HATİCE SELİN IRMAK
(İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İst-GETAM), İstanbul, Türkiye)
TUĞBA ÇİVİ KARAASLAN
(İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İst-GETAM), İstanbul, Türkiye)
SAİME NİLAY ARMAN
(İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İst-GETAM), İstanbul, Türkiye)
ELA TARAKCI
(İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İst-GETAM), İstanbul, Türkiye)
Ahmet AKGÜL
(İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İst-GETAM), İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 2536-4391Sayfa Aralığı: 7 - 15Türkçe

115 0
Düşme Öyküsü Olan Yaşlıların Ev Ortamlarının ve Düşme Risklerinin İncelenmesi
Amaç: En az bir düşme öyküsü olan 65 yaş ve üzerindeki yaşlı bireylerde meydana gelen düşmelerde sosyodemografik özelliklerin ve ev ortamı özelliklerinin düşme riskine etkisini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada en az bir düşme öyküsü olan, 65 yaş ve üzerinde 561 yaşlı birey kendi ev ortamında değerlendirmeye alındı. Veriler sosyodemografik veri formu ve İtaki Düşme Riski Ölçeği kullanılarak toplandı. İtaki Düşme Ölçeği; düşmelere neden olabilecek 11 minör, 8 majör olmak üzere toplam 19 risk faktörünü değerlendirmektedir. Verilerin analizi “SPSS 22,0 for Windows” programı aracılığı ile yapıldı. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri ve ev ortamı özelliklerine göre düşme riski Independent-Samples t testi ve One Way Anova ile analiz edildi. Analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 74,9 yıl olup, %54 (65-74 yaş)’ü genç yaşlı, %32,1 (75-84 yaş)’i orta yaşlı, %13,9 (85 yaş ve üzeri)’u ileri yaşlı idi. Yaşlı bireylerin %70,1’i kadın, %29,9’u erkek idi. Çalışmaya katılan yaşlıların %28,2’si son 1 ay içerisinde düşme öyküsü bildirdi. Yaşlıların %64,0’ı evde, %31,2’si sokakta düştüğünü ifade etti. Bu yaşlıların %57,6’sı düşme sonrasında yaralanmaya maruz kaldığını bildirdi. Yaşlıların sosyodemografik özelliklerine göre kadın olma, ileri yaşlı olma, eğitim düzeyinin düşük olması, en az bir kronik hastalığa sahip olma ve dörtten fazla ilaç kullanımı düşme riskini arttırmakta idi. Yaşlıların ev ortamı özelliklerine göre zeminlerin kaygan olması, ev ve oda ışıklandırmanın yeterli olmaması, yürüme alanında fiziksel engeller bulunması, yatağında düşmeyi önleyici korkuluklar bulunmaması düşme riskini artırmakta idi. Sonuç: Yaşlı bireylerin yaşam alanları düşme riski oluşturabilecek faktörler açısından değerlendirilmeli ve yaşam ortamlarında gerekli çevresel düzenlemeler yapılarak yaşlılar için güvenli yaşam ortamları oluşturulmalıdır.
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Rehabilitasyon
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Nations U. Interactive Data-Profiles of Aging 2017-2018. [Link]
 • 2. Tremblay KR, Barber CE. Preventing Falls in the Elderly. Colorado State University: Cooperative Extension; 2005.
 • 3. Leveille SG, Bean J, Bandeen-Roche K, Jones R, Hochberg M, Guralnik JM. Musculoskeletal pain and risk for falls in older disabled women living in the community. J Am Geriatr Soc. 2002;50(4):671-8. [Crossref] [PubMed]
 • 4. Kallin K, Lundin-Olsson L, Jensen J, Nyberg L, Gustafson Y. Predisposing and precipitating factors for falls among older people in residential care. Public Health. 2002;116(5):263- 71. [Crossref]
 • 5. Güner SG, Ural N. [Fall in the elderly people: determining the status within the context of dissertations conducted in Turkey]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;2(3):9-15.
