Sibel ALİCURA TOKGÖZ
(Sağlık Bakanlığı)
Hande ARSLAN
(Sağlık Bakanlığı)
Gökhan TOPTAŞ
(Sağlık Bakanlığı)
Kemal KESEROĞLU
(Sağlık Bakanlığı)
Bülent ÖCAL
(Sağlık Bakanlığı)
GÜLESER SAYLAM
(Sağlık Bakanlığı)
Yıl: 2019Cilt: 18Sayı: 3ISSN: 1303-3263Sayfa Aralığı: 173 - 177Türkçe

116 0
ADENOİD HİPERTROFİ İLE ALERJİK RİNİT İLİŞKİSİ: ADENOİD VOLÜMÜ ETKİLİ Mİ?
Amaç: Adenoid hipertrofisi, çocuklarda önemli morbiditeye neden olabilir, ancak alerjik rinit (AR) ile ilişkisi net olarak anlaşılabilmiş değildir. Adenoid hipertrofisi olan çocuklarda, alerjik rinit tanı ve tedavi takibinde kullanılan Toplam Nazal Semptom Skoru ve Vizüel Analog Skor değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çal ışmaya 209 (144 adenoid hipertrofili grup, 65 kontrol grubu) çocuk dahil edildi. Çocukların burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapş ırma, göz kaşıntısı, postnazal akıntı şikayetleri Toplam Nazal Semptom Skoru kullanılarak, alerjik rinit ile ilgili semptomları Vizüel Analog Skor kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Adenoid hipertrofisi olan ve olmayan çocuklar arasında Toplam Nazal Semptom Skoru ve Vizüel Analog Skor aras ında istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p < 0.001). Adenoid hipertrofisi ile Vizüel Analog Skor (p: 0.86; p<0.001 ) ve Toplam Nazal Semptom Skoru (p: 0.83; p<0.001) skorları arasında pozitif korelasyon tespit edildi. Sonuç: Bu çalışmada, adenoid hipertrofisi olan hastalarda adenoid volümü arttıkça alerjik rinit semptomlarının şiddetinin de arttığı belirlenmiştir. Adenoid hipertrofisi olan hastalarda tedavi başarısı, alerjik rinit açısından çocuk alerji uzmanları ile birlikte değerlendirilerek arttırılabilir.
Fen > Tıp > Alerji
Fen > Tıp > Kulak, Burun, Boğaz
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Evcimik MF, Dogru M, Cirik AA, Nepesov MI. Adenoid hypertrophy in children with allergic disease and influential factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(5):694-7.
 • 2. Costa DJ, Bousquet PJ, Ryan D, Price D, Demoly P, Brozek J, Schünemann HJ, Bousquet J. Guidelines for allergic rhinitis need to be used in primary care. Prim Care Respir J 2009;18(4):250-7.
 • 3. Bousquet PJ, Combescure C, Neukirch F, Klossek JM, Méchin H, Daures JP, Bousquet J. Visual analog scales can assess the severity of rhinitis graded according to ARIA guidelines. Allergy. 2007;62:367-72.
 • 4. Del Cuvillo A, Santos V, Montoro J, Bartra J, Davila I, Ferrer M, Jauregui I, Sastre J, Mullol J, Valero A. Allergic rhinitis severity can be assessed using a visual analogue scale in mild, moderate and severe. Rhinology. 2017;55(1):34-38.
 • 5. Saedi B, Sadeghi M, Mojtahed M, Mahboubi H. Diagnostic efficacy of different methods in the assessment of adenoid hypertrophy. Am J Otolaryngol. 2011 Mar-Apr;32(2):147-51.
 • 6. Onerci Celebi O, Araz Server E, Yigit O, Longur ES. Adaptation and validation of the Turkish version of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation scale. Int Forum Allergy Rhinol. 2018 Jan;8(1):72-76. doi: 10.1002/alr.22031. Epub 2017 Nov 22.
 • 7. Marseglia GL, Caimmi D, Pagella F, Matti E, Labó E, Licari A, Salpietro A, Pelizzo G, Castellazzi AM. Adenoids during childhood: the facts. Int J Immunopathol Pharmacol. 2011 Oct;24(4 Suppl):1-5.
 • 8. Eren E, Arslanoglu S, Erdem SB, Nacaroglu T, Karkiner CS, Can D, Onal K. Chicken or the egg: the dilemma of allergic rhinitis versus adenoid hypertrophy. Rhinology 2015; 53(2):154-159.
 • 9. Modrzyn´ski M, Zawisza E, Rapiejko P, Przybylski G, Królikiewicz J, Lipiec A. The occurrence of atopic hypersensitivity in children with adenoid hypertrophy. Przegl Lek 2002; 59: 1003-1006.
 • 10. Dogru M, Evcimik MF, Calim OF. Does adenoid hypertrophy affect disease severity in children with allergic rhinitis ? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Jan;274(1):209- 213.
 • 11. Ellis AK, Soliman M, Steacy L, Boulay MÈ, Boulet LP, Keith PK, Vliagoftis H, Waserman S, Neighbour H. The Allergic Rhinitis Clinical Investigator Collaborative (ARCIC): nasal allergen challengeprotocol optimization for studying AR pathophysiology and evaluating novel therapies. Allergy Asthma Clin Immunol. 2015;11(1):16.
 • 12. Valero A, Izquierdo I, Giralt J, Bartra J, del Cuvillo A, Mullol J. Rupatadine improves nasal symptoms, quality of life (ESPRINT-15) and severity in a subanalysisof a cohort of Spanish allergic rhinitis patients. J Investig Allergol Clin Immunol. 2011;21(3):229-35.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.