu olan göç, insanların bulundukları yerden başka bir yere geçici, kalıcı, gönüllü ya da zorunlu bir şekilde fiili olarak yer değiştirmesidir. 20. yüzyılda yaşanmış olan savaşlardan kaynaklı olarak büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa ülkeleri, bu yıkımı bertaraf etmek ve yeniden toparlanabilmek adına göç almaya başlamışlardır. Ancak bu şekilde başlayan göç dalgası ardından aile birleşmeleri yoluyla daha da artmıştır. Bu süreçte Avrupa’ya alınmayan göçmenler yasadışı yolları da tercih ederek Avrupa ülkelerine gelmeye başlamış ve bu durum Avrupa için bir sorun teşkil etmiştir. Avrupa Birliği üye ülkeleri bu noktada sığınmacı ve göçmenlere yönelik olarak ortak anlaşmalar ile dış sınırların kontrolünü sağlamaya çalışmıştır. Soğuk Savaş’ın ardından artan göçün etkisiyle tetiklenen güvenlik endişesi, göçmenlerin bir nevi güvenlik sorunu olarak görülmesine yol açmıştır. Bu noktada da Aşırı Sağ partiler göçmenlere yönelik olarak katı söylemlere yer vermiş ve politikalarını da buna göre şekillendirmeye başlamışlardır. Özellikle yabancı düşmanlığından beslenen Aşırı Sağ Partiler son dönemde oylarını da artırmayı başarmışlardır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da aşırı sağ’ın göç politikalarında yarattığı dönüşüm ve bu dönüşüm çerçevesinde yine aşırı sağın yabancı düşmanlığı ile politik olarak beslenmesinin Hollanda örneği üzerinden gösterilmesidir. Yöntem olarak, literatür taraması, içerik analizinin yanı sıra ulusal ve uluslararası gazetelerin arşiv taramaları yapılmış ve ülke incelemelerine yer verilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuç ise; Avrupa’da ve özellikle Hollanda’da aşırı sağ’ın ve aşırı sağ partilerin oylarının yükselişe geçmesi ve bununla birlikte göçmen karşıtlığının belirgin bir hal alması, bu durumun da iktidarda olan ve iktidar arayışında olan partilerin göç politikalarında değişikliğe yol açarak politikaların sertleşmesine neden olmasıdır.
Sosyal > Uluslararası İlişkiler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akıncı, B., Nergiz, A. ve Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul.Göç Araştırmaları Dergisi, (2), 58-83.
 • Alacahan, O. ve Duman, B. (2011). İslamofobi: Kolektif bir korkunun anatomisi, Sempozyum Tebliğleri, Sivas, 18-19 Kasım 2011.
 • Alkan, U. (2015). Avrupa’da refah devleti ve göç ilişkisi: Refah şovenizmi örneği.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,70(3), 751-768.
 • Appleton, J. (2017). Assimilation or Integration: Migrants in Europe, Redcliffe College, Gloucester, Erişim adresi: https://encountersmissionjournal.files.wordpress.com/2011/08/appleton_-2011- 03_integration_and_migration. pdf.
 • Bayraklı, E. ve Güngörmez, O. (2017). Hollanda Parlamento Seçimleri ve Aşırı Sağın Yükselişi, SETA Analiz, Sayı:194, s.21, Erişim adresi:https://setav.org/assets/uploads/2017/03/Analiz194.compressed.pdf
 • BBC Türkçe (2004). Hollanda’da tüm zamanların en büyük isyanı, Erişim adresi: http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2004/11/041116_fortuyn_greatest.shtml
 • Bekaroğlu, A. E. (2010). The dutch, the un-dutch, and the semi-dutch: The politics of multiculturalism and muslim minorities ın the Netherlands (Doktora Tezi). Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ankara.
 • Boom De J., Weltevrede, A., Seidler Y., Wensveen, van P., Snel, E. ve Engbersen, G. (2010). Migration and Migration Policies in the Netherlands 2010, Dutch SOPEMI-Report 2010, ss.1-2, Erişim adresi: http://www.godfriedengbersen.com/wp-content/uploads/sopemi-2010.pdf.