 • 6. Naharcı MI, Doruk H. [Approach to fall in elderly population]. TAF Prev Med Bull. 2009;8(5):437-44.
 • 7. Yıldırım KY, Karadakovan A. [The relationship between fear of falling, activities of daily living and quality of life among elderly individuals]. Turkish Journal of Geriatrics. 2004;7(2):78- 83.
 • 8. Cumming RG, Thomas M, Szonyi G, Salkeld G, O’Neill E, Westbury C, et al. Home visits by an occupational therapist for assessment and modification of environmental hazards: a randomized trial of falls prevention. J Am Geriatr Soc. 1999;47(12):1397-402. [Crossref] [PubMed]
 • 9. Özcebe H. Yaşlılar İçin Ev ve Çevre Düzenlemeleri. Yaşlılıkta Kaliteli Yaşam içinde. Ankara: Hügebam Yayınları; 2007. p.129-32 [Adobe Acrobat Reader sürümü]. [Link]
 • 10. Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med. 1988;319(26):1701-7. [Crossref] [PubMed]
 • 11. Nevitt MC, Cummings SR, Hudes ES. Risk factors for injurious falls: a prospective study. J Gerontol. 1991;46(5):M164-70. [Crossref] [PubMed]
 • 12. Çubukçu M. [Falling risk assesment in home care patients]. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2018;22(2):50-7.
 • 13. Tanıl V, Çetinkaya Y, Sayer V, Avşar D, İskit Y. [Evaluating fall risk]. Health Care Acad J. 2014;1(1):21-6.
 • 14. Tinetti ME. Clinical practice. Preventing falls in elderly persons. N Engl J Med. 2003;348(1):42-9. [Crossref] [PubMed]
 • 15. Kamel MH, Abdulmajeed AA, Ismail Sel-S. Risk factors of falls among elderly living in urban Suez-Egypt. Pan Afr Med J. 2013;14:26. [Crossref]
 • 16. Koyuncu G, Tuna F, Yavuz S, Kabayel DD, Koyuncu M, Özdemir H, et al. [The last station before fracture: assessment of falling and loss of balance in elderly]. Turk J Phys Med Rehab. 2017;63(1):14-22. [Crossref]
 • 17. Kressig RW, Wolf SL, Sattin RW, O’Grady M, Greenspan A, Curns A, et al. Associations of demographic, functional, and behavioral characteristics with activity-related fear of falling among older adults transitioning to frailty. J Am Geriatr Soc. 2001;49(11):1456-62. [Crossref] [PubMed]
 • 18. Karataş GK, Maral I. [Fall frequency in 6 months period and risk factors for fall in geriatric population living in Ankara-Gölbaşı District]. Turkish Journal of Geriatrics. 2001;4(4):152-8.
 • 19. Tinetti ME, Speechley M. Prevention of falls among the elderly. N Engl J Med. 1989;320(16):1055-9. [Crossref] [PubMed]
 • 20. Chu LW, Chi I, Chiu AY. Incidence and predictors of falls in the Chinese elderly. Ann Acad Med Singapore. 2005;34(1):60-72. [PubMed]
 • 21. Hart-Hughes S, Quigley P, Bulat T, Palacios P, Scott S. An interdisciplinary approach to reducing fall risks and falls. Journal of Rehabilitation. 2004;70(4):46.
 • 22. Şahin H, Erkal S. Evaluation of home accidents and fall behaviors of elderly. Türk Geriatri Dergisi. 2016;19(3):195-202.
 • 23. Todd C, Skelton D. What are the main risk factors for falls amongst older people and what are the most effective interventions to prevent these falls? World Health Organization; 2004. p.28. [PubMed]
 • 24. Hajek A, König HH. The association of falls with loneliness and social exclusion: evidence from the DEAS German Ageing Survey. BMC Geriatr. 2017;17(1):204. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 25. Kara B, Yıldırım Y, Genç A, Ekizler S. [Assessment of home environment and life satisfaction in geriatrics and relation to fear of falling]. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2009;20(3):190-200.
