Onur ŞAHİN
(İstinye Üniversitesi)
SÜPHAN NASIR
(İstanbul Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 59Sayı: 1ISSN: 2602-2656 / 2458-8245Sayfa Aralığı: 143 - 156Türkçe

56 0
Objektif ve Sübjektif Sosyal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tüketicilerin toplumsal statü merdiveninde kendilerini konumlandırdıkları yer olan sübjektif sosyal statünün, objektif sosyal statünün bileşke göstergesi ile benzer davranması ve objektif sosyal statüyü oluşturan üç faktör olan meslek, gelir ve eğitim düzeyi ile benzerlik göstermesi beklenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı sübjektif sosyal statü ile objektif sosyal statü arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Tüketicilerin sosyal statüleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 954 kişi üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sübjektif sosyal statü ile objektif sosyal statü arasında pozitif bir ilişki ortaya koyulmuştur. Gelir, eğitim ve mesleğin bileşik bir ölçeği olan objektif sosyal statü ile sübjektif sosyal statü arasındaki ilişki, sübjektif sosyal statü ile eğitim, gelir ve meslek arasında tek tek var olan ilişkilerden daha güçlü bir korelasyona sahiptir. Ayrıca, erkek, evli ve otuzlu yaşların üzerindeki kişilerin sırasıyla kadın, bekar ve gençlere kıyasla hem objektif hem de sübjektif kriterler bazında daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Sonuçta objektif sosyal statü ile sübjektif sosyal statü arasında benzerlik olduğu, bununla birlikte sübjektif sosyal statünün geçmiş tecrübe ve gelecek beklentilerini de dikkate alan yapısı nedeniyle, objektif sosyal statü ile birlikte kullanılması durumunda daha gerçekçi ve anlamlı bilgiler ortaya koyabileceği görülmektedir.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adler, N. E., Epel, E. S., Castellazzo, G. & Ickovics, J. R. (2000). Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning: Preliminary data in healthy, white women. Health Psychology, 19(6), 586-592.
 • Aktaş, G. (2015). Türkiye’de aile sosyolojisi çalışmalarına genel bir bakış. Sosyoloji Konferansları, 52(2), 419-441.
 • Anderson, C., Willer, R., Kilduff, G. J., & Brown, C. E. (2012). The origins of deference: When do people prefer lower status? Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 1077-1088.
 • Aydın, K. (2018). Max Weber, eşitsizlik ve toplumsal tabakalaşma. Journal of Economy Culture and Society, 57, 245-267.
 • Bucciol, A., Cavasso, B. & Zarri, L. (2015). Social status and personality traits. Journal of Economic Psychology, 51, 245-260.
 • Davis, J. A. (1956). Status symbols and the measurement of status perception. Sociometry, 19(3), 154-165.
 • Franzini, L. & Fernandez-Esquer, M. E. (2006). The association of subjective social status and health in low-income mexican-origin individuals in Texas. Social Science & Medicine, 63(3), 788-804.
 • Goldman, N., Cornman, J. C. & Chang, M. C. (2006). Measuring subjective social status: a case study of older Taiwanese. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 21(1-2), 71-89.
 • Hu, P., Adler, N. E., Goldman, N., Weinstein, M., & Seeman, T. E. (2005). Relationship between subjective social status and measures of health in older Taiwanese persons. Journal of the American Geriatrics Society, 53(3), 483-488.
 • Jackman, M. R. & Jackman, R. W. (1973). An interpretation of the relation between objective and subjective social status. American Sociological Review, 569-582.
 • Kumar, B. R., Dudala, S. R., & Rao, A. (2007). Kundu AS: Kuppuswamy’s socioeconomic status scale-updating for 2007. In Indian J Pediatr.
 • Kwate, N. O. A., ve Goodman, M. S. (2014). An empirical analysis of white privilege, social position and health. Social Science & Mmedicine, 116, 150-160.
 • Lantos, G. P. (2015). Consumer behavior in action: Real-life applications for marketing managers. Routledge.
 • Operario, D., Adler, N. E., ve Williams, D. R. (2004). Subjective social status: Reliability and predictive utility for global health. Psychology & Health, 19(2), 237-246.
 • Ostrove, J. M., Adler, N. E., Kuppermann, M., & Washington, A. E. (2000). Objective and subjective assessments of socioeconomic status and their relationship to self-rated health in an ethnically diverse sample of pregnant women. Health Psychology, 19(6), 613-618.
 • Pettit, N. C., ve Sivanathan, N. (2012). The eyes and ears of status: How status colors perceptual judgment. Pers Soc Psychol Bull, 38(5), 570-582.
 • Sakurai, K., Kawakami, N., Yamaoka, K., Ishikawa, H. & Hashimoto, H. (2010). The impact of subjective and objective social status on psychological distress among men and women in japan. Soc Sci Med, 70(11), 1832- 1839.
 • Singh-Manoux, A., Marmot M.G., & Adler N.E. (2005). Does subjective social status predict heath and change in health status better than objective status. Psychosomatic Medicine, 67, 855-861.
 • Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453.
 • Wolff, L. S., Subramanian, S., Acevedo-Garcia, D., Weber, D. & Kawachi, I. (2010). Compared to whom? Subjective social status, self-rated health, and referent group sensitivity in a diverse US sample. Social Science & Medicine, 70(12), 2019-2028.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.