 • Callejo Braquetas M.D.M., Mascarenas G., B., Penninx, R., ve Scholten, P. (2007). Policymaking related to immigration and integration. The Dutch Case, Country Report on the Netherlands, IMISCOE Working Paper: Country Report, Sayı:15, Amsterdam, Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/241883861.
 • Canatan, K. (2009). Avrupa toplumlarında çokkültürcülük: Sosyolojik bir yaklaşım.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2(6), 80-97.
 • Castles, S. ve Miller J. M.(2008). Göçler çağı-modern dünyada uluslararası göç hareketleri(1. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Centraal Bureau voor de S. (2017). Trends in the Netherlands, CBS,Erişim adresi: https://www.cbs.nl/engb/ publication/2017/26/trends-in-the-netherlands-2017.
 • Deutsche Welle (2016). Brexit İngiltere’de Irkçılığı mı Tetikliyor?, Erişim adresi: http://p.dw.com/p/1JF8t. Dünya Bülteni (2006). Paris’te olaylar yine patlak verdi, Erişim adresi: http://dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=5447.
 • e-Dünya (2017). Hollanda’da Yeni Koalisyon Hükümeti ve Beklentiler, Erişim adresi: https://www.dunya.com/dunya/hollandada-yeni-koalisyon-hukumeti-ve-beklentiler-haberi-386323
 • Endres, N. (2018). Fortuyn, Pim (1948-2002), glbtq, Erişim adresi: http://www.glbtqarchive.com/ssh/fortuyn_p_S.pdf.
 • Ersanilli, E. (2007). Focus Migration, Sayı:11, Kasım, s.6, Erişim adresi: http://focus-migration.hwwi.de/The- Netherlands.2644.0.html?L=1
 • Euronews (2015). Paris’teki banliyö ayaklanmalarından 10 yıl sonra sosyal ayrımcılık sürüyor, Erişim adresi: http://tr.euronews.com/2015/05/18/paris-teki-banliyo-ayaklanmalarindan-10-yil-sonra-sosyal-ayrimciliksuruyor.
 • Ghillebaert, P. C. (2004). Miscasting Politicians in the Netherlands. What remains of the fellowship of Pim Fortuyn after a brief ruling time?, European Consortium for Political Research, Uppsala, s.3, Erişim adresi: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/c2d76e37-b570-4fc4-8f38-7c4f5be63280.pdf.
 • Giddens, A. (2006). Irk, Etniklik ve Göç, Sosyoloji, (Çev. Işıl Bayar), İstanbul: Ayraç Yayınevi.
 • Golder, M. (2016). Far Right Parties in Europe, Pennsylvania State University, Annual Review of Political Science, Cilt: 19, Mayıs.
 • Goldman, R.(2017). Geert Wilders, a Dutch Nationalist Politician, Calls Moroccan Immigrants ‘Scum’, The New York Times,Erişim adresi: https://www.nytimes.com/2017/02/18/world/europe/geert-wilders-netherlandsfreedom- party-moroccan-immigrants.html.
 • Gordon, M. (1999). Sosyoloji sözlüğü(Çev: O. Akınhay ve D. Kömürcü). Ankara: Bilim Sanat Yayınları. International Organization for Migration, Migration and History, Cilt:1, Erişim adresi: http://www.rcmvs.org/documentos/IOM_EMM/v1/V1S03_CM.pdf
 • Janssen, J. (2015). Testing the success of Wilders’ Freedom Party in shaping the attitude and position of the Dutch government on European issues between 2009 and 2014 (Master Thesis), European Studies Berlin, The Postgraduate Programme of Berlin’s three leading Universities.