 • 26. Lawlor DA, Patel R, Ebrahim S. Association between falls in elderly women and chronic diseases and drug use: cross sectional study. BMJ. 2003;327(7417):712-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 27. Damián J, Pastor-Barriuso R, ValderramaGama E, de Pedro-Cuesta J. Factors associated with falls among older adults living in institutions. BMC Geriatr. 2013;13(1):6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 • 28. Jung D, Shin S, Kim H. A fall prevention guideline for older adults living in long-term care facilities. Int Nurs Rev. 2014;61(4):525-33. [Crossref] [PubMed]
 • 29. Güner SG, Nural N, Erden A. [Determination of fall risk levels by drug management, household regulations, exercise habits and quality of life in young community-dwelling seniors: pilot study]. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;2(2): 13-9.
 • 30. Kekeç Z, Koç F, Büyük S. Review of geriatric patients hospitalization in emergency department. Akademik Acil Tıp Dergisi. 2009;8:21- 4.
 • 31. Altıparmak S, Horasan GD. [Accident prevalence and accident associated risk factors among elderly people living in nursing homes in]. Turkish Journal of Geriatrics. 2012;15(3):292-8.
 • 32. Patil SS, Suryanarayana S. [Circumstances and consequences of falls in community-living elderly in north bangalore karnataka]. Journal of Krishna Institute of Medical Sciences (JKIMSU). 2015;4(4):27-35.
 • 33. Huang TT. Home environmental hazards among community-dwelling elderly in Taiwan. J Nurs Res. 2005;13(1):49-57. [Crossref] [PubMed]
 • 34. Kannus P, Sievänen H, Palvanen M, Järvinen T, Parkkari J. Prevention of falls and consequent injuries in elderly people. Lancet. 2005;366(9500):1885-93. [Crossref]
 • 35. Altuntaş O, Kayıhan H. [The effect of home modifications to the quality of life in elderly people]. Turk J Physiother Rehabil. 2015;26(1):1-13. [Crossref]
 • 36. Erkal S. [A study of the home accidents and the reasons of accidents for the people of 65 years and over, living in Ovacık district of Kırıkkale]. Turkish Journal of Geriatrics. 2005;8(1):17-21.
 • 37. Nikolaus T, Bach M. Preventing falls in community-dwelling frail older people using a home intervention team (HIT): results from the randomized Falls-HIT trial. J Am Geriatr Soc. 2003;51(3):300-5. [Crossref] [PubMed]
 • 38. Aydıner Boylu A. [The relationship between housing and quality of life in older ages]. Journal of Society & Social Work. 2013;24(1):145- 56.
 • 39. Turaman C. [Planning elderly care at the basic level of health services]. Turkish Journal of Geriatrics. 2001;4(1):22-7.
 • 40. Beyea SC. Preventing patient falls in perioperative settings. AORN J. 2005;81(2):393-5. [Crossref]
 • 41. Beyazay S, Durna Z, Akın S. [Assessment of risk of falls in the elderly and associated factors with falls]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2014;6(1):1-12.
 • 42. Akdeniz M, Yaman A, Kılıç S, Yaman H. [Falls in the Elderly]. GeroFam. 2010;1(1).
 • 43. Felson DT, Anderson JJ, Hannan MT, Milton RC, Wilson PW, Kiel DP. Impaired vision and hip fracture. The Framingham study. J Am Geriatr Soc. 1989;37(6):495-500. [Crossref] [PubMed]
 • 44. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for preventing falls in elderly people. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4): CD000340. [Crossref]
 • 45. Austin N, Devine A, Dick I, Prince R, Bruce D. Fear of falling in older women: a longitudinal study of incidence, persistence, and predictors. J Am Geriatr Soc. 2007;55(10):1598-603. [Crossref] [PubMed]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.