Miktat Arif HABERAL
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Erkan AKAR
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Özlem ŞENGÖREN DİKİŞ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 2146-2631 / 2587-053XSayfa Aralığı: 17 - 21Türkçe

55 0
Plevral Efüzyonlarda Minimal İnvaziv Yaklaşım: Küçük Çaplı Plevral Drenaj Kateteri (Pleuracan®)
Amaç: Küçük çaplı plevral drenaj kateteri (KPK) kullandığımız hastalarınyaş, cinsiyet, etyolojik faktör, kateter işleminin uygulandığı taraf ve drenajın etkinliğini retrospektif olarak araştırmayı planladık. Materyal ve Metot: Ocak 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında KPK uyguladığımız 185 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Plevral efüzyonlu (PE) hastaların tanıları, sıvının hangi hemitoraksta toplandığı, kateter komplikasyonları not edildi. Bulgular: Yüz seksen beş hastanın 107 (%57,9)’si erkek, 78 (%42,1)’i kadın olup yaş ortalamaları 52,3 (17–85)/yıl idi. Hastaların PE sitolojilerinin 12 (%6,5)’si malign; 173 (%93,5)’ü benign olarak saptandı. Hasta kaynaklı nedenlerden dolayı üç hastada (%1,6) kateterin çıkması üzerine ikinci bir kateter takıldı. Yedi (%3,7) hastada kateterin intraplevral alanda king yapması nedeni ile kateter pozisyonu değiştirildi. Ekspansiyon kusuru tespit edilen 4 (%2,1) hastada tüp torakostomi işlemine geçildi. Sonuç: Günümüzde PE tedavisinde düşük maliyetli, kullanışlı, ideal yöntem arayışları devam etmektedir. Son yıllarda özellikle malign PE’da kalıcı kateterler tercih edilmektedir. En sık kullanılan tünelli plevral kateterlerdir. KPK acil servisde, yoğun bakım ünitesinde, klinikte yatak başında uygulanabilen minimal invazif bir cerrahi işlemdir.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Light RW (ed). Pleural Effusion Due to Miscellaneous Diseases in Pleural Diseases 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2013.
 • Feller-Kopman D, Light R. Pleural Disease. N Engl J Med 2018 May 3;378(18):1754.
 • Sharkey A. Bonanno’s catheter: a less invasive and cost-effective alternative for drainage of pleural effusion. J Thorac Cardiovasc Surg 2010 May; 139(5):1357.
 • Faiz SA, Pathania P, Song J, Li L, Balachandran DD, Ost DE et al. Indwelling Pleural Catheters for Patients with Hematologic Malignancies. A 14-Year, Single-Center Experience. Ann Am Thorac Soc 2017 Jun; 14(6):976–985.
 • Adams J, Auger J, Schiff D. Outcome of indwelling tunneled PleurX® catheter placement in pediatric and young adult patients with malignant effusions. Pediatr Blood Cancer 2014 Jun; 61(6):1118–20.
 • Roberts ME, Neville E, Berrisford RG, Antunes G, Ali NJ; BTS Pleural Disease Guideline Group. Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010 Aug; 65 Suppl 2: ii32–40.
 • Olfert JA, Penz ED, Manns BJ, Mishra EK, Davies HE, Miller RF et al. Cost-effectiveness of indwelling pleural catheter compared with talc in malignant pleural effusion. Respirology 2017 May; 22(4):764–770.
 • Sourial MW, Francois N, Box GN, Knudsen BE. Supracostal access tubeless percutaneous nephrolithotomy: minimizing complications. World J Urol 2018 Oct 9.
 • Cafarotti S, Dall’Armi V, Cusumano G, Margaritora S, Meacci E, Lococo F et al. Small bore wire quided chest drains: safety, tolerability, and effectiveness in pneumothorax, malignant effusions, and pleural empyema. J. Thorav Cardiovasc Surg 2011;141:683–7.
 • Fysh ET, Smith NA, Lee YC. Optimal chest drain size: therise of yhesmall-borepleuralcatheter. Semin Respir Crit Care Med 2013;31:760–8.
 • Terzi A, Feil B, Bonadiman C, Lonardoni A, Spilimbergo I, Pergher S et al. Theuse of flexible spiral drains after noncardiac thoracic surgery: a clinical study. Eur J Cardiothorac Surg 2005;27:134–7.
 • Vedam H, Barnes DJ. Comparison of large- and small-bore intercostal scatheters in the management of spontaneous pneumothorax. Intern Med J 2003;33:495–9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.