 • Karaca, K. (2017). Fransa’da 2005 banliyö olayları korkusu, Deuthsche Welle, Erişim adresi: http://p.dw.com/p/2XUGJ
 • Köse, C. S. (2012). Çokkültürcülük politikalarından entegrasyon politikalarına geçiş: Hollanda’daki türkiye kökenli göçmenler üzerine bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Main, H. (2006). France and The Netherlands: Immigration, Assimilation, and Conflict, University of Washington, Mayıs, Erişim adresi: https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/ 2586/Heather%20Main.pdf?sequence=1.
 • Momers, C. ve Velthuis, E. (2010). Leaving The Netherlands-Twenty years of voluntary return policy in the Netherlands (1989-2009) (Edt: Esther van Zadel), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kasım, s.41.
 • Ortaylı, İ. (2006). Genel Göç Olgusu, Uluslararası Göç Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Yayın No: 6, Haziran, İstanbul, s.19.
 • Özdemir, Ö. (2017). Hollanda’da Başbakan Rutte, Wilders’ı nasıl yendi?, BBC Türkçe,Erişim adresi: http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39287732.
 • Parsons A. C. ve Smeeding M. T. (2006). Immigration and The Transformation Of Europe, New York: Cambridge University Press.
 • Penninx, R. (2005). Dutch Integration Policies after the Van Gogh Murder, Institute for Migration and Ethnic Studies, University of Amsterdam, January, Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/238512248
 • Perruchoud, R. ve Cross R. J. (2013). Göç Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, Uluslararası Göç Örgütü (IOM). 2
 • Perspektif (2018). İngiltere’de Filistinli Öğrenciye Irkçı Saldırı, Erişim adresi: http://www.perspektif.eu/2018/01/03/ingiltere-filistinli-oegrenciye-saldiri/.
 • Pınar, Ö. (2018). İtalya’da Irkçı Saldırı Sonrası Faşizm Karşıtı Büyük Gösteri, BBC Türkçe,Erişim adresi: http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43019312
 • Pieters, J. (2017). Confidence in the Future: New Dutch Government’s Motto, NLTİMES.NL,Erişim adresi: https://nltimes.nl/2017/10/09/confidence-future-new-dutch-governments-motto
 • Schnapper, D. (2005). Sosyoloji düşüncesinin özünde öteki ile ilişki(Çev: A. Sönmezay) (1. Baskı).İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Scholten, P. (2011). Framin ımmigration ıntegration: Dutch research-policy dialogues in comparative perspective. IMISCOE Research, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Scholten, P. ve Holzhacker, R. (2009). Bonding, bridging and ethnic minorities in the Netherlands: changing discourses in a changing nation, Nations and Nationalism, 15(1), 81-100.
 • Spiecker, B. ve Steutel, J. (2001). Multiculturalism, pillarization and liberal civic education in the Netherlands, International Journal of Educational Research,35, 294-295.
 • Sputnik Haber (2017). Hollanda’da 225 gün sonra hükümet kuruldu, Erişim adresi: https://sptnkne.ws/fMUc.
 • Taylor, C., Appiah A. K., Habermas, J., Rockefeller C. S., Walzer, M. ve Wolf, S. (2005). Çokkültürcülük-tanınma politikası (Edt: Cem Akaş, Haz: A. Gutmann) (2. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, Erişim adresi: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option= com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c3512fc99c338.96182748.
 • Unat A. N. (2002). Bitmeyen Göç-Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Valk, Van D. I. (2017). 2016 Avrupa İslamofobi Raporu: Hollanda’da İslamofobi, SETA ANALİZ, Sayı:199, Nisan Erişim adresi: https://setav.org/assets/uploads/2017/04/AnalizHollanda.pdf.
 • Yardım, M. (2017). Aşırı sağ ve çokkültürlülük: Avrupa’da ötekileştirilen “göçmenler”.Akademik İncelemeler Dergisi, 12(2), 217-234.
 • Zaslove, A. (2004). Closing the door? The ideology and impact of radical right populism on immigration policyIn Austria And Italy, Journal Of Political Ideologies,9(1), 99-118.
 • Zaslove, A. (2004). The dark side of european politics: Unmasking the radical right.Journal of European Integration, 26(1), 61-81.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.