Emine TARAKCI EREN
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
TUĞBA DÜZENLİ
(Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Mustafa VAR
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 21Sayı: 2ISSN: 1302-0943 / 1308-5875Sayfa Aralığı: 305 - 326Türkçe

76 0
Huzurevi Sakinlerinin Huzurevi Bahçelerinden Duyduklari Çevresel Memnuniyet Düzeyleri; Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
Yaşlı kişilerin, huzurlu bir çevrede yaşantılarını devam ettirmesi fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarına bağlıdır. Yaşadıkları kurum ve bahçesinden memnuniyetlerinin artması, yalnızlıklarının azalması, aidiyet duygularının gelişmesi, sosyal ilişki ve günlük aktivite düzeylerinin yükselmesi için huzurevi bahçeleri tasarımlarının başarılı ve yeterli olması gerekmektedir. Bu nedenle araştırmada, huzurevi bahçelerinden duyulan memnuniyet düzeyinin peyzaj elemanları ve fiziksel çevre özellikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, huzurevi bahçelerinde kurum sakinlerinin çevresel memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla; üç aşamalı bir araştırma yöntemi geliştirilmiştir. 1. ve 2. aşamasında çalışma alanı ve örneklem seçilmiştir. Buna göre Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki huzurevlerinden, 7 tanesi belirlenmiştir. Belirlenen bu yedi huzurevi sakinleri arasından tabakalı ve rastlantısal örnekleme ile 130 katılımcı seçilmiştir. 3. aşamada ise, huzurevi sakinlerinin kurum bahçelerinden duydukları memnuniyet düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Her bir huzurevi bahçesinin fiziksel özelliklerine bağlı olarak, çevresel memnuniyet düzeyleri de farklılık göstermiştir. Çalışmanın sonucunda huzurevi sakinlerinin değerlendirmelerine bağlı olarak; çevresel memnuniyet düzeyini etkileyen fiziksel özellikler; konumsal özellikler, erişilebilirlik özellikleri ve tasarım özellikleri tespit edilmiştir. Bunların içerisinden çevresel memnuniyet düzeyine en çok etki eden fiziksel özellik ise erişilebilirlik özelliği çıkmıştır. Huzurevlerinin ulaşım farklarından dolayı; erişilebilirlik özelliğinden duyulan memnuniyet düzeyleri de farklılık göstermiştir
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Fen > Mühendislik > Polimer Bilimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alshuwaikhat HM, Abubakar I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16, 1777- 1785.
 • Altay V (2012). Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Kampüsü (Hatay)’nün süs bitkileri. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 6.
 • Anonymous (2017). N. K. Ü. Construction and Technical Department, Oral interview.
 • Anşin R, Terzioğlu S (1998). Exotic Tree and Shrubs of The Eastern Black Sea Region. Karadeniz Technical Universitey Press No: 192, Trabzon, 132 pp.
 • Bernatzky A (1983). The Effect of Trees on The Urban Climate, Trees in the 21 st Century. Oxford.
 • Bolund P, Hunhammar S (1999). Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics, 29, 293-301.
 • Breuste J.H. (2004). Decision making, planning and design for the conservation of indigenous vegetation within urban development. Landscape and Urban Planning, No: 68.
 • Brickell C (1996). A- Z Encyclopedia of Garden Plants. The Royal Horticultural Society, Dorling Kindersley Limited, London, 1080 pp.
 • Çelem H, Şahin Ş, Güneş G (1997). Road Forestation in Cities, ISBN: 975 94556 0 9, Ankara.
 • Deveci M, Özbucak TB, Demirkol G (2012). Ordu Üniversitesi kampüs alanı florasının tespiti. Akademik Ziraat Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2.
 • Düzenli T., Mumcu S., Işık Ö. B. (2016). Design of campus open space depending on the needs of the young people. İnönü University Journal of Art and Design, 6 (13), 121- 130.
 • Ertekin M, Çorbacı ÖL (2010). Landscape design in university (Karabük University Landscape
 • Project Example). Journal of Kastamonu University Forestry Faculty, 1, 55- 67.
 • Fakir H, Babalık AA, Karatepe Y (2009). Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsü’nün doğal bitki türleri (Isparta-Türkiye). Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1.
 • Gumprecht B (2007). The campus as a public space in the American college town. Journal of Historical Geography, 33, 72- 103.
 • Kahraman A, Onder M, Ceyhan E (2012). The importance of bioconservation and biodiversity in Turkey, International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Vol. 2, No. 2.
 • Karakaş B (1999). Physical Development Plan Preparation Process of university campuses and investigation of Bartın Forestry Faculty, Zonguldak Karaelmas University Institue of Natural and Applied Sciences, Master’s Thesis, Bartın.
 • Karaşah B, Sarı D, Yaman YK (2016). Bir yerleşke peyzaj tasarımı: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3.
 • Korkut AB, Şişman EE, Özyavuz M (2010). Landscape Architecture, Verda Publishing, ISBN: 97860558838109.
 • Lau SSY, Yang F (2009). Introducing healing gardens into a compact university campus: Design natural space to create healty and sustainable campuses. Landscape Research, 34:1, 55- 81.
 • McFarland AL, Waliczek TM, Zajicek JM (2008). The relationship between student use of campus green spaces and perceptions of quality of life. Horticulture Technology, 18 (2) 232- 238.
 • Nugay ÖZ, Duran A, Doğan B (2007). Kırıkkale Üniversitesi kampüs florası. S.Ü. Fen Ed. Fak. Fen Dergisi Sayı: 30.
 • Symonds WD, Chelimsky SV (1958). The Tree İdentification Book. William Morrow and Company, New York, 272 pp.
 • Symonds WD, Merwin AW (1963). The Shrub İdentification Book. William Morrow and Company, New York, 379 pp.
 • Ulrich R (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224, 420- 421.
 • Ünal O, Gökçeoğlu M (2003). Akdeniz Üniversitesi kampus florası (Antalya-Türkiye). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2.
 • Yılmaz H, Irmak MA (2004). Evaluation of plant material in open green areas of Erzurum city. Journal of Ecology, 13 (52), 9-16.
 • Yılmaz S (2015). Landscape design of a campus outdoor space: Süleyman Demirel University.
 • Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 15 (2), 297- 307.
 • Yücel E (2005). Trees and Shrubs I. Eskişehir, ISBN 975- 93746- 2- 5, 301.ü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Bartın, 143s.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.