Rahmi YAMAK
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Trabzon, Türkiye)
Havvanur Feyza ERDEM
(Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: Prof. Dr. Harun TERZİ Özel SayısıISSN: 1307-9832 / 1307-9859Sayfa Aralığı: 335 - 346Türkçe

50 0
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ARMEY EĞRİSİ GEÇERLİ MİDİR?
Armey (1995)’ e göre ekonomik büyüme ile kamu kesimi büyüklüğü arasında ikinci dereden fonksiyonel bir ilişki söz konusudur. Literatürde bu ilişki Armey eğrisi olarak isimlendirilir. Armey eğrisi iki değişken arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olduğunu varsayar ve optimal kamu kesimi büyüklüğü ne olmalıdır sorusuyla ilgilenir. Armey eğrisine göre, bir ekonomide kamu kesiminin büyüklüğü optimal olduğunda ekonomik büyüme maksimum değerini alır. Bu çalışmada 1998-2016 dönemi için Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmış ve Armey eğrisinin geçerliliği uzun dönem serileri kullanılarak test edilmiştir. Uzun dönem seriler Hodrick-Prescott yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak, Türkiye ekonomisinde Armey eğrisinin geçerli olduğu belirlenmiştir. Böylece uzun dönem ekonomik büyüme ve uzun dönem kamu kesimi büyüklüğü arasındaki ilişkinin doğrusal olmayan, ikinci dereceden fonksiyonel bir ilişki olduğu söylenebilir
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İktisat
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altunç, Ö. F. ve Aydın, C. (2012). Türkiye'de Kamu Sektörü Büyüklüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi, Ekonomik Yaklasim, 23, 79-98.
 • Altunç, Ö. F. ve Aydın, C. (2013). The Relationship between Optimal Size of Government and Economic Growth: Empirical Evidence from Turkey, Romania and Bulgaria, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 92, 66-75.
 • Armey, D. (1995). The Freedom Revolution: Why Big Government Failed, Why Freedom Works, and How We Will Rebuild America, Regnery Publishing, Washington.
 • Dar, A. A. ve Amirkhalkhali, S. (2002), Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Journal of Policy Modeling, 24, 679-692.
 • Facchini, F. ve Melki, M. (2011). Optimal Government Size and Economic Growth in France (1871- 2008): An Explanation by the State and Market Failures, Working Papers, 77.
 • Herath, S. (2010). The Size of the Government and Economic Growth: An Empirical Study of Sri Lanka, SRE-Discussion, 05.
 • Herath, S. (2012). Size of Government and Economic Growth: A Nonlinear Analysis, Economic Annals, 57, 7-30.
 • Gwartney, J., Lawson, R. ve Holcombe, R. (1998). The Size and Functions of Government and Economic Growth, Joint Economic Committee.
 • Hodrick, J. R. ve Prescott, E.C. (1981). Postwar Business Cycles: An Empirical Investigation, Northwestern University Discussion Paper, 451.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. ve Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We That Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178.
 • Kormendi, R. C. ve Meguire, P. (1986). Government Debt, Government Spending, and Private Sector Behavior: Reply, The American Economic Review, 76, 1180-1187.
 • Mavrov, H. (2007). The Size of Government Expenditure and the Rate of Economic Growth in Bulgaria, Economic Alternatives, 1, 52-63.
 • Nuta, A. C. ve Nuta, F. (2014). A Discussion Regarding the Armey Model Validity for Romania, EIRP Proceedings, 9, 173-180.
 • Pesaran, M. H., Yongcheol S. ve Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
 • Pevcin, P. (2004). Does Optimal Size of Government Spending Exist?, University of Ljubljana, 10, 101-135.
 • Olaleye, S. O., Edun, F., Bello, H. T. ve Taiwo, S. B. (2014). Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical Analysis of the Armey Curve in Nigeria, Romanian Economic Journal, 17, 47-66.
 • Turan, T. (2014). Optimal Size of Government in Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 4, 286.
 • Vedder, R.K. ve Gallaway, L.E. (1998). Government Size and Economic Growth, Washington: Joint Economic Committee.
 • Yamak, N. ve Küçükkale, Y. (1997). Türkiye’ de Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi, İktisat, İşletme ve Finans, 131, 5-14
 • Yamak, R. ve Erdem, H. F. (2016). Armey Eğrisi: Türkiye Örneği, EYİ2016 Tam Metin Kitabı, Sivas.
 • Yamak, R. ve Erdem, H. F. (2017). Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri, Celepler Matbaa Yayın ve Dağıtım, Trabzon.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.