GÜZİN YEŞİM ÖZGENEL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Alper BAYRAKTAR
(Girilmedi)
SERHAT ÖZBEK
(Girilmedi)
Selçuk AKIN
(Girilmedi)
RAMAZAN KAHVECİ
(Girilmedi)
Mesut ÖZCAN
(Girilmedi)
Yıl: 2004Cilt: 10Sayı: 1ISSN: 1300-6738Sayfa Aralığı: 47 - 50Türkçe

130 2
Mandibula kırıkları: 204 olgunun retrospektif analizi
AMAÇ On yıllık bir dönem içinde mandibula kırığı nedeniyle tedavisi ve takibi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. GEREÇ VE YÖNTEM Mandibula kırığı nedeniyle tedavi gören 204 hasta (158 erkek, 46 kadın; ort. yaş 22.4; dağılım 5-72), yaş grupları, cinsiyet, etyolojik faktörler, eşlik eden yaralanmalar, kırık yeri ve tipi, tedavi yöntemleri, erken ve geç komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Hastaların ameliyat sonrası takip süreleri dört ay-10 yıl arasında değişmekteydi. Kırığa yol açan nedenler en sık trafik kazası (%44.1), düşme (%31.8) ve darp (%17.1) idi. Kırıkların en sık görüldüğü yaş grubu 21-30 idi. Saptanan 283 kırığın en sık görüldüğü bölgeler parasimfiz (83 kırık, %29.3) ve angulus (52 kırık %18.4) idi. Kırk sekiz olguda (%24) eşlik eden başka yaralanmalar vardı. Kırıklar 80 olguda (%39.2) basit, 62 olguda (%30.4) kompleks tipte idi. Olguların 130'unda mini-plak ve vida ile rijid fiksasyon sağlandı; diğer olgularda intermaksiller fiksasyon yapıldı. Olguların 167'sinde.(%81.8) kırıklar sorunsuz iyileşti. Geç dönem takiplerde oklüzyon sorunları görülmedi. Otuz yedi olguda (%18.1) komplikasyon gelişti. Erken dönem komplikasyonları olarak 12 olguda (%5.9) maloklüzyon, beş olguda (%2.5) enfeksiyon, beş olguda (%2.5) inferior alveloler sinir hasarlanması; geç dönem komplikasyonları olarak dokuz olguda (%4.4) plak vida ekspozisyonu, dört olguda (%2) temporomandibüler eklem ankilozu, iki olguda (%1) orokütan fistül görüldü. SONUÇ Mandibula kırıklarının tedavisinde rijid fiksasyon, daha büyük bir öncelikle göz önünde bulundurulmalıdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Fridrich KL, Pena-Velasco G, Olson RA. Changing trends with mandibular fractures: a review of 1,067 cases. J Oral Maxillofac Surg 1992;50:586-9.
 • 2. Greene D, Raven R, Carvalho G, Maas CS. Epidemiology of facial injury in blunt assault. Determinants of incidence and outcome in 802 patients. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123:923-8.
 • 3. Busuito MJ, Smith DJ Jr, Robson MC. Mandibular fractures in an urban trauma center. J Trauma 1986;26:826-9.
 • 4. Allan BP, Daly CG. Fractures of the mandible. A 35-year retrospective study. Int J Oral Maxillofac Surg 1990;19: 268-71.
 • 5. Uzunismail A, Kasapoğlu Ç. Mandibula fraktürleri. 61 olgunun analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni. 1988;20:36-41.
 • 6. Oji C. Jaw fractures in Enugu, Nigeria, 1985-95. Br J Oral Maxillofac Surg 1999;37:106-9.
 • 7. Thorn JJ, Mogeltoft M, Hansen PK. Incidence and aetiological pattern of jaw fractures in Greenland. Int J Oral Maxillofac Surg 1986;15:372-9.
 • 8. Çizmeci OM, Karabulut AB. Mandibula kırıkları ve tedavi prensipleri. Ulus Travma Derg 1999;5:139-46.
 • 9. Chu L, Gussack GS, Muller T. A treatment protocol for mandible fractures. J Trauma 1994;36:48-52.
 • 10. Zide MF, Kent JN. Indications for open reduction of mandibular condyle fractures. J Oral Maxillofac Surg 1983;41:89-98.
 • 11. Oikarinen K, Altonen M, Kauppi H, Laitakari K. Treatment of mandibular fractures. Need for rigid internal fixation. Craniomaxillofac Surg 1989;17:24-30.
 • 12. Tu HK, Tenhulzen D. Compression osteosynthesis of mandibular fractures: a retrospective study. J Oral Maxillofac Surg 1985;43:585-9.
 • 13. Peled M, Laufer D, Helman J, Gutman D. Treatment of mandibular fractures by means of compression osteosyn-thesis. J Oral Maxillofac Surg 1989;47:566-9.
 • 14. Ardary WC. Plate and screw fixation in the management of mandible fractures. Clin Plast Surg 1989;16:61-7.
 • 15. Levine PA. AO compression plating technique for treating fractures of the edentulous mandible. Otolaryngol Clin North Am 1987;20:457-77.
 • 16. Dodson TB, Perrott DH, Kaban LB, Gordon NC. Fixation of mandibular fractures: a comparative analysis of rigid internal fixation and standard fixation techniques. J Oral Maxillofac Surg 1990;48:362-6.
 • 17. Schwimmer AM, Greenberg AM. Management of mandibular trauma with rigid internal fixation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986;62:630-7.
 • 18. Wagner WF, Neal DC, Alpert B. Morbidity associated with extraoral open reduction of mandibular fractures. J Oral Surg 1979;37:97-100.
 • 19. Iizuka T, Lindqvist C. Rigid internal fixation of fractures in the angular region of the mandible: an analysis of factors contributing to different complications. Plast Reconstr Surg 1993;91:265-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.